EpShark

Trhy zabraňují podvodům, centrální banky je podporují

11. 2. 2015Původně nebyly papírové peníze považovány za skutečné peníze ale pouze jako certifikát dokazující vlastnictví komodity (hlavně zlata). Různé papírové certifikáty reprezentovaly nárok na zlato uložené v bankách. Držitelé těchto papírů je mohli zaměnit na zlato, kdykoliv to uznali za vhodné. Protože pro lidi bylo pohodlnější používat papírové certifikáty pro výměnu za zboží a služby, tyto poukázky začali být považovány za peníze.

Papírové certifikáty, které jsou akceptovány, jako prostředek směny otevírají příležitost pro podvodné praktiky. Banky můžou být v pokušení zvýšit svoje zisky půjčováním certifikátů, které nejsou podloženy zlatem. Ve volnotržní ekonomice, banky které vydávají příliš mnoho certifikátů brzy zjistí, že cena certifikátů přepočtena na množství zboží a služeb, které za nějde koupit poklesne. Aby uchránili svoji kupní sílu, držitelé těchto certifikátů se budou přirozeně snažit je zaměnit zpět na zlato. Pokud všichni z nich začnou požadovat zlato zpět ve stejném čase, banka zbankrotuje. Na volném trhu bude hrozba bankrotu odrazovat banky od vydávání certifikátů nekrytých zlatem. Ludwig von Mises o tomhle psal ve své knize Lidské jednání.

Lidé často odkazují na výrok neznámého Američana, že: "Volný trh v bankovnictví je volným trhem ve švindlování. " Avšak svoboda ve vydávání bankovek, by omezila používání bankovek výrazně, možná by je úplně potlačila. Byla to myšlenka, kterouCernuschi načrtl ve slyšení Francouzského bankovního šetření 24.10.2865: "Věřím, že to co je nazýváno svobodným bankovnictvím by vedlo k totálnímu potlačení papírových bankovek ve Francii. Chci dát každému právo vydávat své vlastní bankovky, takže všichni by bankovky přestali přijímat. "

To znamená, že ve svobodné tržní ekonomice, papírové peníze nemůžou existovat bez krytí nějakou komoditou.

Vlády ale dokážou obejít tuto volnotržní disciplínu. Můžou vytvořit zákon, který umožňuje bankám nevyměňovat zákazníkům papírové bankovky zpět na zlato. Jakmile banky nemusí vyplácet za papírové certifikáty zlato, dostávají příležitost k velkým ziskům pomocí vydávaní neomezeného množství ničím nekrytých papírových certifikátů. Tahle nezkrocená expanze papírových bankovek zvyšuje pravděpodobnost nezřízeného růstu cen zboží a služeb, které může vést k zhroucení tržní ekonomiky.

Centrální banky chrání soukromé banky před trhem

Aby se zabránilo takovému zhroucení, nabídka papírových peněz musí být nějakým způsobem řízená. Hlavním důvodem řízení nabídky peněz, je zabránit konkurujícím bankám od přílišného vydávání ničím nekrytých peněz a zbankrotováním sebe samých. To může být dosaženo založením monopolní centrální banky, která řídí expanzi papírových peněz.

Aby se to prosadilo, centrální banka zavede vlastní papírové certifikáty, které nahradí certifikáty různých soukromých bank. Papírové peníze centrálních bank, které jsou deklarovány, jako legální měna slouží také jako rezervní aktivum pro banky. To umožňuje nastavit limit úvěrové expanze pro bankovní systém. Povšimněte si, že přes monetární pumpování, centrální banka zajišťuje, že všechny banky se můžou zúčastnit procesu expanze úvěrů z ničeho přes systém frakčního bankovnictví. Díky tištění peněz zajišťuje, že bankovní sektor má dostatek likvidity a banky nezbankrotují.

Centrální banky převzali to, co inflační soukromé banky zanechali

Mohlo by se zdát, že centrální banka dokáže řídit a stabilizovat monetární systém. Pravda je ale opačná. Aby systém zůstával stabilní, musí centrální banka neustále vytvářet peníze z ničeho, aby banky nezbankrotovali.

Povšimněme si, že na volném trhu, lidé nebudou akceptovat nějakou komoditu jako peníze, pokud její kupní síla neustále klesá. V současném světě, centrální autority vytvářejí prostředí, kde je nepraktické používat jinou měnu než je dolar (nebo jinou národní měnu) i když trpí neustálou ztrátou hodnoty.

V tomhle prostředí můžou centrální banky udržovat současný standard papírových peněz tak dlouho, jak se množství reálného bohatství stále zvětšuje. Pokud množství bohatství začne stagnovat, nebo ještě hůř klesat – pak žádné tištění peněz nebude schopné zabránit rozpadu systému. Lepším řešením by bylo mít skutečný volný trh a umožnit návrat komoditních peněz jako platidla.

Vplyv na hospodářský cyklus

V kontrastu se současným monetárním systémem v rámci komoditních peněz, peníze nemůžou jen tak zmizet a nastartovat tím proces propadu v hospodářském cyklu. V systému frakčního bankovnictví, pokud jsou dluhy splacené a banka neobnoví půjčku, peníze prostě zmizí (to může odstartovat fázi hospodářského krachu). Protože půjčka vznikla z ničeho a nemohla mít skutečného vlastníka. Kontrastně na volném trhu, pokud jsou komoditní peníze splaceny, vracejí se zpět k původnímu půjčovateli a množství peněz v oběhu se nezmění.

Frank Shostak

Z anglického originálu přeložil Mike

Text vyšel na webu mises.org
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Vložit komentář: