EpShark

Islám, ne křesťanství, zahlcuje Evropu

22. 5. 2017Giulio Meotti

Originálně publikováno Gatestone Institutem

- Zdá se, že džihádisté vedou útok proti svobodě a proti sekulárním demokraciím.

- Nejprominentnější kazatel sunnitského islámu, Yusuf al-Qaradawi prohlásil, že přijde den, kdy, tak jako Konstantinopole, bude islamizován Řím.

- Je to islám, ne křesťanství, co nyní zahlcuje prostor a představivost Evropy.

Podle Steva Bannona, strategického poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa, se „židovsko-křesťanský Západ hroutí, imploduje. A hroutí se před našima očima.

A důsledky tohoto procesu budou obrovské.“

Impotence a křehkost naší civilizace děsí také mnoho Evropanů.

Podle historika Davida Engelse bude Evropa čelit osudu starověké římské republiky: občanské válce. Všude kolem sebe vidí Evropané známky zlomu. Zdá se, že džihádisté vedou útok proti svobodě a proti sekulárním demokraciím. Obavy zaměstnávají kolektivní představivost Evropanů. Průzkum mezi více než 10 000 lidmi z deseti různých evropských zemí odhalil rostoucí veřejný nesouhlas s muslimskou imigrací. The Chatham House, Královský institut pro mezinárodní záležitosti, provedl online průzkum, ve kterém respondenti vyjadřovali své názory na prohlášení, že „všechna další migrace z převážně muslimských zemí, by měla být zastavena“. V 10 zkoumaných evropských zemích souhlasilo s tímto prohlášením v průměru 55% respondentů.

Mainstreamová média se nyní ptají, zda „se Evropa obává muslimů víc než Spojených států.“ Fotografie použitá v tomto článku zobrazuje nedávnou masovou muslimskou modlitbu v těsné blízkosti italské památky, Kolosea. Jako ozvěna podrobení velké křesťanské civilizace Byzance v Konstantinopoli, nejprominentnější kazatel sunnitského islámu Yusuf al-Qaradawi prohlásil, že přijde den, kdy Řím bude islamizován.

Stovky muslimů se 21. října 2016 zapojily do masové modlitby v Římě v těsné blízkosti Kolosea. (Zdroj obrázku: snímek obrazovky z videa TV Ruptly)

Umírají civilizace zvenčí nebo zevnitř? Je jejich zmizení výsledkem vnější agrese (válka, přírodní katastrofy, epidemie), nebo vnitřní eroze (úpadek, neschopnost, katastrofální rozhodnutí)? Arnold Toynbee byl v minulém století neoblomný: „Civilizace umírají sebevraždou, ne vraždou“.

„Současný historik civilizací starověkého Řecka a starověkého Říma pozoroval začátek jejich poklesu a pádu; jak Řekové, tak Římané, to připisovali klesající porodnosti, protože nikdo nechtěl nést odpovědnost za výchovu dětí,“ řekl bývalý britský vrchní rabín, Lord Sacks.

Všude v Evropě existují náznaky převzetí. Muslimští studenti nyní převyšují počet křesťanských studentů ve více než 30 britských církevních školách. Jedna anglikánská základní škola má „100 procent muslimské populace“. Anglikánská církev odhaduje, že asi 20 z jejích škol má více muslimských studentů než křesťanských a v 15 římskokatolických školách tvoří muslimští studenti většinu. Rovněž v Německu existují obavy z masivního přílivu muslimů do školního systému a němečtí učitelé otevřeně varují před hrozbou „ghettoizace“.

Nová zpráva právě odhalila, že v loňském roce se ve Francii narodilo o 34 000 méně dětí, než v roce 2014. Počet francouzských žen s dětmi dosáhl své nejnižší úrovně za posledních 40 let. Nízká míra plodnosti se stala morem v celé Evropě: "V roce 1995 pouze jedna země, Itálie, měla více lidí starších 65 let než mladších 15 let, dnes je jich 30 a v roce 2020 bude těchto zemí 35.“ Vítejte v „šedivějící Evropě“.

Kromě toho, kdyby nebylo muslimských žen, Francie by měla ještě nižší porodnost. „S mírou porodnosti 3,5 dítěte na jednu ženu, Alžířané významně přispívají k růstu počtu obyvatel ve Francii,“ napsal známý demograf Gérard-François Dumont. [1]

Díky muslimským migrantům, mají švédské porodnice v těchto dnech plné ruce práce. [2]

V Miláně, finančním centru Itálie, je Mohammed nejčastější jméno novorozenců. To samé platí v Londýně, ve čtyřech největších holandských městech i jinde v Evropě, od Bruselu po Marseille. Je to islám, ne křesťanství, co nyní zahlcuje prostor i představivost Evropy.

Mezitím jsou evropští představitelé téměř všichni bezdětní. V Německu Angela Merkelová nemá děti, zrovna tak jako nemá děti britská premiérka Theresa Mayová, a jeden z předních francouzských prezidentských kandidátů, Emmanuel Macron. Evropští lídři nemají děti a nemají tedy žádný důvod k obavám o budoucnost (vše končí s nimi), a nyní otevřeli evropské hranice, aby udrželi kontinent v demografické rovnováze. Federica Mogherini, představitelka Evropské unie pro zahraniční záležitosti, řekla: "Věřím, že Evropané pochopí, že potřebujeme migraci pro naše hospodářství a pro naše systémy sociálního zabezpečení, a s naším aktuálním demografickým trendem musíme být udržitelní.“

Bitva u Tours v roce 732 byla nejvyšším bodem muslimského přílivu do západní Evropy. Pokud by křesťané nevyhráli, „možná,“ napsal Edward Gibbon, „by výklad koránu byl nyní vyučován ve školách Oxfordu a z jejich kazatelen by byla hlásána obřezaným lidem svatost a pravdivost zjevení Mohameda“. Zní vám to v těchto dnech nějak povědomě?

Islamisté berou kulturu a historii vážněji, než lidé ze Západu. Nedávno se v Paříži pokusil egyptský terorista udeřit na slavné muzeum, Louvre. Řekl, že měl v úmyslu poničit muzejní díla, protože „jsou mocným symbolem francouzské kultury“. Představte si, jak islámský extremista křičí „Alláhu Akbar“, zatímco bodá do obrazu Mony Lisy. Tento trend musíme zvrátit.

Giulio Meotti, kulturní redaktor Il Foglio, je italský novinář a spisovatel.

[1] Dumont rozvádí: „Podle posledních dostupných údajů, je plodnost žen žijících ve Francii, ale narozených v Alžírsku, 3,5 dítěte na jednu ženu; u žen z Maroka a z Tuniska to je 3,3 dítěte; a u žen z Turecka to je 2,9 dítěte“.

[2] Zvýšení o 25% narozených dětí bylo zaznamenáno mezi lety 2001 a 2014 a procentní podíl osob narozených v zahraničí vzrostl z 4% v roce 1960 na 17% v roce 2015.

Giulio Meotti

Z anglického originálu přeložil Libor Popovský

Text vyšel na webu www.gatestoneinstitute.org
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Vložit komentář: