EpShark

Funguje socialistická strategie dovozu voličů?

12. 9. 2018Hodně lidí tvrdí, že socialistické strany v Evropě jsou pro masovou migraci, protože si tím importují voliče. Většina migrantů zůstane na sociálních dávkách, nebo sice bude pracovat, ale ekonomicky bude méně úspěšná. A tak socialisté díky svým slibům štědrého sociálního státu a antidiskriminační protirasistické agendě získají většinu hlasů od těchto lidí. To dává smysl. Ale opravdu takhle socialisté přemýšlí a funguje to?

To jestli tak přemýšlí nevím, nedokážu to potvrdit ani vyvrátit. Jenom chci dokázat, že tahle strategie dovozu migrantů jako voličů není a nebude úspěšná a nakonec povede k zániku stran, které ji prosazují.

Na první pohled se může zdát, že všechno funguje jak má. Migranti opravdu volí masově sociální demokraty a zelené. To jsme mohli vidět například v posledních volbách ve Švédsku.

Navzdory tomu, ale téměř všechny socialistické strany v Evropě – včetně té Švédské - utrpěli v posledních volbách extrémní ztráty. Jak je to možné? Cena za tyto hlasy je totiž vysoká.

Původní voliči socialistických stran – nižší bílá pracující třída není žádným zastáncem masové migrace. Tihle lidé na ní tratí úplně nejvíc. Poprvé migranti se stěhují do chudších oblastí obývané právě dělnickou třídou a život v těchto “obohacených“ oblastech se tak pro původní obyvatele stává nesnesitelným. Zadruhé pokud migranti čerpají sociální benefity, tak to jde právě na úkor sociálních služeb pro nižší třídu. A zatřetí, pokud přeci jen migranti pracují, tak je to nízko-kvalifikovaná práce a tím snižují právě mzdy nižší bílé třídy. Naopak na kvalifikované pracovníky a jejich mzdy to nemá žádný vliv.

Důsledkem toho všeho je, že dělnická třída masově opouští sociální demokraty a volí nacionalistické strany. Podívejme se na Švédsko. Můžeme vidět to, že třeba ve čtvrti Rinkeby volilo socany 89% lidí. Na druhou stranu Švédští demokraté získali v celé zemi 18% hlasů. Kdyby si Švédsko nezvolilo multikulturní cestu, Švédští demokraté by neexistovali a velká část jejich voličů by volilo sociální demokraty jako klasickou Švédskou státostranu. Koneckonců, když bylo Švédsko homogenní země, měli socialisté mnohem větší preference, než dnes když je multikulturní.

Výsledky švédských sociálních demokratů za posledních 50 let

Stejně to vypadá v Německu, Francii, Nizozemí a jiných evropských zemích. V posledních francouzských volbách socialisté naprosto propadli. Proč? Protože dělnická vrstva je opustila a volila Marine Le Pen. A proč ji volila? Protože socialisté podporují masovou migraci a multikulturalismus. To stejné můžeme pozorovat v Německu, kde je AfD už druhou nejsilnější stranou. A SPD má rekordně nízké preference. A to navzdory tomu, že ji masivně volí početná turecká a arabská menšina. Obyčejní Němci z nižších tříd ale SPD opustili a volí místo toho AfD. A takhle to je téměř v celé Evropě. Z dělnických stran se staly strany migrantů a státních úředníků.

Volební preference socialistů mluví jasně: ztráty hlasů dělnické třídy byly vždy mnohem vyšší, než zisky hlasů od „nových Evropanů“. A proto jsou sympatie k socialistům téměř všude v Evropě na svých historických minimech.

Někdo říká, že z dlouhodobého hlediska tato strategie bude fungovat. Až socialisté importují dostatek afro-muslimů, zabezpečí si tím permanentní nadvládu. Není tomu tak. „Noví Evropané“ nemají rádi socialisty a pohrdají jimi. Volí je jen jako prostředek pro dosažení svých cílů. Až budou muslimové představovat značné procento v populaci, třeba 25-30% založí si vlastní strany a na socialisty se vykašlou.

Navíc, socialistická strategie kupování hlasů počítá s tím, že “zdroje tu jsou“. Jenže noví Evropané nejsou příliš produktivní. Až bude třeba 1/3 populace afro-islámská a 1/4 populace budou důchodci a další 1/4 budou státní zaměstnanci, kdo bude ty sociální výdaje platit? Dojdou zdroje a jak migranti, tak státní zaměstnanci nebudou mí žádný důvod nadále volit socany. Už jim nebudou mít co nabídnout. Ti první pravděpodobně začnou volit nové islámské strany a ti druzí, když přijdou a svá koryta v úřadech a neziskovkách se asi přidají k nacionalistům. A multikulturní sociální demokraté tak zaniknou.

Závěr

Socialistická strategie importu voličů ať už je nebo není zamýšlená, zkrátka nefunguje. Už teď jsou volební preference socanů ve většině zemích na historických minimech. Ztráty hlasů dělnické třídy jsou mnohem vyšší, než zisky hlasů od „nových Evropanů“. A situace se pro ně rozhodně nebude vylepšovat. Naopak až dojdou zdroje, multikulturní socialisté pojdou taky.

Mike
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Vložit komentář: