EpShark

Švédsko pronásleduje penzisty a vítá džihádisty

5. 3. 2019https://www.gatestoneinstitute.org/13651/sweden-isis-pensioners

Překlad: Mikuláš Hrubiško

  • Možná že Rada Evropy považuje úspěšné úsilí Åberga, když nahlásil své švédské spoluobčany na policii za údajné myšlenkové zločiny jako příklad, který by ostatní evropské země měly napodobit?
  • Důchodkyně vysvětlila při výslechu: "Byla jsem naštvaná, když jsem četla o tom, jak to fungovalo s přistěhovalci a jak se vyhýbají trestu za všechno, co dělají, jsou osvobozeni, ačkoli kradou a dělají jiné věci. Je nespravedlivé, aby ti, kteří páchají hrubé zločiny, nebyli potrestáni ... " Důchodkyně řekla, že by to nenapsala, kdyby věděla, že je to nelegální. Zjevně pracovala pod mylnou představou, že stále žije v demokracii. V lednu byla odsouzena k pokutě ve výši 4 000 švédských korun (443 dolarů). Žije z měsíčního důchodu pouze 7 000 švédských korun (775 dolarů).
  • Švédské orgány zjevně nemohou - nebo nechtějí - stíhat nebo odsuzovat džihádisty, které tak štědře vítají do země,  ale nemají žádné výčitky, když stíhají bezbranné starší důchodce. Dalo by se dodat, že kultura, která respektuje lidská práva vracejících se bojovníků ISIS více než starších žen, které se jich bojí, je mrtvá.

"Islámský extremismus podporující násilí v současné době představuje největší hrozbu pro Švédsko"podle tiskové zprávy z 15. ledna švédské bezpečnostní služby ( Säpo ). "Úroveň teroristické hrozby zůstává zvýšená, třetí stupeň v pětibodovém měřítku, což znamená, že se pravděpodobně objeví teroristický útok," řekl Klas Friberg, vedoucí Säpo .

 „Za účelem boje proti hrozbě terorismu, bezpečnostní služba bude v budoucnu pracovat ještě více při snaze strategicky omezit růst extremistického prostředí. Může to být o jednání s [ omhänderta ] osobami, které představují bezpečnostní riziko, nebo ve spolupráci s dalšími orgány, aby usilovněji zajistily, že tito lidé budou stíháni za jiné trestné činy - nebo že jejich příležitosti budou omezeny."

Zatímco Säpo ujišťuje švédskou veřejnost, že bude "ještě více" omezovat růst teroristického prostředí ve Švédsku, švédská vláda tento problém zhoršuje tím, že umožňuje návrat zpět do země bojovníkům z ISIS. Přibližně 300 lidí opustilo Švédsko, aby bojovalo za ISIS, a odhaduje se, že přibližně 150 švédských bojovníků za ISIS se vrátilo do Švédska. Přibližně 50 z těch, kteří se nevrátili, bylo zabito.

Vedoucí Säpo v lednu popsal [1] navrátivší bojovníky ISIS za "zlomené lidi, kteří byli traumatizováni svými zkušenostmi" a uvedl, že švédská společnost musí "hrát velkou roli při jejich opětovném začlenění"[2]

Švédské právo neumožňuje bezpečnostním službám přijmout veškerá nezbytná opatření proti navrácení bojovníků ISIS, ačkoli byl v roce 2016 přijat relativně nový zákon, který měl řešit problém teroristů ve Švédsku. Zákon neumožňuje například orgánům, vzít nebo prohledávat jejich mobilní telefony a počítače při návratu ISIS bojovníků, pokud neexistuje konkrétní podezření z trestného činu, podle Fredrika Hallströma, zástupce vedoucího jednotky Säpo, která se zabývá "ideologicky motivovanými zločinci." Dále podle Hallströma úřady nevědí, zda vracející se bojovníci představují nebezpečí pro švédské občany nebo nikoliv: "Je také obtížné odpovědět, protože hodnocení, které děláme, se může změnit."

Mnoho bojovníků ISIS vzalo s sebou své rodiny, včetně malých dětí, když se připojili k ISIS. Švédsky mluvící rodina, která vycestovala ze země, aby se připojila k ISIS, vytvořila domácí film, který v poslední době vysílali švédské média, o svém džihádistickém životě. V jedné scéně matka cvičí střelbu, zatímco otec pomalu vysvětluje dětem: "Teď se podíváme na maminku, jak dělá džihád". V domácím filmu také ukazuje, že manželka střílí ze zbraně, zatímco radostně vykřikuje: "To bylo super!" a "Alláhu Akbar".

V jiné scéně může být otec vidět, jak se chystá jít ven a zabíjet, zatímco vypráví malému synovi a dítěti o tom, jak ukradl vysílačku "nevěřícímu", kterého střelil do hlavy a zabil. Malý chlapec vysvětluje otci, jak nejlépe použít střelivo pro svou útočnou pušku a požádá ho, zda by se k němu nemohl připojit, ale matka mu říká, že jeho otec si stále myslí, že je na to "příliš mladý". Vypravěč filmu vysvětluje, že mnoho dětí z takových ISIS rodin se vrátilo do Švédska se svými rodinami a navštěvovalo švédské školy a školky. Rodina ve filmu je jednou z nich. Švédské místní orgány nicméně nevědí, kolik dětí se vrátilo. Podle průzkumu, který švédský televizní kanál SVT prováděl mezi švédskými obcemi, švédské obce vědí pouze o 16 dospělých a 10 dětech ze 150 navrátilců.

Již v červnu roku 2017 šéf Säpo tehdy Anders Thornberg řekl švédským médiím, že země zažívá "historickou" výzvu, když se musí zabývat tisícovkami "radikálních islamistů ve Švédsku". (V roce 2010 bylo podle Säpa ve Švédsku 200 džihádistů ). Thornberg také zmínil, že jeho organizace obdržela měsíčně zhruba 6 000 tipů zpravodajských informací týkajících se terorismu a extremismu, ve srovnání s průměrem 2 000 za měsíc v roce 2012.

Není proto překvapivé, že se Švédové ve své zemi cítí stále víc a víc nejistě. Čtyři z deseti žen se obávají chodit ven, podle nové zprávy o bezpečnosti na národní úrovni vydané Švédskou národní radou pro prevenci kriminality ( Brottsförebyggande Rådet nebo Brå ).

"Téměř čtvrtina obyvatel si vybírá jinou cestu nebo jiný způsob dopravy v důsledku znepokojení nad zločinem a jedna pětina se vyhýbá aktivitě na internetu kvůli obavám z hrozeb a obtěžování"tvrdí Brå.

"Mezi ženami ve věku 20-24 let uvádí 42 procent, že se často rozhodli pro jinou cestu nebo jiný druh dopravy, neboť se cítili nejistě a obávali se, že budou vystaveni násilnému trestnému činu. Odpovídající podíl mužů ve stejné věkové skupině je 16 procent. .. Stupeň aktivity na internetu může být také ovlivněn obavami z trestné činnosti. Každý pátý člověk, bez ohledu na pohlaví, uvádí, že v uplynulém roce se často zdržel dávat něco na internet z obavy o vystavení hrozbám nebo obtěžování".

"Sociální média jsou stále důležitějším fórem pro veřejnou diskusi. Pokud se pětina obyvatel neodváží vyjádřit se na internetu kvůli obavě z trestného činu," řekla Maria Söderströmová z Brå, "pak to může být demokratický problém".

Strach z vyhrůžek a obtěžování není všechno, co způsobuje Švédům pocit, že vyjadřování na internetu je něco, čemu se chcete vyhnout. Mnozí, kteří vyslovili "špatné" názory na internetu, byli obviněni švédskými úřady za "podněcování nenávisti k etnické skupině" - podle švédského práva se jedná o trestný čin. "Demokratický problém", který popisuje Söderström, je tedy dvojí: strach z hrozby a obtěžování od ostatních a strach ze stíhání ze strany státu.

Organizace, o které se lidé domnívají, že za tyto obvinění z velké části odpovídá, je od roku 2017 "Näthatsgranskaren", soukromá organizace založená v lednu roku 2017 bývalým policejním důstojníkem Tomasem Åbergem, který si zřejmě vzal sám na sebe práci identifikovat a hlásit orgánům švédské občany, které se podle něho a jeho organizace, dopouštějí myšlenkových zločinů a "podněcují nenávist" vůči cizincům. Åberg se nedávno pochlubil tím, že v letech 2017-2018 podal na policii až 1 218 zpráv a z 214 obvinění bylo vyneseno 144 rozsudků. "Mnoho lidí stále čeká na obvinění," napsal na Twitteru.

V listopadu loňského roku skupina Organizace pro informační společnost, která je součástí Rady Evropy, pozvala Åberga na svou regionální konferenci "Řešení nenávistných projevů v médiích: úloha regulačních orgánů a soudnictví" v Záhřebu jako hlavního přednášejícího. Konference se zabývala "jakým způsobem je diskriminaci nenávisti regulována v různých členských státech Rady Evropy se zaměřením na konkrétní úlohu a práci vnitrostátních regulačních orgánů, orgánů soudnictví a samoregulace médií". Možná že Rada Evropy považuje úspěšné úsilí Åberga, když nahlásil své švédské spoluobčany na policii za údajné myšlenkové zločiny jako příklad, který by ostatní evropské země měly napodobit?

Švédští daňoví poplatníci přispěli k úsilí Åberga sumou ve výši 1,5 milionu SEK (165 000 dolarů) v letech 2017 a 2018. Většina z těchto peněz podle švédské zpravodajské společnosti Fria Tider zjevně směřuje k placení Åbergova platu.

V listopadu vedlo Åbergovo úsilí k obvinění 70letá ženy, která napsala následující příspěvek jako komentář k článku o násilí muslimských mužů proti ženám ve skupině na Facebooku s názvem "Bojovat za Švédsko": "Jsme ještě ve Švédsku, nebo jsme přeměnili zemi na zatracené muslimské monstrum?" Žena byla poté vyzvána k výslechu na policejní stanici - to byla ta stejná švédská policie, která nemá dostatek prostředků k vyšetřování případů znásilnění. Tam, vysvětlila:

"Byl jsem vyprovokován různými titulky a "studenými fakty"[televizní program investigativního žurnalismu], že pálili a bili své manželky. Zajímalo by mě, jestli to jednou nebude také ve Švédsku, a to mě rozčiluje." .. Jsem proti tomu, že se chovají špatně vůči ženám. Tolik muslimů sem přichází. Myslela jsem, že zneužívají ženy".

Názory starší ženy, která se zajímá o fyzickou bezpečnost žen ve Švédsku, jejíž vláda se v roce 2016 prohlásila za "feministickou", se zdá, že jsou pro švédské úřady nepřijatelné. Zatímco navrátivší bojovníci ISIS, kteří mohli znásilňovat, zničit, mučit a vraždit pro své potěšení, jsou vítáni zpět do Švédska a mohou pokračovat ve svém životě - nebo plánovat teroristické útoky proti Švédům - starší švédské ženy nemohou vyprávět o svém strachu z těchto mužů nebo dokonce o jejich ideologii. Hlavní prokurátor Lars Göransson na státním zastupitelství v Gävle se rozhodl stíhat 70letou důchodkyni z "podněcování nenávisti k etnické skupině". V listopadu byla žena odsouzena za pokutu ve výši 4,800 SEK (530 dolarů).

Dalším výsledkem úsilí Åberga bylo lednové odsouzení 78leté ženy, která byla obviněna z toho, že na Facebooku napsala mimo jiné, že muslimové jsou "vousatí" a "duchové". Žena se naštvala, když četla o přistěhovalcích, kteří se dopouštějí vážných zločinů proti starším lidem a vyváznou s nízkým nebo žádným trestem. Poté, co Åberg nahlásil ženu, která je na tom zřejmě špatně a trpí špatným zdravotním stavem po mrtvici a onemocněním plic, žalobce obvinil důchodkyni za šest příspěvků, které napsala na Facebooku. Mezi nimi je následující: "Ano, muslimové by měli být vyhoštěni ze země, nechceme je tady, spousta vousatých mužů, kteří děsí děti".

Důchodkyně vysvětlila při výslechu:

"Byla jsem naštvaná, když jsem četla o tom, jak to fungovalo s přistěhovalci a jak se vyhýbají trestu za všechno, co dělají, jsou osvobozeni, ačkoli kradou a dělají jiné věci. Je nespravedlivé, aby ti, kteří páchají hrubé zločiny, nebyli potrestáni. Zločinci bijí starší lidi a berou si jejich peníze".

Důchodkyně řekla, že by to nenapsala, kdyby věděla, že je to nelegální. Zjevně pracovala pod mylnou představou, že stále žije v demokracii. V lednu byla odsouzena k pokutě ve výši 4 000 švédských korun (443 dolarů). Žije z měsíčního důchodu pouze 7 000 švédských korun (775 dolarů).

"Dokonce i nepřímé narážky, přezdívky nebo jiné urážlivé pojmy o rase nebo přistěhovalcích obecně spadají pod zákon proti podněcování nenávisti k etnické skupině a jsou trestné," napsal soudce Jon Jonasson ve svém rozsudku.

Švédské orgány zjevně nemohou - nebo nechtějí - stíhat nebo odsuzovat džihádisty, které tak štědře vítají do země, ale nemají žádné výčitky, když stíhají bezbranné starší důchodce. Dalo by se dodat, že kultura, která respektuje lidská práva vracejících se bojovníků ISIS více než starších žen, které se jich bojí, je mrtvá.

Judith Bergman je komentátorka, právnička, politická analytička a vedoucí spolupracovnice Gatestone Institute.

[1] Viz video v 57:03

[2] Podobně v 57:28.
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Vložit komentář: