EpShark

V Evropě probíhá výměna obyvatelstva

28. 6. 2017Giulio Meotti

Originálně publikováno Gatestone Institutem

- Pašeráci přivážejí migranty k lodím nevládních organizací, které je pak odvezou do italských přístavů. Bylo zahájeno další soudní vyšetřování týkající se ekonomických zájmů mafie při zabezpečení životních potřeb migrantů po jejich příjezdu.

- Nemůžeme srovnávat migranty s židy, kteří prchali před nacismem. Například papež František nedávno přirovnal centra pro migranty k nacistickým "koncentračním táborům". Kde jsou plynové komory, lékařské "experimenty", krematoria, otrocká práce, nucené pochody a popravčí čety? Tato přirovnání jsou šířena médii s jasným cílem: umlčet debatu.

- Očekává se, že do roku 2065 přijde 14,4 miliónů migrantů. Když k tomu připočteme více než pět miliónů imigrantů již pobývajících v současné době v Itálii, můžeme očekávat, že cizinci budou tvořit 37 % populace: více než jeden ze tří obyvatel bude cizinec.

Nejdříve to byla maďarská cesta. Pak se jednalo o balkánskou trasu. Nyní je epicentrem tohoto demografického zemětřesení Itálie, která se stala měkkým podbřiškem Evropy, kam připlouvají stovky tisíc migrantů.

S téměř 10 000 příchozími v jednom z posledních třídenních období přesáhl počet migrantů v roce 2017 číslo 60 000 – o 48% více než ve stejném období loňského roku, kdy jich bylo přes 40 000. Během velikonočního víkendu bylo ve Středozemním moři zachráněno a přivezeno do Itálie rekordních 8 000 migrantů. A to je jen špička ledovce: během léta se počet příchozích z Libye bude jen zvyšovat.

V Itálii probíhá výměna obyvatelstva. Pokud však otevřete mainstreamové noviny, sotva tyto údaje najdete. Tomu, co se děje, se nevěnuje žádná televizní stanice. Jakákoliv kritika není povolena. Invaze se považuje za hotovou věc.

V roce 2016 v Itálii přistálo 176 554 migrantů - osmkrát více, než v roce 2013. V roce 2015 jich bylo 103 792. V roce 2014 jich přistálo 66 066. V roce 2013 to bylo jen 22 118. V posledních čtyřech letech se do Itálie dostalo 427 000 migrantů. Jen během prvních pěti měsíců roku 2017 Itálie přijala 10% celkového počtu migrantů za poslední čtyři roky.

Jsou dny, kdy italské námořnictvo a pobřežní hlídka zachrání 1 700 migrantů za 24 hodin. Země je vyčerpána. Jsou italské vesnice, kde je již jedna desetina obyvatel tvořena novými migranty. Mluvíme o malých obcích s 220 obyvateli a 40 migranty.

Jedním z hlavních aspektů této demografické revoluce je, že se odehrává v zemi, která dramaticky stárne. Podle nové zprávy Statistického úřadu Itálie se populace Itálie sníží během padesáti let na 53,7 miliónů obyvatel – což znamená ztrátu sedmi miliónů lidí. Itálie, která má jednu z nejnižších úrovní porodnosti na světě, ztratí každoročně 600 000 až 800 000 občanů. Imigrantů bude více než 14 miliónů, což bude zhruba jedna čtvrtina celkové populace. Podle nejpesimističtějšího scénáře by však italská populace mohla poklesnout až na 46 miliónů obyvatel, což by znamenalo ztrátu 14 miliónů lidí.

V roce 2050 budou třetinu italské populace tvořit cizinci podle zprávy OSN "Nahrazování migrací: Je to řešení poklesu a stárnutí obyvatelstva?", která načrtává kulturní tavicí kotlík, který by díky kulturnímu a společenskému napětí mohl explodovat. Počet příchozích poklesne do roku 2065 z 300 000 na 270 000 osob ročně; očekává se, že během tohoto období přijde 14,4 miliónů lidí. Když k tomu připočteme více než pět miliónů imigrantů pobývajících v současné době v Itálii, můžeme očekávat, že cizinci budou tvořit 37% populace: více než jeden z každých tří obyvatel.

Navíc byl systém humanitární pomoci zasažen novými skandály. "Investigativní hypotéza, která však musí být ověřena, je, že subjekty napojené na ISIS působí jako logistická podpora migračních toků", toto varování bylo právě předneseno před Schengenským výborem, italskému protimafiánskému a protiteroristickému prokurátorovi Franco Robertimu. Soudci nyní vyšetřují spojení mezi pašeráky migrantů v severní Africe a italskými nevládními organizacemi, které je zachraňují ve Středomoří. Pašeráci přivážejí migranty k lodím nevládních organizací, které je pak odvážejí do italských přístavů. Bylo zahájeno další soudní vyšetřování týkající se ekonomických zájmů mafie při zabezpečení životních potřeb migrantů po jejich příjezdu.

Pouze 2,65 procentům migrantů, kteří přišli do Itálie, byl podle Organizace spojených národů udělen azyl jako skutečným uprchlíkům. Ostatní lidé zjevně neutíkají před válkami a genocidou. Navzdory všem těmto důkazům nelze migranty srovnávat s židy, kteří utíkali před nacismem. Například papež František nedávno přirovnal centra pro migranty k nacistickým "koncentračním táborům". Jeden se diví, kde jsou plynové komory, lékařské "experimenty", krematoria, otrocká práce, nucené pochody a popravčí čety. Italské noviny jsou nyní plné článků o "středomořském holocaustu" přirovnávajících migranty, kteří zahynuli při snaze dostat se na jih Itálie, k židům zplynovaným v Osvětimi. Novinář Gad Lerner, ve snaze podpořit migranty, popsal jejich stav stejným slovem, který nacisté vytvořili proti židům: untermenschen, podřadné lidské bytosti. Tato přirovnání jsou šířena médii s jasným cílem: umlčet debatu.

Abychom pochopili, jak hanebná jsou tato srovnání, musíme se podívat na náklady na každého migranta pro daňové poplatníky. Jakmile se imigranti zaregistrují, dostávají měsíční příjem ve výši 900 eur (30 eur za den na osobní výdaje). Dalších 900 eur je určeno Italům, kteří je ubytovávají. Na pokrytí nákladů na pojištění je zapotřebí 600 eur. Celkově stojí Itálii každý imigrant měsíčně 2400 eur. Policista vydělává polovinu této částky. A námořní dobrovolník, který zachraňuje migranty, dostane stipendium ve výši 900 eur měsíčně. Byli nacisté tak laskaví ke svým židovským untermenschen?

Zatížení, které migranti představují pro veřejné finance Itálie, je již obrovské a zničí možnost jakéhokoliv hospodářského růstu. "Celkový dopad výdajů na migranty na italský rozpočet je v současné době kvantifikován na 2,6 miliardy eur v roce 2015, přičemž se očekává, že v roce 2016 dosáhne 3,3 miliardy a v roce 2017 4,2 miliardy eur",vysvětluje ministerstvo financí. Dále uvedená čísla poskytují jasnější představu o tom, kolik Itálie v této krizi utrácí: v roce 2017 vláda vynaloží 1,9 miliardy eur na důchody, 4,2 miliardy eur pro migranty. 4,5 miliardy eur na Národní plán bydlení proti 4,2 miliardy eur pro migranty.

Italský kulturní establishment se nyní plně soustřeďuje na podporu této masové migrace. Italský film nominovaný na Academy Awards v loňském roce je Oheň na moři (Fire at Sea), ve kterém je hlavní postavou lékař, který migranty ošetřuje při jejich vylodění. Italský premiér Matteo Renzi s sebou nesl 27 DVD s tímto filmem na zasedání Evropské rady. Italské komerční televizní kanály produkují mnoho televizních pořadů o migrantech, jako je "Lampedusa", podle jména italského ostrova. 100 000 Italů dokonce vyšlo do ulic v Miláně při příležitosti "shromáždění solidarity" s migranty. Bude však "solidarita" existovat, i když italská vláda zachrání půl miliónu lidí a celá země se rozhodne otevřít své dveře celé severní Africe?

Winston Churchill byl přesvědčen, že Středomoří je "měkkým podbřiškem" Hitlerovy Evropy. Nyní se stalo měkkým podbřiškem transformace Evropy na Eurábii.

Zdroj: http://popovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=609771

Giulio Meotti

Z anglického originálu přeložila Libor Popovský

Text vyšel na webu www.gatestoneinstitute.org
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
KOMENTÁŘ:

Miroslav
14. 8. 2017 22:34
Nevěřme zaprodaným mainstreamovým médiím placených Sorosy, Rothschildy a proamerickými oligarchy !!! Volme KSČM - SPD - SPO !!! Jde o naše životy a přežití !!!
Miroslav@domena.tld
14. 8. 2017 22:30
Pošlete dále. Uprchlické tábory v Rakousku a Německu provozuje švýcarská soukromá společnost OPS jejímž majoritním vlastníkem je banka Barcleys, což je hlavní banka Rothschildů. Stejní lidé provozuji "humanitární" a "lidskoprávní" organizace po celém světě, včetně Afriky. Je to jednoduché. "Humanitární" organizace inkasují peníze od vlád států, které je pak rozdělují "potřebným", ti si za ně koupí cestu do Evropy, za kterou zaplatí zpět "humanitárním" převaděčům či pašerákům. Po příjezdu do Evropy opět státy platí za "uprchlíky" oné společnosti co provozuje tábory ! A za to vše lobuje pan Soros - pravá ruka Rothschilda, který nutí politiky EU, aby přijali další miliony "uprchlíků" ročně ! Kromě rozvrácení kultůry a nastolení nového řádu je v tom i docela prima kšeft ! Nejlepší na tom je, že daňoví poplatníci platí cestu uprchlíků sem, jejich pobyt tady a samozřejmě i následné výhody. Všechny tyto peníze tak inkasuje světovládná skupina několika bankéřů - zlodějů a podvodníků z Wall Street !!! Tyto kreatůry se nám smějí a my si platíme své vrahy a zloděje !!! Jestli se nebudeme účinně bránit této zločinecké islámské invazi, tak se Kalergiho zločinný plán likvidace bílé rasy uskuteční a budeme vyhlazeni jako národy Evropy !!! Zkorumpované politiky a Jidáše musíme zlikvidovat, neboť nás ohrožuji smrtelně na životech !!! Nebuďme tupé a nemyslící ovce a nevěřme prolhaným mainstreamovovým médií tzv. mediální žumpě placené sionisty a nepřáteli Lidu Sorosy, Rothschildy a spol !!!

Vložit komentář: