EpShark

Zdravotnictví? Bude hůř…

19. 5. 2018Pravil kdysi Václav Klaus o nespokojených lékařích, že pokud se jim jejich práce nelíbí, ať jdou dělat taxikáře.

V té době byl předsedou vlády České republiky a tato slova pronesl v pořadu Debata, kde mu pan Černý pozval pana Duška (tehdy šéfa odborů železničářů) a MUDr. Ratha (tehdy předsedy Lékařského odborového klubu). Zatímco pan předseda vlády bedlivě naslouchal námitkám železničářského bosse a mohl se přetrhnout ve snaze nalézt smír, MUDr. Ratha utřel výše uvedenou poznámkou. (Chci případné čtenáře upozornit, že v té době byl MUDr. Rath před zákonem nejspíše zcela čistý).

Pan Klaus je již dávno mimo aktivní politiku, co zůstává, je trvalý stav přehlížení stavu českého zdravotnictví. Málokdo tuší, co bylo prezentováno na sjezdu ČLK před cca 2 lety, kdy byla zveřejněna demografická křivka počtu lékařů, jejich věk a perspektiva jejich práce v příštích 10 letech. Dneska je každý čtvrtý lékař v důchodovém věku. Průměrný věk praktického lékaře je 55 let. Počet nových absolventů nestačí nahradit počet odcházejících. Navíc zhruba každý 5. – 6. absolvent ihned mizí do zahraničí.

Ten, kdo aspoň trochu umí počítat a myslet, nepochybně sezná, že nyní, kde je hodně zle, je ještě dobře a katastrofa nastane za cca 5–7 let. V té době již pracující lékaři — důchodci odejdou na zasloužený odpočinek a vznikne obrovský deficit lékařů první linie — tedy páteře jakéhokoliv funkčního systému zdravotní péče. Podobná, i když ne tak drastická situace nastane i mezi ambulantními specialisty. Někteří občané (a bude jich stále více a více) zjistí, že sehnat volného stomatologa, gynekologa či praktika začne být na úrovni pravděpodobnosti výhry druhé ceny ve Sportce.

Situace v nemocnicích je obdobná. Již jsou zavírána některá oddělení, protože tam prostě není nikdo, kdo by se o nemocné staral. Lékaři v nemocnicích flagrantním způsobem porušují Zákoník práce týkající se přesčasů na službách. Všichni to vědí a všichni mlčí, protože se zatím nic nestalo. Jsem osobně zvědav na první soudní spor při lékařském pochybení, kdy se lékař začne — a oprávněně — hájit tím, že místo lékařského výkonu měl být doma, ale z personálních důvodů musel dále vykonávat svou činnost a z důvodu únavy poškodil nemocného.

U zdravotních sester je situace obdobná. Jejich katastrofální nedostatek byl dán chybným rozhodnutím předchozích vlád, kdy bylo po sestrách vyžadováno po ukončení jejich 4leté střední školy další vzdělávání, nejlépe 5 let studia na magistru v oboru. Je málo pochopitelné, proč je takového studium jen o rok kratší, než u medicíny. Teprve propad počtu sester přiměl bývalého ministra Němečka, aby se opět vrátil k tradičnímu (a plně dostačujícímu) středoškolskému počtu 4 let, zakončeného maturitou.

V normální společnosti by se uvedený problém (o němž se ví řadu minulých let) již řešil. U nás je to — přesně jako v Kocourkově — naopak. Místo vytváření jakéhosi „polštáře“ pro starší kolegy se zavádějí nesmyslné e-recepty, v poslední době se objevují jisté náznaky „přezkušování“ lékařů v oboru, v němž pracují třeba 30 let a jsou zkušenostmi daleko lépe vybaveni, než examinátoři na klinikách, kteří nemohou mít tak široké zkušenosti. V kterém oboru lidské činnosti jsou zaměstnanci přezkušováni cca 5 let před dosažením penze? Že jde o peníze pro examinátory (nutné školení na jejich pracovišti — placené lékařem a povinné), je více než zřejmé. Smysl tohoto nařízení je jinak nepochopitelný.

Nahrazení chybějících lékařů kolegy z jiných zemí naráží na nekompatibilitu jejich vzdělání s úrovní našeho. Myslí ti, co vládnou, že rozmazlený český občan (kterému je pořád servírována mantra o všeobecné dostupnosti a úplné bezplatnosti péče) radostně přivítá lékaře z Afriky, kterému nebude schopen vysvětlit své potíže, protože on česky ještě rozumět nebude, případně bude jen souhlasně přikyvovat.? Doba slovenských lékařů, kde by tento problém nebyl, je již dávno passé, protože emigranti — lékaři ze Slovenska již cestují tam, kde je jejich práce ohodnocena zhruba 4násobkem české mzdy.

Toto vše umocňuje exodus českých absolventů medicíny, protože v současné době je jen málokterý ochoten za nástupní plat nahrazovat chybějící kolegy a během pár let vyhořet. Postgraduální systém se prakticky rozpadl, chybí prováděcí vyhláška novely zákona 95/2004, takže absolventi, kteří ukončili svá studia po 30. 6. 2017, se vzdělávají tak říkajíc „na černo“ a nikdo jim nezaručí, že jejich příprava bude uznána při atestaci z oboru.

Bylo by vhodné se zeptat pana Václava Klause, bývalého předsedy vlády, jestli si na uvedený výrok vzpomíná a jestli by jej dnes bezostyšně vyslovil znovu. Docela by mne to zajímalo.

Píše pan Tomáš Vodvářka na blog.idnes.cz

Článek vyšel na svobodny-svet.cz
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Vložit komentář: