EpShark

Zpráva o konci lidských práv v EU

10. 12. 2018Před 70 lety, 10.12.1948, byla podepsána Všeobecná deklarace lidských práv, jejíž platnost však nyní již zřejmě končí. Za úplný konec může být považován 25.říjen 2018, kdy Evropský soud pro lidská práva rozhodl , že kritika zakladatele islámu Mohameda je podněcováním nenávisti, a proto není chráněna svobodou projevu. Tím potvrdil rozhodnutí rakouských soudů, které odsoudily paní Sabaditsch-Wolffovou k pokutě 480 EUR a k tomu uhrazení soudních výloh za to, že ve svých přednáškách nazývala Mohameda pedofilem.(1)

Nyní k jednotlivým článkům deklarace:

Článek 1: Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv
….
Platnost tohoto článku skončila tím, že v západní Evropě již existuje kasta nadlidí, kteří mohou beztrestně znásilňovat děti (dětské nevěsty), mrzačit jim genitálie (FGM), odpírat jim právo na vzdělání (dětské nevěsty obvykle nechodí do školy), a také mohou praktikovat mnohoženství, zatímco jejich ideologie nesmí být ani kritizována, i když hlásá trest smrti pro homosexuály, odpadlíky nebo kritiky islámu.

Dětských nevěst je v Německu oficielně 300, neoficielně mnohem víc, někdy se manželství nahrazuje opatrovnictvím. (2)

„Spojené království legitimizovalo "hrozné zneužívání": Téměř 2000 dětských nevěst za pět let.“ (3)

„Lékaři v okolí Birminghamu identifikovali průměrně dva případy mrzačení ženských pohlavních orgánů (FGM) denně. V roce 2017 bylo v Birminghamu a okolí přibližně 620 případů nově registrovaných žen v datovém souboru FGM. FGM je ve Spojeném království od roku 1985 nezákonné, ale doposud nebyl nikdo za tento trestný čin úspěšně stíhán. “(4)

Čl. 3: Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost….

Svoboda projevu skončila také ve Švédsku, kde byl 64-letý muž odsouzen k pokutě 3.000 SEK (7.620 Kč) za zveřejnění karikatury, která ukazuje dva muže s vousy a turbany. Jeden muž drží kočár s malým dítětem a druhý se ptá : "Vnučka?"
"Ne, moje nová manželka!"
Odpověděl muž s dětským kočárkem.
V komentáři odsouzený napsal, že „ muslimové jsou sekta pedofilů, musí být zastaveni a nemají přístup do Evropy". ( 5 )

Smiley face

A dále, 70- letá žena byla odsouzena k pokutě 4.800 SEK (12.190 Kč) poté, co napsala krátký příspěvek na Facebook, kde kritizovala migranty za znásilňování a také vznesla pokoutní dotaz, zda muslimové nechystají převzetí Švédska.(6)

Dodržování práva na osobní bezpečnost ukazuje následující tabulka.

Je zde statistika kriminality podle Eurostatu (7). Z ní je patrná mnohonásobně vyšší kriminalita v zemích západní Evropy, které již dříve otevřely hranice migrantům, než je tomu v Česku.

Tabulka udává počty některých násilných trestných činů, zaznamenaných policií, v přepočtu na 100.000 obyvatel za rok 2016.

Trestný čin Únos nezahrnuje rodičovské únosy dětí, ale únosy z důvodu výkupného, otroctví, obchodu s lidskými orgány atp. Zde si můžeme všimnout, že v Belgii jich bylo spácháno 102 krát víc než v ČR, v Lucembursku 87 x, v Anglii 66x, v Německu 58x, ve Francii 57x atd. Tyto údaje jsou tak děsivé, že Dánsko, Švédsko a Norsko je nezveřejňují (N), a to ani na výslovný dotaz, který byl zaslán Dánskému statistickému úřadu. Ovšem podle Globálního mírového indexu (8) je Dánsko pátá a Česko až 7. nejbezpečnější země na světě.

Znásilnění

Loupeže

Únosy

Anglie a Wales

71,1

102

6,63

Švédsko

64,1

86,9

N

Dánsko

29,4

38,3

N

Belgie

25,5 *

196,7 *

10,17 *

Francie

21,1

148,4

5,72

Lucembursko

18,4

98,4

8,68

Německo

9,64

52,3

5,79

Nizozemí

7,07

56,9

2,46

Česko

6,15

15,6

0,10

*…Údaje jsou za rok 2015

K tomu je nutno doplnit, že počet znásilnění v Anglii roste v posledních letech o 14 až 20% ročně, takže už letos můžeme očekávat, že jejich počet bude vyšší než v Botswaně, kde jich bývá ročně okolo 93 a v příštím roce bude překonána i Jihoafrická Republika, kde jich bylo 96 na 100.000 obyvatel v roce 2010, což je nejvíc na světě. (9). Většina zemí v Africe však počty znásilnění neregistruje, takže se dá předpokládat, že ženy a dívky v Anglii se již brzy stanou lovnou zvěří, protože proudy migrantů z Afriky i Blízkého východu neustávají a EU své vnější hranice hlídat nemíní.

Pavel Dudr

Prameny:

(1) https://zpravy.idnes.cz/evropsky-soud-pro-lidska-prava-strasburk-islam-muslimove-vira-svoboda-slova-mohamed-gar-/zahranicni.aspx?c=A181026_113140_zahranicni_dtt
(2) https://www.dw.com/de/bericht-deutlicher-r%C3%BCckgang-bei-kinderehen-in-deutschland/a-44105064
(3) https://www.jihadwatch.org/2018/10/uk-legitimizing-terrible-abuse-nearly-2000-child-brides-in-five-years
(4) https://cs.gatestoneinstitute.org/12508/islamu-multikulturalismu-britanii-duben
(5) http://www.friatider.se/64-ring-d-ms-f-r-satirbild-om-islam-p-facebook
(6) http://www.friatider.se/70-rig-kvinna-d-ms-fr-gade-sig-om-islam-kommer-tar-ver-sverige
(7) http://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/database
(8) http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
(9) https://en.wikipedia.org/wiki/Rape_statistics
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
KOMENTÁŘ:

Dude
11. 12. 2018 17:13
Ještě tam měly být vraždy na 100.000 obyvatel: Belgie -1,96....Francie - 1,31....Anglie - 1,22 Švédsko - 1,08...Dánsko - 0,91...Německo - 0,91 Lucemb. - 0,87...Nizozemí - 0,87....Česko - 0,62
Pavel
10. 12. 2018 18:52
Evropský soud pro lidská práva se znevěrohodnil a ukázal, že je údernou pěstí eurohujerských a islamistických zájmů. Osobně se necítím nijak vázán stupidním rozhodnutím tohoto soudu a vždy budu kritizovat militantní a intolerantní věrouky.

Vložit komentář: