EpShark

Africký populační boom: hrozba pro budoucnost Evropy

4. 6. 2018Populační růst v Africe

Mluvíme o migraci ze Sýrie a Středního východu. Mluvíme o možnosti vstupu Turecka do Evropské unie a otevření dveří Evropy milionům Turkům. Přesto největší migrace bude pocházet z Afriky. Je to kontinent, který si udržel vysokou míru porodnosti, a to i přes předpovědi, že se sníží.

V roce 1980 žilo v Africe jen 477 milionů lidí. Porovnejte to s 1,2 miliardy dnes a vidíte, že se počet obyvatel téměř ztrojnásobil v letech 1980 až 2018

Kolik lidí dnes žije v Africe? Ani ne 1,3 miliardy . A do roku 2050? No, další 1,3 miliardy přibudou. Celkově tak bude v Africe žít 2,5 miliardy lidí. Přestože populační růst v Evropě je čistě důsledkem přistěhovalectví, populace Afriky se díky své vysoké míře plodnosti zdvojnásobí. Jaké budou následky?

Statistiky

Zní to jako šok, že populace v Africe se zdvojnásobí během pouhých tří desetiletí? V roce 1980 žilo v Africe jen 477 milionů lidí. Porovnejte to s 1,2 miliardy dnes a vidíte, že se téměř ztrojnásobil v letech 1980 až 2018.

V tomtéž okamžiku se počet obyvatel Německa zvýšil z 78 milionů na 82 milionů . Předpověď je, že se počet obyvatel Afriky zvýší do konce století o 3,2 miliardy obyvatel.

Tento počet je jen růst - což znamená, že celková populace by byla v roce 2100 4,5 miliardy. Očekává se, že celková globální populace do roku 2100 vzroste o 3,8 miliardy.

To znamená, že celková světová populace by měla být současných 7,6 miliard plus 3,8, což představuje celkem 11,4 miliardy. Podíl Afriky na celkové populaci se v tomto století zvýší z 17% na 40%.

Africká míra plodnosti je neuvěřitelných 4,7, oproti globálnímu průměru 2,5. V EU je to skromných ​​1,5! To znamená, že průměrná africká žena porodila 4,7 dětí. A to je zdrojem populačního růstu tohoto kontinentu.

Případ Nigeru

Niger má HDP na jednoho obyvatele pouze jeden dolar denně. Jeho míra plodnosti je vyšší než 7. I přes to, že země má dnes pouze 20 milionů obyvatel, očekává se, že do roku 2050 bude mít 72 milionů.

Projekce pro rok 2100 je již 209 milionů. Tato projekce však předpokládá, že míra plodnosti Nigeru do roku 2100 klesne na 2,5 dítěte. Nicméně míra plodnosti zůstala v posledních 60 letech stabilní . Projekce pro rok 2100 s neměnnou mírou plodnosti staví počet obyvatel Nigeru na 960 milionů. Ano, čtete to správně. Očekává se, že počet obyvatel Nigeru stoupne z 20 milionů, na téměř miliardu za něco málo přes 80 let.

Je třeba říci, že tyto předpovědi také počítají s očekávaným poklesem dětské úmrtnosti a zvýšením délky života. Dětská úmrtnost a míra plodnosti jde samozřejmě ruku v ruce, protože rodiče chtějí zabránit riziku smrti všech dětí v dětství.

Jako ochrana před dětskou úmrtností je jednoduše mít více dětí. Totéž platí pro chudobu, kde rodiče mají více dětí jako bezpečnostní síť pro stáří. Podle této logiky je 960 milionů v samotném Nigeru do roku 2100, které je zmíněno v článku Guardian, poněkud neuvěřitelné.

Předpověď na 72 milionů do roku 2050 však bere v úvahu všechny tyto proměnné. Je to důvěryhodná předpověď samotné OSN.

Proč nedochází k poklesu plodnosti?

Svět zaznamenal pokles plodnosti z průměrných 5 na průměrně 2,5 roku od roku 1960. Většinu z toho připisujeme zvýšením bohatství a snížením dětské úmrtnosti. Jak jsme zbohatli, děti už nebyly potřebné jako záchranná síť.

Dále, protože děti pravděpodobně přežili, bylo méně důvodů mít víc dětí. Afrika je trochu jiná. Navzdory bohatnutí je stále velice chudá. Je však chudá a zároveň má přístup k nově objeveným lékům a přijímá pomoc ve formě potravin ze západního světa.

Takže i když jsou chudí, žijí déle a zemřou méně často v dětství. Nejen, že více Afričanů se dožije stáří, více z nich dosáhne věku reprodukce a vytvoří tak novou generaci.

Ne všechny části Afriky jsou však chudé, a dokonce i chudé části jsou méně chudé než předtím. Co vysvětluje vysokou míru plodnosti?

Vysvětlení jsou různá - od kulturního oceňování velké rodiny až po neochotu používat antikoncepci. Nejpozoruhodnějším důvodem je možná nejistota. Evropští rodiče upřednostňují kvalitu před kvantitou. Ano, mohli mít více dětí, ale spíše se soustředili na dvě. Tímto způsobem si tyto dvě děti mohli dovolit chodit do dobrých škol a mít dobrou životní úroveň.

V Africe možná tento kompromis neexistuje. Systém vzdělávání se nedokázal přizpůsobit tomuto baby boomu. Budoucnost z ekonomického hlediska je nejistá a vlády jsou v mnoha zemích nespolehlivé. Celkově to znamená, že Afričané mají příliš malou důvěru v budoucnost svého kontinentu. Nemají žádnou důvěru v síť sociálního zabezpečení, kterou poskytuje vláda a společnost jako celek, a proto nadále dávají přednost vytvoření vlastní ochranné záchranné sítě ve formě dětí.

Africká Hlava 22

To může znamenat, že Afrika chycena v pasti Hlava-22 . Hlava-22, pro ty, kteří neví, je odkaz na román se stejným jménem. V románu chtěl protagonista opustit armádu, ale mohl opustit armádu jen tehdy, kdyby dokázal, že je šílený. Protože chtěl opustit armádu, dokázal, že není šílený, protože každý rozumný člověk chce armádu opustit.

A Afrika? Afrika chce snížit míru porodnosti. Ale aby se snížila míra plodnosti, musí lidé získat stabilitu a důvěru. Přesto, kvůli neustále rostoucí populaci, vlády tohle nedokážou zajistit. Nezaměstnanost taky snižuje stabilitu.

Populační růst tlačí na ceny domů a ceny pozemků. Školský systém se nemůže vyrovnat s velkým množstvím studentů. Celkově se systém rozpadá pod tlakem. A protože ženy vidí, že se systém rozbíjí, mají nadále vysoký počet dětí.

Předpovědi, které uvádí OSN předpokládají, že míra plodnosti klesne. Dokonce i s těmito sníženými odhady se populace zdvojnásobí do roku 2050. Ale opravdu tato míra porodnosti skutečně poklesne, pokud bude Afrika chycena v Hlavě-22? Zatím údaje ukazují, že pokles africké plodnosti je velmi slabý a celkové snížení je mnohem pomalejší, než se očekávalo.

Lepší budoucnost v zahraničí

Od roku 2010 se přesunulo do Evropy milion subsaharských Afričanů. Předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani již varoval, že v příštích pěti letech přijde milion dalších, pokud Evropa nebude jednat.

Většina lidí si je dobře vědoma toho, že i když se život v Africe zlepšil, stále není skvělý. A určitě ne tak pohodlný jako v Evropě. To je také důvod, proč se Afričané chtějí přestěhovat do Evropy. Evropa otevřela novou cestu pro pašování lidí, když vybombardovala Libyi. Země je stále ve stavu anarchie, která je ideální pro otrokáře a pašeráky.

Co by měla Evropa očekávat v nadcházejících desetiletích, s tak silným populačním boomem na jižní hranici? Zdá se, že OSN vítá tento vývoj jako příležitost, jak čelit poklesu počtu obyvatel v Evropě. Zpráva Organizace spojených národů zkoumá možnost vyplnění mezer v evropském obyvatelstvu pomocí migrace z oblastí, kde dochází k populačnímu růstu - zejména z Afriky.

Výsledek může být cokoli od " Pevnosti Evropa" až po "Euro-Afriku". První možnost je nepravděpodobná, protože je považována za morálně nepřijatelnou, zatímco druhá možnost bude znamenat konec evropských sociálních států a kultury.

Podle Emmanuela Macrona , prezidenta Francie, "Migrační fenomén, kterému čelíme, bude historický". Na tom se můžeme shodnout, ale musíme se snažit, abychom zachránili Evropu.

Mike

Zdroj: Voice of Europe
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
KOMENTÁŘ:

Jozef Toporcer
5. 6. 2018 9:13
V prípade migracie musí európa dať falošnú morálku bokom , ináč zanikne .
F.Ifejda
4. 6. 2018 13:43
Již v současné době je třeba:AKCE:=všechny severojižní dálnice využít pro hnání mikrantů pod palbou k moři,tam naložit na nákladní lodě,vysadit v Africe či arabáckých imamátech a nesrat jim potraviny zdarma!

Vložit komentář: