EpShark


Smiley face
V EU se šíří jev „nepřijatelnosti“ výsledků voleb jako mor. Novinkou je „zneplatnění“ výsledků tajných voleb v zemském parlamentu Durynska a úspěch strany Sinn Fein v Irsku.
Smiley face
Na sklonku loňského roku vyšla kniha slovenského ekonoma Róberta Chovanculiaka Pokrok bez povolenia. Jde o ojedinělý počin v rámci ekonomické literatury.
Smiley face
Zdá se, že cílem užívání pojmu "islamofobie" je učinit islám nedotknutelným postavením jeho kritiky na úroveň rasismu a antisemitismu. Cílem užívání pojmu "islamofobie" je záměrná transformace kritiky náboženství – základního práva v západních společnostech – na trestný čin. Nejde o to, že by…
Smiley face
Jedním z důvodů proč je demokracie obhajována, je ten, že umožňuje nenásilné změny vlády na místo násilných změn. Místo revolucí a bojů prostě lidé chodí k volbám. V jedné své práci tuto teorii analyzoval Murray N. Rothbard a došel k závěru, že tato teorie není zrovna moc reálná. Stručně shrnuto.…
Smiley face
ZÁCHRANA PLANETY, ČI ZELENÉ PEKLO? Jak zhodnotit vlnu boje za ekologii a proti globálnímu oteplování?
Smiley face
Z pohledu ekonomické teorie může být konec 1. světové války identifikován jako bod v čase, kdy soukromé vlastnictví vlády bylo kompletně nahrazeno veřejným vlastnictvím vlády.
Smiley face
Ke včerejšímu odmítnutí impeachmentu prezidenta Donalda Trumpa americkým Senátem uveřejňujeme dokument — překlad dopisu prezidenta Donalda J. Trumpa předsedkyni Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi ze dne 17. prosince 2019.
Smiley face
A přesto mám pořád pocit, že někde v Katastru občanů ČR mám v kolonce Vlastnické právo napsáno „Stát (Vlády) ČR“.
Smiley face
Tak teď už jen zdokonalit aplikaci tak, aby všechny ty ulhané zdroje rovnou mazala. Že jste také pyšní na tyto naše mladé vývojáře? Mladí vývojáři hledali nástroje proti fake news. Vyhrála aplikace do prohlížeče.
Smiley face
ROZHOVOR Co by si dle Bena Kurase měly vzít za úkol postkomunistické národy, které mají v sobě z předchozích totalit zabudován barometr zaznamenávající míru totalitního vývoje?