EpShark

Je třeba odstoupit od Schengenské smlouvy – není dodržována

12. 2. 2018Pokud někdo v ČR požaduje vystoupení z EU, pak by měl především říci, co mu vadí na volném pohybu zboží. Protože EU znamená především volnou výměnu zboží, zatímco volný pohyb osob uvnitř Unie zajišťuje Schengenská smlouva.
Vypadá to tak, že naprosté většině občanů vyhovuje volný pohyb zboží, ale s volným pohybem osob už je problém. Nyní navíc dokonce hrozí, že nám budou v rozporu s našimi azylovými zákony vnuceni migranti, kteří budou nepoužitelní na našem pracovním trhu, takže je budeme muset živit, zatímco oni budou znásilňovat naše ženy a děti tak, jak se to již děje třeba ve Švédsku (1), kde je hlášeno 12x víc znásilnění než u nás. A v Belgii bylo v roce 2015 hlášeno 285 x víc únosů a 11 x víc loupeží než v ČR podle Eurostatu (2).
V Německu se v roce 2017 pohybovalo až 520 tisíc imigrantů, kteří nebyli registrováni úřady (3). Čím se tak asi živí, když nemají povolení k práci ani sociální dávky? Někteří se možná snaží dostat do Británie nebo Švédska.
Až do roku 2007 byla ČR, státy V4, Slovinsko a baltské země členy EU, ale mimo schengenský prostor (4), viz obr.Schengenská smlouva říká, že vnější hranice schengenského prostoru budou hlídány:

„Vnější hranice je možné v zásadě překračovat pouze na hraničních přechodech a ve stanovené provozní době…
Smluvní strany se zavazují zavést sankce proti nepovolenému překračování vnějších hranic mimo hraniční přechody a mimo stanovenou provozní dobu. „ (5 )

Evropský komisař pro vnitřní záležitosti, občanství a migraci Avramopoulos, však prohlašuje, že vnější hranice rozhodně hlídat nemíní : „Nemůžeme a nikdy nebudeme moci zastavit migraci,“(5)

Z toho důvodu by měla ČR obnovit hraniční kontroly osob, jak tomu bylo až do roku 2007, pokud se ovšem nechce podílet na rozvratu, který v západní Evropě a ve Švédsku už velmi úspěšně probíhá, nejspíš podle jednoho z marxistických hesel, které si my starší ještě pamatujeme z 50. let: “ Zničit prohnilý kapitalistický řád!“

Pavel Dudr

Prameny:

(1) https://www.10news.one/shocking-statistics-1-in-8-swedish-women-will-be-raped/
(2)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Crime_and_criminal_justice_statistics/cs
(3)
https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/v-nemecku-se-ilegalne-pohybuji-statisice-imigrantu_453635.html
(4)
https://www.euroskop.cz/741/sekce/4-rozsireni-2007/#
(5)
http://web.archive.org/web/20061211063232/http://www.mvcr.cz/azyl/schengen/umluva.pdf
(6) https://www.expres.cz/dimitris-avramopoulos-o-migraci-doj-/zpravy.aspx?c=A171219_113821_dx-zpravy_neos
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Vložit komentář: