EpShark

Absurdní měření chudoby v USA podle OSN

9. 7. 2018Organizace spojených národů je tu opět s další zprávou o tom, jaká je hrozivá chudoba ve Spojených státech - a jak by se věci velmi zlepšily, kdyby USA zvýšily daně. Tentokrát zpráva OSN USA vyvolala reakci americké velvyslankyně Nikki Haleyové, která pojmenovala zprávu jako "směšnou".

Konkrétně, Haleyová reagovala na zprávu z 18. června , kterou předložil byrokrat pracující pro OSN Philip Alston. Alston a dospěl k závěru, že míra chudoby v USA patří mezi nejhorší v Severní Americe nebo Evropě.

Jak Alston k tomuto závěru dospěl?

Především je důležité si uvědomit, že nesbíral žádné nové informace.

Zpráva přišla na konci dvoutýdenní návštěvy Spojených států, která byla provedena v prosinci roku 2017. V té době vydal Alston podobnou předchozí zprávu .

Nová zpráva pro Radu OSN pro lidská práva je pouze aktualizací staré zprávy.

Navíc Alston mohl snadno sestavit zprávu, kdyby zůstal doma. Zpráva vychází pouze z již existujících údajů, které již byly shromážděny a zveřejňovány agenturami, jako je americký úřad pro sčítání lidu a OECD. Jakýkoli vysokoškolák mohl napsat podobnou zprávu s použitím dat, které našel on-line.

Jeden příklad této metody lze nalézt ve zprávách pana Alstona o chudobě.

Podle zprávy:

Asi 20% dětí žije v relativní příjmové chudobě [ve Spojených státech] ve srovnání s průměrem OECD, který představuje 13%.

Zde Alston v podstatě zkrátil a vložil text ze stávající zprávy OECD. Na tom by nebylo samo o sobě nic špatného, samo o sobě s výjimkou skutečnosti, že Alston naznačil, že nedávno dokončil důkladný průzkum chudoby ve Spojených státech - i když zjevně ne. Čerpal ze starých dat.

Ta zpráva z roku 2017 od OECD zní takhle:

Relativní míra příjmové chudoby je velmi vysoká - přibližně 20% dětí žije v USA v poměrné míře příjmové chudoby oproti průměru přes 13% ve všech zemích OECD.

Zpráva také obsahuje tento graf:

Ale je zde problém s Alstonovým používáním dat. Zpráva OECD odkazuje na "relativní příjmovou chudobu", což není to, co si většina lidí myslí. Většina lidí by si myslela, že míra chudoby by měla měřit příjmy oproti nákladům na zachování určitého základního životního standardu. Ale tato "relativní" míra chudoby není ničím takovým. Je to jen míra toho, kolik lidí v zemi vydělává 50% nebo více z mediánové úrovně příjmů této země.

Takže pokud máte zemi s velmi nízkým mediánem příjmů a velmi nízkou životní úrovní, je možné mít velmi nízkou míru chudoby - pokud většina lidí vydělá více než padesát procent z mizerné střední úrovně příjmů této země.

To umožňuje OECD tvrdit - stejně jako v grafu -, že USA mají vyšší míry chudoby než Mexiko.

Abychom to lépe pochopili, podívejme se na vlastní údaje OECD o disponibilním středním příjmu pro každou ze svých členských zemí (údaje za rok 2015) v grafu A:

Tato čísla zahrnují jak běžné mzdové příjmy, tak i peněžní pomoc z programů sociálního zabezpečení. Je také upravena pro místní kupní sílu a poskytována v mezinárodních dolarech.

Nyní si v poznámce pod čarou grafu OECD vezměte na vědomí, že jste chudí - bez ohledu na to, kde jste - pokud máte 50% místního mediánu příjmu. Takže 50 procent středního příjmu v Řecku (s mediánem příjmů 13 000 dolarů) nebo 50 procent středního příjmu v Norsku (s mediánem příjmů 39 000 dolarů) je prostě "chudoba".

Podívejme se však na to, jak velké jsou tyto rozdíly. Pokud se podíváme na příjmy na úrovni 50 procent pro každou zemi, dostaneme se do grafu B:

Pokud budete patřit podle tohoto měřítka mezi chudé, budete mít vyšší příjmy v USA než na mnoha dalších místech. Například chudí v USA na střední úrovni chudoby mají příjmy o 34 procent vyšší než průměrní chudí v Itálii. Při srovnání USA a Španělska vycházejí USA o 40 procent lépe.

Podívejme se na to ještě jinak, pokud vyděláte v USA 15 000 dolarů, jste chudí. Ale když vyděláte $ 15,000 ve Francii, Německu, Velké Británii nebo Itálii, tak nejste chudí. Proč? Protože celkové mediánové příjmy v těchto zemích jsou nižší.

Podle tohoto měřítka se teda neměří chudoba ve smyslu, jaké vysoké máte prostředky, které máte k dispozici. Je to více či měřítkem toho, jak moc vyděláváte ve srovnání s tím, jak moc jiní lidé vydělávají. Je to míra nerovnosti příjmů, nikoliv chudoby.

Problém tohoto měřítka lze také doložit tím, že se podíváme na příjmy na americké úrovni chudoby ve srovnání s mediánem příjmů z jiných zemí. Například příjem USA na hranici úrovni chudoby je tak vysoký, že představuje 70% středního příjmu ve Španělsku a 67% středního příjmu v Itálii podle grafu C:

Pokud máte příjem na hranici chudoby ve Spojených státech, váš příjem je 95 procent velikosti středního příjmu všech domácností v Portugalsku. Celkově lze říci, že domácnosti na hranici chudoby v USA mají téměř stejný nebo vyšší příjem než téměř všichni lidé se středním příjmem v Portugalsku. Nebo by se dalo říci, že úroveň mediánových příjmů na hranici chudoby v USA se nacházejí na téměř dvou třetinách úrovně mediánových příjmů ve Spojeném Království.

Je zřejmé, že jestliže má chudá domácnost v USA příjmy o 40 procent vyšší než chudá domácnost ve Španělsku, pak tyto dva typy "chudoby" nejsou stejné.

Měření chudoby podle aktuálních životních standardů

Čestnějším způsobem, jak měřit chudobu, by bylo podívat se na skutečné ukazatele životní úrovně. To zahrnuje jak je vybavení domácnosti, velikost obytného prostoru, pracovní dobu, zábavu a tak dále.

Například velikost obytného prostoru v USA, dokonce i mezi chudými, je mnohem větší než jinde. Jak uvedl Robert Rector z Heritage Foundation:

Prostor pro bydlení lze také měřit počtem čtverečních stop na osobu. Průzkum o spotřebě energie na obydlích prováděný americkým ministerstvem energetiky ukazuje, že Američané mají v průměru 721 čtverečních stop obytného prostoru na osobu. Chudí Američané mají 439 čtverečních stop. Přiměřeně srovnatelné údaje o mezinárodních čtvercových stopách jsou poskytovány v programu indikátorů bydlení Centra OSN pro lidská sídla, který zkoumal podmínky bydlení ve velkých městech v 54 různých zemích. Tento průzkum ukázal, že Spojené státy mají zdaleka nejrozsáhlejší bytové jednotky s 50 až 100 procenty více čtverečných stop na obyvatele než obyvatelé měst ostatních průmyslově vyspělých zemí.

Americké chudé srovnávají příznivě s obecnou populací ostatních národů ve čtvercových stopách obytného prostoru. Průměrný chudý Američan má více čtvercových stop obytného prostoru než průměrný člověk žijící v Londýně, Paříži, Vídni a Mnichově. Chudí Američané mají téměř trojnásobek obytného prostoru průměrných městských občanů ve středně příjmových zemích, jako je Mexiko a Turecko. Chudé americké domácnosti mají sedmkrát více bytového prostoru na osobu než obecná městská populace zemí s velmi nízkými příjmy, jako je Indie a Čína.

Jak říká Rektor: "Mezi chudobou, jak ji chápe americká veřejnost, a chudobou, jak je v současnosti měřena vládou, existuje obrovská propast." To je způsobeno celou řadou důvodů. Jedním z důvodů je to, že průzkumy příjmů nepočítají programy bezhotovostní pomoci při odstraňování chudoby. To znamená, že programy jako Medicaid a potravinové lístky nejsou zahrnuty do příjmů domácností s nízkými příjmy v Americe. To znamená, že tyto příjmy vypadají výrazně nižší, než jsou.

Opatření týkající se chudoby také nemohou zohlednit hlavy domácnosti, které mají nízké příjmy, ale také nemají hypotéku, protože ji již splatili. Toto není nepodstatný faktor při měření chudoby mezi staršími osobami.

To vše je důležité, protože ve zprávě Alstona pro OSN se spoléhá na data vlády USA pomocí tradičních opatření týkajících se míry chudoby. Pak je kombinuje s "relativní" mírou chudoby pro země OECD, aby dospěli k závěru, že chudoba je ve Spojených státech "šokující".

Bližší pohled na data však naznačuje, že věci jsou složitější.

Nic z toho neříká, že nikde neexistuje chudoba. Samozřejmě existuje a problémy jako bezdomovectví a skutečná chudoba jsou pro některé lidi reálné. Zprávy, jako je ta, kterou napsal Alston, nám nicméně neříkají nic o skutečném stavu chudoby v USA.

Ryan McMaken

Z anglického originálu přeložil Mike

Zdroj: mises.org
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Vložit komentář: