EpShark

Ženy jsou pro muže polem, píše se v Koránu

28. 5. 2024D. TOLAR

Pravděpodobně první historický text, který rozebírá vztah islámu k ženám, je dopis byzantského císaře samotnému chalífovi muslimské říše. Císař v dopise kritizuje vztah muslimů k ženám.

V 8. století našeho letopočtu došlo k výměně dopisů mezi muslimským chalífou Umarem a byzantským císařem. Chalífa Umar se v dopise táže, proč nechtějí křesťané přijmout za svou islámskou víru, když ta přišla přímo od samotného Boha, zatímco křesťanská Bible „byla předávána z generace na generaci bytostmi z masa, aby ji teprve později nějací lidé sepsali podle pamětí”.

Byzantský císař Leo III, kterému byl dopis adresován, nastoupil na trůn v roce 717 našeho letopočtu, osmdesát let po drtivé porážce křesťanských vojsk muslimskou armádou v bitvě u Jarmúku, po které muslimové ovládli značnou část území dnešního Izraele, Jordánska a Sýrie. Okamžitě po svém nástupu na trůn musel čelit pokusu o dobytí Konstantinopole, dnešního Istanbulu, muslimskou armádou čítající zhruba sto tisíc vojáků. Obléhání, které trvalo celý rok, nakonec skončilo neúspěšně a Konstantinopol se ubránil.

Dopis císaře

Byzantský císař Leo III odpověděl na dopis chalífy Umara dlouhým dopisem, ve kterém obhajuje křesťanství a odmítá tvrzení islámu. Podle historiků se jedná o jeden z prvních písemných dokumentů popisujících muslimsko-křesťanskou kontroverzi. Zmínky o něm se objevují například v díle byzantského historika Theophanese a dílech dalších autorů. Nicméně někteří historici zpochybňují autenticitu dopisů a připisují je pozdějším autorům.

Císař Leo v jedné pasáži dopisu kritizuje islám za jeho vztah k ženám. V dopise píše:

Překlad, zkrácení, mezititulky autor.

Nechci v tichosti přejít odporné oprávnění, které vám dal váš zákonodárce, abyste se svými ženami provozovali sex, který přirovnal, stydím se to říci, k obdělávání polí.

Pozn. autora: Císař Leo naráží na súru Koránu 2:223 , která říká: Ženy vaše jsou pro vás polem, vcházejte tedy na pole své, odkud chcete, však učiňte předtím něco pro své duše a bojte se Alláha a vězte, že se s ním setkáte. Oznam tuto zvěst radostnou všem věřícím.

Text súry je z české verze Koránu z roku 2007.

Obdělávání polí

Dopis byzantského císaře pokračuje:

V důsledku tohoto požehnání si značná část z vás zvykla násobit svůj styk se ženami, jako by šlo o obdělávání polí. Nemohu zapomenout ani na cudnost vašeho Proroka a na lstivý způsob, jakým se mu podařilo svést ženu Zedu.

Pozn. autora: Podle komentáře k samotnému dopisu se jedná o ženu Prorokova adoptivního syna Zaida, který se se Zedou rozvedl, aby si ji prorok Mohamed, kterého přitahovala, mohl vzít za ženu. 

Existuje horší rouhání?

Císař Leo dále píše:

Ze všech těchto ohavností je nejhorší obviňování Boha z toho, že je původcem všech těchto nechutných činů, což je skutečnost, která byla nepochybně příčinou zavedení tohoto odporného zákona mezi vaše krajany. Existuje horší rouhání než to, které říká, že Bůh je příčinou všeho tohoto zla?

Podívejme se na příklad Davida, který si vzal ženu Urijášovu, a že je dobře známo, že spáchali hřích, za který byli bolestivě potrestáni. V evangeliu nařídil Bůh manželovi, aby svoji ženu neodvrhoval s výjimkou cizoložství, ale vy jednáte zcela obráceně. Když už jste unaveni z vašich žen jako z nějakého druhu pokrmu, opustíte je, kdy se vám zachce.

A co bych měl říci o hanebné zhýralosti, které se dopouštíte se svými konkubínami? Napřed s nimi rozházíte celé své jmění a pak, když už vás nebaví, prodáte je jako dobytek. Jste jedovatější než had, vaše špatná víra nemá žádné limity.

Napsal byzantský císař Leo III. v 8. století našeho letopočtu.

Post scriptum

Súra 2:223, která hovoří o ženách, je vykládána různě. České vydání Koránu z roku 2007 v komentáři píše (zkráceno):

Sex není věcí, za níž by bylo nutno se stydět. Je to stejně závažná věc v životě jako kterákoli jiná. Je srovnávána s tím, jak rolník obdělává půdu. Seje zrno, aby žal při sklizni. Sám volí dobu a způsob, kdy a jak s půdou nakládat. Je moudrý, ohleduplný a ví, co dělá. Také od lidských bytostí je žádána vzájemná ohleduplnost.

V roce 2021 byl v Egyptě odsouzen k několikaletému pobytu ve vězení egyptský islámský publicista a právník Ahmed Abdo Maher za pohrdání islámem. Během svých vystoupení tvrdil, že rané šíření islámu bylo vojenskou invazí a jedním z důvodů byla snaha o zotročení žen.

Ilustrace k článku je obraz švýcarského malíře Otto Pilneho, který zemřel před druhou světovou válkou. Část života pobýval v Praze. Specializoval se na výjevy z orientálního světa a trhy s otroky.

Článek vyšel na svobodny-svet.cz
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Vložit komentář: