EpShark

Po lžích k Turkovi: Danuše Nerudová výkonným marketingem pro Filipa Turka

12. 6. 2024JOSEF ZBOŘIL

Tři reflexe z debaty z 3.6.2024 mezi lídry kandidátek do evropského parlamentu Filipem Turkem (Přísaha a Motoristé) a prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D. (Starostové a osobnosti pro Evropu).

1) Debata byla označována jako střet dvou světů, protože svými jádrovými elektoráty se tito dva kandidáti příliš nepřekrývají, nicméně Danuše Nerudová svými výstupy proti zbraním a výrokem, že vlastnictví starožitnosti se svastikou dělá z jejího majitele nacistu nasměřovala váhající voliče, kteří jsou majitelé zbrojních průkazů, sběratelé a starožitníci k Filipu Turkovi. S následnou komunikovanou logikou STAN, že kdo má předměty se svastikou je nacista, jsem potom já se svojí sbírkou 967 loutek obsahující i loutku Hitlera, Tyrše, Alše a desítky čertů navíc i cca 30x větší satanista než nacista. Ze sociálních sítí byla zpravidla odezva, že lidé po této lži odstupují od podpory STAN či jen Nerudové na dané kandidátní listině a vykroužkují jiné kandidáty.

2) Pikantní a příkladem zmatečnosti a chaotičnosti je pak i prakticky lež a dezinformace na kandidátní listině vzniklá vstupem (dne 2.6.2024) Danuše Nerudové do STAN v období mezi podáním kandidátní listiny a volbami (minimálně 66 dnů před volbami), kdy se na kandidátní listině uvádí jako tehdy „bez politické příslušnosti“ (přičemž se změnou věku zákonodárci počítali, protože se věk uvádí ke druhému dni voleb). Zákonodárce zjevně nenapadlo, že by byl někdo tak nesoudný kandidát a těchto cca 66 dnů nezachová statut quo v rámci (ne)členství v politickém subjektu. Nějaký právník třeba najde i právní názor, že touto formální nesprávností a dezinformací způsobila „ztrátu volitelnosti“ obdobně jako v případě úmrtí či ztráty občanství a k hlasům pro ni pak nebude při sčítání hlasů přihlíženo. A pokud ne, tak vlastně k čemu jsou dané informace na kandidátní listině, když nejsou úředním ověřením spolehlivě pravdivé. A k čemu je zastupitel (dokonce na evropské úrovni), který řádně nezprocesuje své úkony bez kolizí, formálně správně a pravdivě a aby neuvedl nikoho ani náhodou v omyl?

3) Jako podporovatel švýcarského „bez-prezidentského“ systému a kritik „prezidentství“, jako post-monarchistický přežitek nehodící se pro občanskou vládu spravující svobodnou republiku (a už vůbec ne v 21. století), jsem svým způsobem začal během dané debaty i litovat, že Danuše Nerudová nebyla zvolena v roce 2023 prezidentkou, protože by v mých očích daný cca 100 hlavý úřad , za cca 350 milionů ročně dehonestovala morálně více než současný prezident a ex-předseda MO KSČ arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A., schvalovač invaze 1968 do ČSSR, který jako velitel represivních složek v době nesvobody přísahal věrnost KSČ a SSSR. Nicméně snad to i on dostatečně dokáže a bude přínosem pro tuto progresi, kdy konečně po třech kvalitních prezidentech se synergií české identity nastoupil jako statisticky očekávatelný „propad v kvalitě“ a tím zakoření a vybudí dosud prakticky neexistující poptávku po tom zrušit tento jím aktuálně spravovaný úřad – viz 168 prezidentů Švýcarska za 168 let jeho existence (1848-2016)

Josef Zbořil

Článek vyšel na svobodny-svet.cz
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Vložit komentář: