EpShark

Zahalování obličeje z důvodu utajení znásilňování dětí

13. 8. 2018V parlamentu se připravuje návrh zákona o zákazu zahalování obličeje na veřejnosti, a tedy je nutno říci, jaké jsou skutečné a hlavní důvody pro toto zahalování.


Alí Síná o tom píše: „Impotence stojí za Mohamedovou nejistotou, paranoiou a silnou žárlivostí. Svým mladým ženám nařídil zahalovat se, aby na ně cizí muži toužebně nehleděli. Kvůli Mohamedově impotenci se dnes zahaluje na půl miliardy muslimských žen.“ (1)
To se však nemusí týkat zahalování obličeje, o kterém píše v pojednání o právu šaría: „Některé výklady šaríi dovolují mít zahalený obličej, jiné nikoli.“ (2)


A nyní o těch důvodech: ve všech evropských zemích je znásilnění dítěte trestný čin, avšak v těch zemích, kde se už postupně zavádí právo šaría, jako např. v Británii, Německu, Švédsku nebo v Belgii, je to muslimům tolerováno a říkají jim „dětské nevěsty“. Ale domnívat se, že sexuální styk dítěte se starším mužem může být dobrovolný, to mohou snad jedině pedofilové, pro ostatní je to perverze a trestný čin. A bude to asi hlavní důvod, proč si tito pedofilové vymyslili a požadují zahalení obličeje svých manželek: aby nebylo vidět, že to mohou být i děti, které oni znásilňují, což by způsobilo odpor a opovržení, někdy i trestní stíhání. Dalším důvodem může být i to, že z tváří těchto dětských nevěst může vyzařovat zoufalství nebo i odpor k tomu, že byly svými rodiči prodány do otroctví a nyní musejí dělat sexuální otrokyně perverzním otrokářům, kteří jim mohou být i fyzicky odporní. Případně ještě musejí snášet šikanu od starších manželek, které už pro pedofily nejsou tak atraktivní.


Častým argumentem bývá, že tyto ženy mají přece právo, samy si zvolit, jak budou oblečeny. K tomu je třeba říci, že zahalování obličeje je spojeno s radikálním islámem – v Maroku je např. zakázáno. Jenže právě radikální islám nedopřává ženám ten luxus, mít vlastní názor. Opět Alí Sína: „ Obzvlášť ženám není dovoleno mít vlastní názor.“ (3). Z čehož opět vyplývá, že to není rozhodnutí a názor těchto žen, ale jejich manželů.


Proto je nutno uzákonit zákaz zahalování obličeje na veřejnosti, aby bylo jasně řečeno, že znásilňování dětí a otrokářský řád se v ČR nebude tolerovat. A pokuty za nedodržení tohoto zákazu by měli platit minimálně z jedné poloviny jejich manželé a v případě dětí ti, kteří je mají na starost.

Pavel Dudr

Prameny:

(1) Alí Síná, Jak porozumět Mohamedovi a muslimům, str.10
(2) Tamtéž, str. 302
(3) Tamtéž, str. 30
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
KOMENTÁŘ:

Dude
14. 8. 2018 8:43
Tady je článek: Švédsko si neví rady se stovkami manželství nezletilých migrantů. Jsou nelegální, ale nikdo je neruší. – článek je o Švédsku, ale fotky jsou tam z Indie, protože ve Švédsku je schovávají pod burky a nikáby, aby nikdo nepoznal, že jsou to děti. http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/88894/svedsko-si-nevi-rady-se-stovkami-manzelstvi-nezletilych-migrantu-jsou-nelegalni-ale-nikdo-je-nerusi.html

Vložit komentář: