EpShark


Smiley face
Cílem těchto stránek je ukázat rozdíly v nastavení českého a švýcarského politického systému a tím i důvody, proč je Švýcarsko tak úspěšné. I systém práva se v něm zásadně odlišuje od našeho, postkomunistického.
Smiley face
Komunistický režim v Československu deklaroval i to, že chudoba v něm neexistuje. A tak to i dnes vnímá značná část populace. Jaká byla realita lidí, kde tento režim téměř zlikvidoval střední a vyšší vrstvu (kromě politického vytvoření vyvolených) a lidé v něm příjmově a majetkově stále více…
Smiley face
Protiepidemický systém PES, který nás má provázet epidemií, se setkává s ostrou kritikou odborníků; jedním z nich je epidemiolog profesor Jiří Beran.
Smiley face
Motto Googlu „Don’t be evil“ bylo zrušeno, a zůstala pouze Mise Googlu, jeho primární poslání: „Organizovat všechny informace na světě“. Všimněte si, že motto neříká „ty informace, které nám dobrovolně dají naši uživatelé“. Říká „všechny informace“. Ať je Googlu dát chcete, nebo ne.
Smiley face
Českým Facebookem a dalšími sociálními sítěmi i médii se zhruba od roku 2019 šíří profesionálně zpracované grafy, které mají vyvolat dojem, jaká tragédie v ČR nastala v důsledku toho, že Češi na rozdíl od Slováků nepřijali euro.
Smiley face
Socialistické sny demokratických všeználků, kteří řídí americká velkoměsta, se jaksi nedaří přetavit ve voličům slíbený ráj. Střední třída balí saky paky a migruje za čerstvým vzduchem směr svobodnější venkov.
Smiley face
Bez vlivu karantény, vakcinace a mutace viru je každá kalkulace jen teoretické cvičení…
Smiley face
Pozitivní představy o životní úrovni obyvatel v socialismu si nemalá část dnešní populace spojuje také s tím, že předchozí režim byl sociálně spravedlivý, a to sociálně spravedlivější, než ten současný.
Smiley face
Motto Googlu „Don’t be evil“ bylo zrušeno, a zůstala pouze Mise Googlu, jeho primární poslání: „Organizovat všechny informace na světě“. Všimněte si, že motto neříká „ty informace, které nám dobrovolně dají naši uživatelé“. Říká „všechny informace“. Ať je Googlu dát chcete, nebo ne.
Smiley face
Pamatujete, jak to bylo naposled, když volby v USA vyhrál Trump? Na inauguraci se sešly davy lidí s vlajkami, mávalo se, provolávala se sláva, Trump držel proslov o tom, že odteď bude Amerika first.