EpShark

Smiřte se s tím, severské země nejsou socialistické

20. 8. 2018Jedním z nejběžnějších klamů nových levicových populistů je říkat, že jejich model je "severský" a že tyto země jsou úspěšnými příklady toho, jak "socialismus funguje". Když jsem o tom informoval finského ministra financí Petteriho Orpa na nedávné večeři ECR, nemohl tomu uvěřit.

Vyvlastňování, masivní zvyšování daní, konfiskace úspor a podřízení modelu růstu politické kontrole je to, co levicoví populisté obhajují. Stejně jako Venezuela, kterou všichni chválili - od Bernieho Sanderse až po Owena Jonese nebo Jeremyho Corbyna a Naoma Chomského - až se nakonec její ekonomika zhroutila. Pak se přesunuli ke klamu "severského modelu".

Víte, na co intervencionisté zapomínají při pohledu na severské národy?

Jsou vedoucími státy v indexu ekonomické svobody podle Heritage foundation a v indexu snadnosti podnikání podle Světové banky.

Soukromé vlastnictví je zaručeno zákonem a spoření občanů je zcela soukromé a bez státní kontroly. Všechny severské země snižují daňové zatížení a – až do nedávného snížení daní v USA - měli nižší sazby daně z příjmů právnických osob než USA.

Stát nediktuje vše v zdravotní péči (většina má programy splátkového financování). Prostě spravuje a podporuje výběr mezi soukromými a státními službami.

Jsou lídry v soukromém bankovnictví, které financuje drtivou většinu ekonomické aktivity (80%).

Jsou lídry v získávání kapitálu a investic, což zaručuje právní jistotu a soukromé investice.

Severské země jsou také lídry v privatizaci neefektivních státních subjektů a uplatňování správy společností na světové úrovni soukromými společnostmi a ochraňují zájmy akcionářů ve společnostech se státní účastí (Statoil atd.).

Veřejný sektor neurčuje model růstu ani způsob, jakým by se hospodářství mělo řídit, ten pochází ze soukromého sektoru, který financuje více než 60% výzkumu a vývoje a vláda uplatňuje osvědčené postupy soukromého sektoru efektivnosti a transparentnosti v řízení veřejných služeb. Navíc úředníci veřejné správy nemají celoživotní postavení. Opakem politické kontroly, kterou tihle levicoví populisté brání.

Severské země provádějí úspěšné privatizace státního sektoru, od telekomunikací až po výrobu a distribuci elektřiny. Dokonce i poštovní služba a některé lesy byly privatizovány.

Mají pracovní trh, který patří mezi nejvíce flexibilní na světě.

V těchto zemích je soukromé vzdělávání podporováno prostřednictvím školních voucherů, nikoliv vynucených státních škol.

Existuje také skutečnost, že v USA je prakticky nemožné kopírovat model používaný v zemích s méně obyvateli, než žije v New Yorku, ale nejdůležitějším rozdílem je, že volba, svoboda a soukromá iniciativa jsou základním kamenem severských národů, pilířů společnosti, kterou žádný z levicových populistů nechce realizovat.

Ne, socialismus není model severských zemí. A intervencionisté, kteří tyto země používají jako "model", mají na mysli zcela jiný systém. Státní kontrolu.

Doporučuji, abyste si v The Economist přečetli články Scandinavian Unexpectionalism Nima Sanandaji nebo " Tajemství skandinávského úspěchu " .

Úspěchem severských zemí bylo přijetí pro-tržních opatření, privatizace neefektivních sektorů a ochrana soukromého majetku, tvorby bohatství a právní a investiční bezpečnost.

Severské země vědí, že neexistuje žádný sociální stát bez prosperujícího soukromého sektoru, ekonomické svobody a soukromých investic a že veřejný sektor je zde k napomáhaní a ne k pohlcení hospodářské činnosti země. Vědí, že neexistují žádné daňové příjmy bez vzkvétajícího soukromého sektoru. A vědí, protože v minulosti udělali chybu, že znásobení státních intervencí vede jen k selhání. Proto odmítli socialismus.

Na skandinávských zemích neexistuje nic čistě socialistického. Být lídry v oblasti ekonomické svobody, svobodného podnikání, ochrany soukromého majetku, soukromého bankovnictví a podpory podnikání je opakem socialismu. Intervencionisté ochotně chtějí, abychom si zaměňovali sociální stát v kapitalistické společnosti s reálným socialismem

Socialismus je politická a ekonomická teorie, která obhajuje to, aby prostředky výroby, distribuce a financování vlastnil nebo kontroloval stát. Severské země nejsou socialistické. Jsou to kapitalistické země se sociálním státem, stejně jako většina kapitalistických států. USA také. Severské země pochopili to, co všichni víme: socialismus nikdy nefunguje.

Daniel Lacalle

Z anglického originálu přeložil Mike

Zdroj: mises.org
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Vložit komentář: