EpShark

Jak vypadá konference Bilderbergovského typu?

12. 3. 2017Doug Casey vypráví o 2 dnech strávených se světovou globální elitou na elitářské konferenci.

Měl jsem to štěstí se nedávno zúčastnit v New Yorku jedné velice elitářské a globalistické konference. Nebudu tady uvádět její jméno, protože organizátoři jsou zároveň moji obchodní partneři. Utratili miliony, aby mohli uspořádat tuhle konferenci, a já zároveň pohrdám téměř všemi lidmi, co na tu událost pozvali. Takže tuto konferenci nebudu přesně identifikovat. Řeknu ale, že má aspirace stát se něčím podobným jako je Bilderberg, Rada pro mezinárodní vztahy, Bohemian Grove, Atlantický koncil nebo Davos. Stejní lidé, stejné myšlenky. Uniformně špatné myšlenky. Ale veřejnosti je vymýván mozek, aby si mysleli, že tyhle myšlenky jsou správné.

Mnoho lidí má strach, že tyto skupiny kontrolují svět, nebo alespoň vlády. Není tomu tak. Jsou to pouze společenské akce, kde se potkávají vysoce postavení vládní úředníci s různými představiteli neziskovek, kteří se rádi druží a cítí se důležitými. Mnozí z nich jsou pouze patolízalové, kteří si užívají bohatého jídla a předstírají, že jsou taky relevantní, zatímco poslouchají kázání opravdu důležitých potentátů. Doufají, že se dokážou vetřít do jejich přízně a udělat lepší kariéru.

Hlavní cíl tyhle schůzky bylo vybudovat partnerství veřejného a soukromého sektoru – přesná definice fašizmu. Takže tady bylo také hodně korporátních typů, kteří “chtějí udělat svět lepším”. Prostě lidé, co chtějí být veřejnosti známými nejenom tím, že mají spoustu peněz.


BUFFET

Program otevřel Warren Buffet a kázal, jak nepotřebuje svých 50 miliard dolarů a jak je velký filantrop a všechno to dá na charitu. Buffet je investorský génius. Užíval jsem si a souhlasil se vším, co říkal o investování. Ale stejně jako jeho přítel Bill Gates je Buffet taky typický fachidiot. Teda člověk, co je výborný v jedné oblasti, ale hlupák téměř ve všem ostatním.

Mnoho lidí si myslí, že pokud se vyznáte v investování, tak také rozumíte ekonomice. Tak tomu ale není. Je to stejné, jako bych říkal, že ten co umí řídit, také rozumí tomu jak auto a jeho motor funguje. Ekonomie je věda o tom jak lidé produkují, konzumují a investují kapitál pro maximální zisky. Buffetovy ekonomické názory jsou plytké, konvenční a nijak nesouvisí s jeho úspěchem v investování.

Kdyby byl Buffet skutečný filantrop, tak by nevyplýtval svoje 50 miliardové bohatství na pomoc lidem třetího světa. Tyhle peníze tam zmizí jako kapka vody na Sahaře. A problém v mnoha případech pouze zhorší. Pokud chce opravdu pomoci ostatním lidem, měl by pokračovat ve své akumulaci kapitálu 20% ročně. Akumulace kapitálu děla svět bohatým, ne jeho spotřeba – ta dělá svět chudým. Ale dost bylo k Buffetovi – ten mě dráždil pouze 40 minut z celých dvou dnů.


SOROS

Mnohem horší byl George Soros, ten neztrácel čas pouze pasivním schvalováním (jako Buffet) ale aktivním propagováním katastrofálních politik. Ve zkratce, tohle byli jeho hlavní body:

1 – Brexit by neměl být schválen, navzdory tomu, že si to tak voliči vybrali.

2 – EU by měla utratit 200 miliard eur nejen na přijímání migrantů, ale také za nový Marshallův plán pro Afriku.

3 – Všechny krajiny Evropské unie by měli proporčně přijat alespoň tolik migrantů, co přijalo Německo. Uvědomoval si, že migranti představují existenční krizi pro Evropu ale i tak by je měla Evropa přijat.

4 – Evropa by měla aktivně zbrojit proti Rusku.

5 – EU a Brusel by měl dostat právo zavádět vlastní daně.

Poslouchal jsem ho a cítil jsem se jako v nějakém bizarním světě, nebo v nějakém magickém světě Gulliverových cest, kde je všechno naopak. Špatné je správné, zlé je dobré a černá je bílá.

Stejně jako celá Sorosova přednáška byla hlavně o migraci, tak i zbytek konference se zabýval hlavně tímto tématem. Migrace je teď hlavní téma v myšlenkách “elit”.

Jeho nový Marshallův plán, se má skládat z miliard dolarů, co mají Evropané a Američané poslat Africkým vládám k rozvoji kontinentu. Zajímavé. Afrika dostávala biliony zahraniční pomoci posledních 50 let. Peníze byli vyplýtvané na nesmyslné projekty, nebo skončili na zahraničních účtech tamní elity. Soros není naivní, tohle určitě ví. Přemýšlím, čeho vlastně chce dosáhnout a proč? Koneckonců je mu už 84 let a nepotřebuje žádné další peníze. Opravdu nevím co se odehrává v jeho mozku, nebo jak říkával Lamont Cranston “Kdo ví, jaké zlo se skrývá v srdcích lidí?”.

Osobně považuji tento nový Marshallův plán za zbytečné a destruktivní plýtvání. Ale nebudu tady vysvětlovat proč tomu tak je.

Jak jsem říkal, konference se zabývala hlavně migrací, tak k ní řeknu pár slov, než se vrátím zpět k názorům globalistů a samozvané elity.


SVĚT MIGRACE

Jsem pro imigraci a otevřené hranice, aby lidé mohli hledat příležitosti jinde, ale jenom za dvou klíčových podmínek: 1) nesmí tady být žádný sociální stát a žádné státní služby nemůžou být zadarmo. 2) Všechno musí být soukromě vlastněné (včetně cest, parků) aby lidé nemohli být obtěžováni bezdomovci, tuláky, vandráky, squatery, apod… . Země se 100% soukromým majetkem a nulovým sociálním státem bude lákat pouze perspektivní lidi, kteří souhlasí s pravidly dané komunity. Lidé budou přijímáni jako vybraní jednotlivci ale “migrace“ bude nemožná.

Ale to k čemu teď dochází v Evropě, je něco úplně odlišného. Migranti nejsou lákáni pracovními příležitostmi, ale sociálními dávkami a bezstarostným životem. Západní Evropa je jeden masivní sociální stát, co poskytuje zadarmo jídlo, bydlení, školy, zdravotní péči a mnoho dalšího všem co přicházejí. Tyhle výhody přirozeně lákají nejvíc chudé lidi z chudých zemí. Většinou jsou nekvalifikovaní, špatně vzdělaní a mají nevhodné chování. Otázkou je, proč - když jsou téměř všichni muslimové - nejsou vítáni v Saúdské Arábii, Kataru a jiných bohatých ropných státech.

Mluvíme o milionech lidí odlišného jazyka, rasy, kultury, náboženství a způsobu života. Pokud jste 1 nebo 100 z 10 000, tak jste kuriozitou – zajímavým cizincem a musíte se integrovat do společnosti, ale příjezd milionů nových lidí může pouze zničit původní kulturu. A zaručuje konflikt - hlavně pokud je původní obyvatelstvo nucené platit za nově příchozí. To co se děje dnes se hodně podobá událostem, co se staly před 2000 lety, kdy germánské kmeny migrovali do Římské říše. Potencionálně je to mnohem horší.

EU celou situaci pouze zhoršuje. Unie je plná globalistů a radikálních socialistů, kteří prosazují velice škodlivé návrhy a nutí členské státy platit za chyby těch nejméně zodpovědných zemí. Migranti, kteří zřetelně nejsou vítáni v Polsku, Maďarsku a v mnoha jiných východoevropských státech budou další hnací silou, která přispěje k rozpadu EU.

Miliony Afričanů chtějí migrovat do zemí jejich bývalých koloniálních pánů. Kolonizátoři jsou teď kolonizováni. Férové – synové teď platí za hříchy svých dědů a pradědů. Kdybych byl Afričanem, určitě bych chtěl jít do Evropy a tam žít na úkor hloupých Evropanů, co si to nechají všechno líbit.

Jsem velký obdivovatel toho co zbylo ze západní civilizace a mrzí mě dívat se na to, jak postupně zaniká, ale k zániku dojde, pokud zůstanou dveře do Evropy nadále otevřeny.

Pokud se Evropané nepostaví situaci čelem, nebudou přicházet pouze uprchlíci z Blízkého východu ale také lidé z celé Afriky a potom další miliony z centrální Asie, nebo dokonce z Indie a Bangladéše. Svět se stává velice malým místem. Na rozdíl od Gótů a Vandalů, ze kterých se později stala nová aristokracie, šance na integraci mas Afričanů je přesně nulová. Situace bude velice napjatá…

Někdo říká, “Ale musíš být přece solidární s lidmi, co mají smůlu“. Jednotlivci, nebo rodiny můžou mít smůlu. Ale místa odkud tihle lidé pocházejí, mají smůlu už staletí. Jejich “smůla“ je důsledkem jejich politických, ekonomických a společenských systémů. Jejich kultura je – a teď udeřím hřebík po hlavičce – zaostalá, primitivní a neproduktivní. Nedává naprosto žádný smysl, je to šílené, dovážet – za velkých nákladů daňových poplatníků – masy lidí, co si sebou přinášejí kulturu “smůly“.

Jenom za jeden den Italské námořnictvo zachránilo 1 000 Afričanů u libyjského pobřeží. Téměř všechno byli muži z Guinei, Gambie a Nigérie a transportovali je do Itálie. Těžko se vrátí zpět domů. Ale určitě povzbudí další své kamarády a rodiny, aby se vydali na cestu taky.

Situace se bude pouze zhoršovat. Proč? V roce 1950 představovalo 250 milionů Afričanů pouze 9 % světové populace. Dnes je to 27% a v roce 2100 bude počet obyvatel Afriky roven 4 miliardám, tedy 40 % celkové světové populace. Dělat tohle pozorování je politicky nekorektní a údajně rasistické. Faktem ale je, že Afrika byla vždycky ekonomickou tragédií. Pokud by Vasco da Gama při své plavbě kolem mysu Dobré naděje odhodil koleso na africkou souš, musel by k tomu přihodit i návod na použití. Ale nikdo by si ho stejně nedokázal přečíst.

Evropané situaci ještě zhoršili, když kolonizovali kontinent a rozdělili ho na státy, které nedávají žádný smysl z kulturního, lingvistického, náboženského a kmenového pohledu. Tím garantovali permanentní chaos. Proto vždy, když se někdo v těchto státech dostane k moci, tak si nakrade peníze, odmění svoje kmenové spojence a ztrestá oponenty z jiných kmenů. Dokud nedojde k další krvavé revoluci a situace se znovu neopakuje.

Věc se má takhle. Populace Afriky bude prudce růst a dosáhne několik miliard. Celkové bohatství kontinentu se nijak nezvyšuje. Domorodci se budou pokoušet dostat se do Evropy, kde život je mnohem snazší. A kde politicky korektní kulturní marxisté se nemůžou dočkat toho, až zničí vlastní civilizaci.

Dále jsou tady stovky think-tanků v samotných USA, nacházejících se hlavně v okolí Washingtonu, které si myslí, že bychom měli lidi z rozvojových zemí povzbuzovat k tomu, aby migrovali a masově je přijímat. Tyhle instituce obývají akademici, ex-politici, bývalí generálové a další osoby z byrokraticko/politicko/akademicko/vojenského komplexu. Instituce jsou pouze nástrojem propagandy, které mají přidávat intelektuální důležitost těmto myšlenkám. Jejich produktem jsou “politická doporučení“, které mají ovlivnit to, jak vysoké daně budete platit a jaké regulace musíte poslouchat. Tyhle instituce jsou obývány lidmi, kteří jsou zároveň “užiteční idioti“ a “zbyteční tlučhubové“. Prostě žádní přátelé obyčejných poctivých lidí.

Migrační politiky co prosazují, vytváří menší chaos teď a gigantický chaos v budoucnu. Ale vraťme se teď ke konferenci.


ZPĚT KE KONFERENCI

Strávil jsem hodiny při poslouchání přednášky na téma “korupce v Latinské Americe“. Spousta bývalých prezidentů a ministrů, říkali jak hrozná korupce je a jak se musí přijímat nové zákony, abychom ji zabránili. Všichni byli velice šikovní řečníci, kteří dokázali hodiny mluvit bláboly a neříct při tom naprosto nic podstatného. Všichni říkali, že ilegální drogy představují velký problém a zdroj korupce, ale zapomněli říct, že zdrojem korupce nejsou drogy ale fakt že jsou nelegální.

Žádní z těchto lidí nerozuměli skutečným příčinám korupce a její povaze. Co bylo celkem ironické, protože všichni byli dost bohatí, čeho je těžké dosáhnout z platu politika v zemi třetího světa.

Jeden speciálně naivní panelista z USA řekl, že jádrem problému je soukromý sektor. Ale co představuje ve skutečnosti problém?

Na tuhle otázku odpověděl Tacitus před 1900 lety? „Čím více zákonů, tím zkorumpovanější je stát.“ Je to způsobeno tím, že nové zákony nevyhnutně benefitují jednu skupinu na úkor té druhé. Nejpraktičtější způsob jak zákony obejít, je někoho podplatit. Nikdo se samozřejmě nevěnoval myšlence, že zákony samotné způsobují korupci.


PETRAEUS

Poslouchal jsem, jak David Petraeus nabízí řešení na současné problémy. Říkal to, co by se dalo očekávat od ex-generála a ex-ředitele CIA. Peníze by se prý měli použít “inteligentně ”. Žádná zmínka o tom, že dobrodružství jako Irán a Afghánistán, které stáli dohromady 6 bilionů dolarů, by mohli USA přivést k bankrotu. A že on sám byl součástí tohoto fiaska. Od té doby už Petraus stihl vydělat 20 milionů dolarů v “soukromém sektoru ”. Myslím si, že ho budeme moci vidět, jako příštího kandidáta na amerického prezidenta. Je klidný, uhlazený a má velkou sebedůvěru. Byl jsem překvapen, že žádný generál nebyl ve volbách vybrán na post viceprezidenta, vzhledem k tomu, že armáda se těší u veřejnosti ze všech institucí nejvyšší důvěře. Buďte si jistí, že nějaký generál bude kandidovat ve volbách v roce 2020.

Donald Rumsfeld taky přednášel asi 40 minut. Byl příjemný, sympatický a zábavný stejně jako hodně jiných sociopatů. Ani zmínka o tom, že současná migrační katastrofa má svoje kořeny v jeho intervencích na Blízkém východě. Ale proč by ho to mělo zajímat? Už si stihl vydělat 20 milionů v “soukromém sektoru ” poté co opustil svůj úřad.


DEBATA O MIGRACI

Dalším zajímavým momentem byla diskuse o “partnerství soukromého a veřejného sektoru”. Mohl to ale klidně být i mítink sovětského politbyra, kde každý bezvýhradně akceptoval naprosto špatné myšlenky. Hovořili seriózně a upřímně k sobě jak plánují změnit svět k lepšímu. Zajímalo je hlavně se navzájem chválit a podporovat jeden druhého myšlenky.

Jak vyřešit migrační krizi? Žádná řešení nebyla navržena někým ze 40 vysokých vládních úředníků a šéfů neziskovek. Jejich pozornost se soustřeďovala pouze na dvě věci. Jak hrozná situace je a jak je nutné všechny migranty nakrmit, ošatit a ubytovat. Celkem mě bavilo dívat se, jak mluví parazité k parazitům o parazitech.

Mluvilo se o “širší ekonomické integraci ”, nejasné frázi, která může znamenat téměř všechno a žádná zmínka o svobodnějším podnikání. Byli tu neustále zmínky o “partnerství ” mezi vládou a soukromým sektorem. Připadal jsem si jako mezi mimozemšťany. Jak tady může být partnerství mezi těmi, co produkují a těmi co ukradou 50% jejich produkce a navíc ještě chtějí pomocí zákonů nařizovat, za co mají zbylou polovinu utratit. Zdálo se mi, že tihle lidi věří, že pokud si poctivě vyděláte peníze, tak nemáte právo si je ponechat. Zato pokud nějaké peníze potřebujete, máte nárok na dotaci.

Také padla otázka, že by několik sto tisíc uprchlíků mohlo být stále importováno do USA – i když to je teď mnohem méně pravděpodobné pod Donaldem Trumpem. Kdo to všechno zaplatí a kolik bude jejich společnost stát? Tihle lidé nemají na sobě nic než pár hadrů. Budou roznášeni po státech pomocí komerčních aerolinek? Kdo je bude oblékat? Budou muset být krmeni téměř po neomezenou dobu. A bude se jim muset poskytnout ubytování. A zábava. Bude nutné založit nové mešity. Pouze velice málo z nich má nějaké rozumné pracovní zkušenosti a umí anglicky. Většina z nich bude pobírat sociální dávky až do konce svého života.

Zdá se to být naprosto šílené, ale tohle je teď “globalistická agenda”, schvalována všemi těmito lidmi. Samozřejmě existuje tady nějaká perverzní spravedlnost, že USA vyvolali válku v mnoha muslimských zemích a budou potrestáni tím, že dostanou několik milionů muslimských uprchlíků. Muslimský svět byl stabilní před tím, než Bush a Obama začali měnit režimy v Iráku, Afghánistánu, Libyi a Sýrii.

Jedno ospravedlnění masivní imigrace bylo, že Evropa vymírá a bude potřebovat lidi, co pracují na důchodce. Ale během dekády budou tuhle práci vykonávat stejně roboti.


ZÁVĚR

Možná se zamýšlíte nad tím, jak může normální člověk sedět a poslouchat takové blábolení a nesmysly po celé dva dni, bez toho aby reagoval. Samozřejmě jsem měl chuť vyvrátit asi 95% toho, co bylo řečeno. Ale konference byla strukturována tak, že hosté neměli k dispozici žádné fórum, kde by mohli pochybovat a diskutovat s nomenklaturou a aparátčíky. Tak jsem tady seděl a připadal jsem si, jako když pozoruji nějaké mimozemské druhy při rituálním obřadu páření. Neměl jsem žádnou možnost polít kopulující mimozemšťany studenou vodou. Rozhodně ne z malinkaté vzdálené verandy.

Jsou konference, jako byla tato a podobné naprostou ztrátou času? Rozhodně. A nezapomínejte na to, před tím než darujete peníze nějaké charitě nebo neziskovce.

Mohla by být přínosem? Ano, ale to by museli odpovědět na mnou výše položené otázky. Ale i tak by byli odpovědi bezcenné, vzhledem k tomu, jací lidé se konference zúčastnili.

Myslím si, že migrace bude představovat zásadní problém pro následující dekády. Nebude se jednat pouze o miliony, ale o desítky milionů migrantů, co se budou snažit převálcovat Evropu. Pokud budou akceptováni, zničí všechno to, co zůstalo ze západní civilizace. Pokud budou zastaveni a odraženi, může to vyústit v miliony mrtvých a bude to celkem skandál. Nevím, jak to celé dopadne, ale bude se jednat o dosti velkou věc a ošklivou.

Doug Casey

Z anglického originálu přeložil Mike

Text vyšel na webu internationalman.com

Konference se konala koncem listopadu 2016 v New Yorku
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
KOMENTÁŘ:

ĽUBOMÍR
19. 5. 2018 10:11

jop napsal: citujem: Akumulace kapitálu děla svět bohatým, ne jeho spotřeba – ta dělá svět chudým toto môže napísať len ďalší parazit, ktorý nič neprodukuje len parazituje. Pričom rovnaké hovno rozumie ekonomike ako ten Buffet, ktorého kritizuje za nechápanie ekonomiky citujem: Pokud chce opravdu pomoci ostatním lidem, měl by pokračovat ve své akumulaci kapitálu 20% ročně No hej, bohatí paraziti chcú byť ešte bohatší. Jediné čé pomôže ekonomike je zlikvidovať takýchto bohatých parazitov. citujem: Jsem pro imigraci a otevřené hranice, ale jenom za dvou klíčových podmínek: 1) nesmí tady být žádný sociální stát a žádné státní služby nemůžou být zadarmo. 2) Všechno musí být soukromě vlastněné (včetně cest, parků No jo, paraziti okradli celú spoločnosť a chcú vlastniť každú cestu, každý park. Každá blcha chce vlastniť celého psa iba pre seba. Je potrebná likvidácia parazitov a v žiadnom prípade nedopustiť aby paraziti vlastnili každý park aj cestu Pár myšlienok tam síce autor má, ale celkovú situáciu vôbec nechápe a globálnu politiku už vôbec nie. Keďže bol autor pozvaný na konferenciu parazitov, znamená to jedno. Že tí čo ho pozvali ho pokladajú za svojho, teda autor je sám parazit spoločnosti

Presne ten dojem mám. Aj autorova ideológia "spravodlivého zákona Džungle" je ideológiou starého sveta, kde sa svet delí na tých našich, slušných, inteligentných, schopných a na druhej strane tých ostatných, neschpných, nepohodlných, zbytočných, ktorých je najlepšie niekam vystreliť. PRAVDA JE VŽDY NIEKDE UPROSTRED. Keby sa takto správali naši predkovia, neprežili by. Určitá úroveň spravodlivej solidarity tu vždy bola ( aspoň v menších komunitách), na dedinách a tak, lebo nikdy nebudú všetci rovnako alebo vo všetkom rovnako schopní. Samozrejme ŽIADNY PARAZITIZMUS !!! Ľubomír Delina
Hally
16. 3. 2018 12:43

puma napsal: tiež máte chybu "má bít", či? ;))) stáva sa...

Billion = v angličtině miliarda
puma
22. 2. 2018 13:17

puma napsal: tiež máte chybu "má bít", či? ;))) stáva sa...

a to som si ešte nie istá s tým íčkom, či tam nakoniec by nemalo byť tvrdô Y, takže ani mne sa to nepodarilo :)))))) (škoda, že sa tu nedá editovať...) ale článok je pre mňa hrôzou, pri ktorej mi vstávajú všetky chlpy, takýto ľudia, ako spomínaný pánko, sú veľmi nebezpeční... ak sa eu-občania a národy nespamätajú a nepostavia sa proti, veru bude to potom biedne...
puma
22. 2. 2018 13:13

JK napsal: super čtení, jen tam máte chybu v překladu: V odstavci SVĚT MIGRACE je uvedeno, že populace Afriky dosáhne v roce 2100 4 bilionů a má tam bát miliard. A stejně i o kousek dál "Populace Afriky bude prudce růst a dosáhne několik bilionů." Kdyby jich opravdu bylo několik bilionů, tak se nemáme o čem bavit :-D

tiež máte chybu "má bít", či? ;))) stáva sa...
Nany
18. 10. 2017 15:37

jop napsal: citujem: Akumulace kapitálu děla svět bohatým, ne jeho spotřeba – ta dělá svět chudým toto môže napísať len ďalší parazit, ktorý nič neprodukuje len parazituje. Pričom rovnaké hovno rozumie ekonomike ako ten Buffet, ktorého kritizuje za nechápanie ekonomiky citujem: Pokud chce opravdu pomoci ostatním lidem, měl by pokračovat ve své akumulaci kapitálu 20% ročně No hej, bohatí paraziti chcú byť ešte bohatší. Jediné čé pomôže ekonomike je zlikvidovať takýchto bohatých parazitov. citujem: Jsem pro imigraci a otevřené hranice, ale jenom za dvou klíčových podmínek: 1) nesmí tady být žádný sociální stát a žádné státní služby nemůžou být zadarmo. 2) Všechno musí být soukromě vlastněné (včetně cest, parků No jo, paraziti okradli celú spoločnosť a chcú vlastniť každú cestu, každý park. Každá blcha chce vlastniť celého psa iba pre seba. Je potrebná likvidácia parazitov a v žiadnom prípade nedopustiť aby paraziti vlastnili každý park aj cestu Pár myšlienok tam síce autor má, ale celkovú situáciu vôbec nechápe a globálnu politiku už vôbec nie. Keďže bol autor pozvaný na konferenciu parazitov, znamená to jedno. Že tí čo ho pozvali ho pokladajú za svojho, teda autor je sám parazit spoločnosti

Považují ho za svého, protože sám napsal, že s těmi parazity obchoduje. Proto je nechtěl jmenovat.
jop
25. 9. 2017 10:14
citujem: Akumulace kapitálu děla svět bohatým, ne jeho spotřeba – ta dělá svět chudým toto môže napísať len ďalší parazit, ktorý nič neprodukuje len parazituje. Pričom rovnaké hovno rozumie ekonomike ako ten Buffet, ktorého kritizuje za nechápanie ekonomiky citujem: Pokud chce opravdu pomoci ostatním lidem, měl by pokračovat ve své akumulaci kapitálu 20% ročně No hej, bohatí paraziti chcú byť ešte bohatší. Jediné čé pomôže ekonomike je zlikvidovať takýchto bohatých parazitov. citujem: Jsem pro imigraci a otevřené hranice, ale jenom za dvou klíčových podmínek: 1) nesmí tady být žádný sociální stát a žádné státní služby nemůžou být zadarmo. 2) Všechno musí být soukromě vlastněné (včetně cest, parků No jo, paraziti okradli celú spoločnosť a chcú vlastniť každú cestu, každý park. Každá blcha chce vlastniť celého psa iba pre seba. Je potrebná likvidácia parazitov a v žiadnom prípade nedopustiť aby paraziti vlastnili každý park aj cestu Pár myšlienok tam síce autor má, ale celkovú situáciu vôbec nechápe a globálnu politiku už vôbec nie. Keďže bol autor pozvaný na konferenciu parazitov, znamená to jedno. Že tí čo ho pozvali ho pokladajú za svojho, teda autor je sám parazit spoločnosti
Glosator
7. 8. 2017 17:23
Vlastně úplně každý latinskoamerický a všichni evropští diktátoří kromě Hitlera, Stalina a Lenina, byli MNOHEM LEPŠÍ než to, co nám vládne TEĎ!
Alice
18. 7. 2017 15:35

Petr napsal: S obsahem zcela souhlasím, ale je to překlad, a Mike, ani v překládaném textu není správné dělat gramatické "chibi" - my Češi přece ctíme shodu podmětu s přísudkem, u vložených vět používáme interpunkci, atd.

Připojuji se, překlady z jiného jazyka mě částečně živí, tudíž jsem při čtení trpěla dvakrát, a to jak obsahem, jenž mě vůbec nepřekvapoval, jednak nevídanou neznalostí české gramatiky. Špatná čeština přeloženého textu je mnohdy důvodem, že i přes zajímavý obsah věc vůbec nejsem schopna dočíst.
romann
11. 7. 2017 14:10

Vlastimil napsal: Celý život pracuji s informacemi a tupost současných "elit" mě dohání k šílenství. Když jsou s odpuštěním tak debilní, že zřejmě nejsou schopni pochopit knihu P. Buchanana Smrt západu, je na ně přeci jenom dlouhá a psaná náročnějším stylem, mohu doporučit knížku R. Scrutona: Západ a ti druzí. Je krátká a zcela přístupná i nižšímu IQ a v podstatě je tam vše o Islamu a jeho naprosté neslučitelnosti se "západním" myšlenkovým světem a hlavně státním uspořádáním.

právě tuto knihu od P.Buchenena čtu,měla by to být povinná četba,ale problém vidím už od vzniku osvícenctví,reformace,idealismu,humanismu v evropě
termit
9. 7. 2017 22:01
Svet riadia "socialni inzinieri", vysledok ich pokusu uz vidime spoza rohu. Zachrana ludstva - zakon mraveniska - neuzitocnych a skodlivych odstranit z mraveniska. Nic viac a nic menej.
Vlastimil
31. 5. 2017 14:03
Celý život pracuji s informacemi a tupost současných "elit" mě dohání k šílenství. Když jsou s odpuštěním tak debilní, že zřejmě nejsou schopni pochopit knihu P. Buchanana Smrt západu, je na ně přeci jenom dlouhá a psaná náročnějším stylem, mohu doporučit knížku R. Scrutona: Západ a ti druzí. Je krátká a zcela přístupná i nižšímu IQ a v podstatě je tam vše o Islamu a jeho naprosté neslučitelnosti se "západním" myšlenkovým světem a hlavně státním uspořádáním.
Hadžime
31. 5. 2017 13:00

Aleš napsal: to je dle mě výsledek toho, že ti "dobroserové", žijí ve svých skleněných palácích, informace co mají jsou filtrované, upravené pyramidou úředníků, nebo připravené v ziskovkách, jimž je úplně jedno co se v budoucnu stane, hlavně že vydělají, že se oni, nemakačenka a studenti zbytečných oborů. mohou někde napakovat ... . Oni nemají žádné "zrcadlo". Soros se asi sanží páchat "dobré", skutky má strach ze smrti a z Pekla. A jak se říká:"cesta do Pekla je dláždna ...".

Anebo je to aktivní akce,anebo je to omyl.
Hadžime
31. 5. 2017 12:58
V VB je to skoro vše 100% a jak to tam vypadá.
Petr
3. 5. 2017 10:26
S obsahem zcela souhlasím, ale je to překlad, a Mike, ani v překládaném textu není správné dělat gramatické "chibi" - my Češi přece ctíme shodu podmětu s přísudkem, u vložených vět používáme interpunkci, atd.
Jan
11. 4. 2017 12:14

Mike napsal: Už jsem to opravil, je v tom zmatek. 1 americký bilion = 1 česká miliarda, 1 americký trilion = 1 český bilion

Vidno že klamu a zvelicuju aj v tomto smere
Mike
14. 3. 2017 8:14

JK napsal: super čtení, jen tam máte chybu v překladu: V odstavci SVĚT MIGRACE je uvedeno, že populace Afriky dosáhne v roce 2100 4 bilionů a má tam bát miliard. A stejně i o kousek dál "Populace Afriky bude prudce růst a dosáhne několik bilionů." Kdyby jich opravdu bylo několik bilionů, tak se nemáme o čem bavit :-D

Už jsem to opravil, je v tom zmatek. 1 americký bilion = 1 česká miliarda, 1 americký trilion = 1 český bilion
JK
13. 3. 2017 21:55
super čtení, jen tam máte chybu v překladu: V odstavci SVĚT MIGRACE je uvedeno, že populace Afriky dosáhne v roce 2100 4 bilionů a má tam bát miliard. A stejně i o kousek dál "Populace Afriky bude prudce růst a dosáhne několik bilionů." Kdyby jich opravdu bylo několik bilionů, tak se nemáme o čem bavit :-D
Aleš
13. 3. 2017 19:36
to je dle mě výsledek toho, že ti "dobroserové", žijí ve svých skleněných palácích, informace co mají jsou filtrované, upravené pyramidou úředníků, nebo připravené v ziskovkách, jimž je úplně jedno co se v budoucnu stane, hlavně že vydělají, že se oni, nemakačenka a studenti zbytečných oborů. mohou někde napakovat ... . Oni nemají žádné "zrcadlo". Soros se asi sanží páchat "dobré", skutky má strach ze smrti a z Pekla. A jak se říká:"cesta do Pekla je dláždna ...".
Ivan Pesek
13. 3. 2017 16:47
Zvláštní. Ale vždy jsem tušil, že světu vládnou mocní idioti. Poteče hodně krve.. bohužel.
gazeboo
12. 3. 2017 20:13
Husté, i když takhle nějak jsem si to představoval i já. Takže se jenom potvrdili mé obavy.

Vložit komentář: