EpShark

Podvolí se Evropa progresivismu a islamismu?

2. 4. 2024MICHAL KLÍMA

Pokrokáři tak dlouho zaváděli svůj bezbřehý humanismus, až narušili demografickou rovnováhu Evropy v neprospěch původního obyvatelstva a v neprospěch demokracie. Nezbývá než se ptát: Kam se řítíš, Evropo?

Román Podvolení spisovatele Michela Houellebecqa vyvolal zájem nejen ve Francii. Paradoxně kniha vyšla v roce 2015 právě v den, kdy světem otřásl teroristický útok na redakci týdeníku Charlie Hebdo. Ve své politické fikci autor tepe vadný multikulturalismus a předpovídá Francii a Evropě islamizaci. Na obálce knihy čteme: „Zásadní je, že nás v románu islamisté neobsadí, nedojde k žádné krvežíznivé invazi, ale že v zajetí křesťanské morálky se jim sami podvolíme…“

Román ventiluje palčivý problém s těmi přistěhovalci, kteří zneužívají pohostinnost, nemají zájem se integrovat a hrozí kolonizovat hostitelskou zemi. Nejvíce je zasažena Evropa, kam minimálně od roku 2015 směřuje masová migrace z jiných civilizačních okruhů, zvláště z Blízkého východu, Afriky a části Asie.

Univerzální světoobčan

Proč dnešní Evropa čelí nebezpečí, vyplývající z logiky střetu civilizací? Mnohé vychází z progresivistické ideologie, jež ovládla mysl místních elit a veřejný prostor. Ta má ambici revolučně přeorat unikátní vztahy, které se utvářely na kontinentu po staletí. Namísto národního domova nabízí evropský superstát. Namísto ochrany hranic vítá miliony přistěhovalců z jiných civilizací, vyznávajících těžko slučitelné náboženské a kulturní hodnoty. Namísto rodinných svazků muže a ženy klade důraz na množství a variabilitu pohlaví, takzvaný transgender.

Jinak řečeno, namísto svébytných evropských národů nabízí utopii univerzálního Evropana či světoobčana, zbaveného národnosti, náboženství, rasy a jednoznačného pohlaví. Namísto přirozené vzájemnosti a solidarity propaguje moralistní populismus. Namísto pozemských radostí hlásá odříkání a světlé zítřky. Namísto plného života preferuje bytí za zdmi planetárního kláštera, kde panuje globální řád.

Jestliže přijmeme víru, že v zájmu světového dobra je třeba smazat rozdíly mezi lidmi, pak ztrácejí smysl všechny hranice, včetně těch mezistátních. To je ale fantastické popírání pestré a konfliktní povahy světa, strkání hlavy do písku s nedozírnými následky. Takové bezbřehé rovnostářství a humanitářství žene Evropu do civilizačního vakua, jež se stane snadnou kořistí agresivnějších kultur a náboženství.

Nové vyvlastňování

Tentokrát se nechystá socialistické znárodňování půdy a továren zlým sedlákům a továrníkům, ale vyvlastňování národních států i náboženství, rasy a částečně pohlaví. Děje se tak ve jménu ustavení evropského Babylónu a osvícené nadstátní byrokracie s cílem uregulovat každého občana, každý hektar půdy a každou dojnou krávu. Kdo nesouhlasí, je označen za vnitřního nepřítele – zpátečníka a dezinformátora.

Jedná se o další náboženství, jež hlásá revoluční inženýrství a asketismus. Na začátku jsou světlé zítřky, na konci konflikty, chaos, rozvrat a rozpad. Sebepoškození přitom postihuje hlavně domácí obyvatelstvo. Pokolikáté už ve své historii Evropa ve jménu vyššího dobra rozvrací přirozené lidské vazby a občanskou organizaci?

Téma lidských hranic

Podle Houellebecqa vadná verze multikulturalismu plodí arabizovanou Evropu, zvanou Eurabie. Že nemusí jít pouze o science fiction, ale jistý trend s nemalými riziky, o tom už psal přední politolog Giovanni Sartori. Červenou nití v jeho knize Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci z roku 2001 jsou hranice – hranice států, hranice kultur, hranice tolerance, hranice moci a hranice mnohosti.

Téma hranic je ústředním tématem i nyní v roce 2024. Evropská civilizace potřebuje střežit své hranice, zejména kvůli netolerantní větvi islámu a kvůli Ruskem a Běloruskem organizované migraci do Polska a Finska. Právě v těchto dnech se bude rozhodovat o migračním paktu Evropské unie. Česká vláda zaujala pozici chytré horákyně, když oznámila, že se zdrží hlasování. Ministr Martin Kupka k tomu podotkl: „Přibylo byrokracie, efektivní ochrana vnějších hranic a efektivní návratová politika se komplikuje.“

První oslava ramadánu

Houellebecq ve své politické fikci popisuje podvolení jako dobrovolnou a plíživou islamizaci Francie a Evropy. A jaká je realita? Podle průzkumu agentury INSA celých 71 % Němců považuje migraci ze silně muslimských zemí za vysoké bezpečnostní riziko. A Frankfurt nad Mohanem se stal prvním městem v Německu, kde letos slaví největší islámský svátek ramadán (od 10. března do 9. dubna), a to stylem vánoční výzdoby. Ve městě, kde žije 100 až 150 tisíc muslimů, což představuje téměř 15 % populace, o tom rozhodlo místní zastupitelstvo pod vedením Zelených a sociální demokracie. Frankfurt tak zdobí zlaté hvězdy, zářící půlměsíce, barevné orientální lucerny a obrovské nápisy „Šťastný ramadán“.

Jsou to spojené nádoby: progresivismus dláždí cestu islamismu. Evropská civilizace totiž nežije ve vzduchoprázdnu, s jinými světovými celky si konkuruje. Jestliže však oslabuje vlastní identitu, zatímco ostatní ji posilují, pak ztrácí konkurenceschopnost. Jestliže vyklízí své pole působnosti, pak jej obsazují jiné populace s jinou kulturou, náboženstvím či etnicitou. To jsou přírodní, a tedy lidské zákonitosti, jež se nevyplácí podceňovat.

Konzervativní protivlna

Kdy už zastáncům progresivismu dojde, že vyvracejí kořeny staletých lidských vazeb a tím narušují imunitu a obranyschopnost Západu? Kdy jim dojde, že na základě zákona akce a reakce vyvolali rozhořčení, a tak do značné míry zplodili protivlnu obranného národního konzervatismu v podobě Fica, Okamury, Orbána, Wilderse, Meloniové, Le Penové, Alternativy pro Německo…? Ano, progresivisté jsou příčinou, nikoliv následkem. A že konzervativní protivlna bude pokračovat ve volbách do Evropského parlamentu, o tom málokdo pochybuje.

Pokrokáři tak dlouho zaváděli svůj bezbřehý humanismus, až narušili demografickou rovnováhu Evropy v neprospěch původního obyvatelstva a v neprospěch demokracie jako společenského uspořádání. Nezbývá než se ptát: Kam se řítíš, Evropo?

Text vyšel pod názvem „Evropa z Houellebecqova románu.“ Lidové noviny, 25. 3. 2024. s. 9.

Zdroje:

Echo24. 5. 3. 2024. „Jako o Vánocích. Německý Frankfurt rozzáří výzdoba v rámci islámského ramadánu.“ Zdroj: https://echo24.cz/a/H2x2g/zpravy-svet-frankfurt-nad-mohanem-rozzarila-svetla-pri-oslavach-ramadanu

Houellebecq, Michel. Podvolení. 2022. Praha: Odeon.

Huntington, Samuel P. 2001. Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Praha: Rybka Publishers.

Martinek, Jan. 7. 2. 2024. „Česko migrační pakt v EU nepodpoří.“ Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-cesko-nepodpori-evropsky-pakt-o-migraci-40459950

Plesník, Vladimír. 6. 3. 2024. „Frankfurt nasvítí ramadán. Signál ve prospěch života muslimů, vysvětlilo vedení města.“ Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-frankfurt-nasviti-ramadan-signal-ve-prospech-zivota-muslimu-vysvetlilo-vedeni-vyzdobu-mesta-40463026

Plesník, Vladimír. 18. 10. 2023. „Takřka tři ze čtyř Němců považují příchod muslimů za riziko.“ Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-takrka-tri-ze-ctyr-nemcu-povazuji-prichod-muslimu-za-riziko-40447420

Sartori, Giovanni. 2005. Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci. Esej o multietnické společnosti. Praha: Dokořán.

blogosvet.cz

Článek vyšel na svobodny-svet.cz
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Vložit komentář: