EpShark

Slepá víra v demokracii - poměrně nedávný fenomén

11. 3. 2015Většina lidí v naší společnosti si myslí, že demokracie představuje nejlepší formu vlády, nebo alespoň tu nejméně špatnou. Slepá víra v demokracii, ale představuje poměrně nedávný fenomén. Mnoha lidem přijde překvapující, že například zakladatelé Spojených států amerických – lidé jako Benjamin Franklin, Thomas Jefferson nebo John Adams se bez výjimky stavěli proti demokracii. Stěží byli sami. Většina klasicko-liberálních myslitelů a konzervativních intelektuálů v 18. a 19. století, včetně slavných lidí jako Lord Acton, Alexis de Tocqueville, Walter Bagehot, Edmund Burke, James Fenimore Cooper, John Stuart Mill nebo Thomas Macaulay také oponovali demokracii.

"Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat. "

Benjamin Franklin

"Demokracie není ničím více, než vládou davu (možná přesněji lůzy), kde jedenapadesát procent lidu může zamést s právy ostatních čtyřiceti devíti. "

Thomas Jefferson

"Pamatuj si, že demokracie nikdy netrvá příliš dlouho. Brzy začne plýtvat, podvádět a vraždit sebe sama. "

John Adams

"Americká republika vydrží do doby, dokud kongres neobjeví, že může uplácet lid jeho vlastními penězi. "

Alexis de Tocqueville

"Demokracie obecně monopolizuje a koncentruje moc. "

Lord Acton

"V demokracii je schopna většina společnosti vykořisťovat menšinu. "

Edmund Burke

Podobné názory byly ještě do konce 19. století považovány za naprosto normální a akceptovatelné. Avšak koncem 19. a začátkem 20. století byl klasicko-liberální ideál postupně zatlačován vírou v kolektivizmus - myšlence, že jedinec je podřízen kolektivu. Liberalismus byl nahrazen různými formami kolektivismu – komunizmem, socializmem, fašizmem a demokracií. Poslední z nich je dnes považována za ideál "svobody". Bohužel je absolutně nesprávné dávat rovnítko mezi demokracii a svobodu. Jako klasičtí liberálové v minulosti správně rozeznali – demokracie je formou socialismu. Taky mnozí socialističtí a marxističtí myslitelé správně rozpoznali, že demokratickou cestou je možné se lehce dopracovat k socialismu.

"Demokracie je cestou k socialismu. "

Karel Marx

"Věříme, že socialismus a demokracie představují jednu nedělitelnou věc. "

Socialistická strana USA

Část svobody, kterou stále ještě máme v západních společnostech, nemáme díky demokracii, ale tradici klasického liberalismu, která ještě úplně nezanikla. Klasicko-liberální tradice je ale v současnosti pod velkým tlakem. S každou novou generací, která vyrůstá s demokratickou propagandou, která je všude kolem nás, část našeho liberálního dědictví umírá. Nikdo není už nadále překvapen, pokud se zavádějí povinné kvóty pro ženy ve vedení firem, pokud stát zakazuje kouření v hospodách, nebo rozhoduje o tom, co se děti budu učit ve školách. Samozřejmě ne všichni s tímto můžou souhlasit, ale téměř všem přijde naprosto normální, že stát by měl rozhodovat o těchto věcech. V podstatě už neexistuje žádná opozice vůči faktu, že by se mělo "demokraticky" rozhodovat o tom jak máme žít. Dokud se tento způsob myšlení u lidí nezmění, západní společnost bude pokračovat v úpadku a rozsah individuálních svobod bude neustále klesat.

Mike
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Vložit komentář: