EpShark

Německo importuje dětské sňatky

16. 5. 2018https://www.gatestoneinstitute.org/9078/germany-child-marriage

Překlad: Karel Charvát

- Má se za to, že skutečný počet dětských sňatků v Německu je mnohem vyšší, než naznačují úřední statistiky, protože mnoho takových sňatků je zatajováno.

- V květnu 2016 uznal odvolací soud v Bambergu svatbu patnáctileté dívky ze Sýrie s jejím jedenadvacetiletým bratrancem. Toto soudní rozhodnutí v Německu účinně legalizovalo sňatky s dětmi uzavírané dle práva šaría.

- „Náboženská nebo kulturní odůvodnění zastírají holý fakt, že starší perverzní muži zneužívají mladé dívky,“ uvedl Rainer Wendt předseda Německého odborového policejního svazu.

- „Toto není otázka tolerance a otevřenosti, ale otázka ochrany dětí a nezletilých. Potřebujeme tudíž jasná pravidla. Věk vhodný pro uzavření sňatku bude v budoucnu vždy stanoven německými zákony,“ prohlásil bavorský ministr spravedlnosti Winfried Bausback.

Německé úřady diskutují nad rýsujícím se novým zákonem, který by omezil uzavírání dětských sňatků poté, co vyšlo najevo, že v zemi nyní žije přibližně 1 500 nezletilých nevěst a ženichů.

Nezletilé děti žijící v manželství přišli do Německa v roce 2015 mezi více než milionem migrantů z Afriky, Asie a Středního východu.

Spolkové ministerstvo vnitra v reakci na dotaz vznesený na základě zákona o svobodném přístupu k informacím nedávno prozradilo , že k 31. červnu 2016 bylo známo 1 475 dětí žijících v Německu v manželství, včetně 361 dětí ve věku do 14 let.

Většina dětí žijících v manželství je ze Sýrie (664), Afghánistánu (157) a Iráku (100). Téměř 80 % (1 152) jsou dívky. Má se za to, že skutečný počet dětských sňatků je v Německu mnohem vyšší, než naznačují úřední statistiky, protože mnoho dětských sňatků je zatajováno.

Německé zákony v současné době dovolují uzavřít sňatek dětem od 16 let výše, jestliže jejich partner dosáhl zákonem požadovaného věku a rodiče nebo opatrovník se sňatkem souhlasí. Německo neuznává sňatky uzavřené v zahraničí, pokud jednomu z partnerů je méně než 14 let. Ale německé soudy ve věcech rodiny mají volnost při rozhodování o platnosti sňatků uzavřených v zahraničí nezletilými dětmi, kterým je 14 let a více.

V květnu 2016 uznal odvolací soud v Bambergu sňatek patnáctileté dívky ze Sýrie s jejím jedenadvacetiletým bratrancem. Soud rozhodl, že svatba je platná, protože byla uskutečněna v Sýrii, kde jsou takové svatby podle islámského práva šaría dovoleny. Toto právo nestanovuje žádný věkový limit pro sňatek. Toto soudní rozhodnutí v Německu účinně legalizovalo sňatky s dětmi uzavírané dle práva šaría.

Tento případ se udál poté, co pár přijel do uprchlického střediska v Aschaffeburgu v srpnu 2015. Úřad péče o mládež odmítl uznat jejich manželství a oddělil dívku od jejího manžela. Manželský pár podal žalobu, ale soud ve věcech rodiny rozhodl ve prospěch Úřadu péče o mládež, který tvrdil, že je opatrovníkem dívky.

Odvolací soud v Bambergu však toto rozhodnutí zvrátil. Rozhodl, že podle práva šaría je sňatek platný, protože již byl dovršen, a tudíž Úřad péče o mládež nemá žádnou právní moc tento pár od sebe oddělit.

Soudní rozhodnutí, které bylo označeno jako „přípravný kurz v syrském islámském sňatkovém právu“ podnítilo bouřlivou kritiku. Někteří lidé obvinili soud v Bambergu z nadřazování práva šaría nad německým právem za účelem legalizace toho, co je v Německu zakázáno.

„Náboženská nebo kulturní zdůvodnění zastírají holý fakt, že starší perverzní muži zneužívají mladé dívky,“ uvedl předseda Německého odborového policejního svazu Rainer Wendt.

Monika Michell z organizace Terre des Femmes, což je skupina hájící práva žen a vedoucí kampaň proti dětským sňatkům, řekla : „Manžel nemůže být opatrovníkem dětské nevěsty, protože je s ní v sexuálním vztahu, což představuje velice zřejmý střet zájmů.

Ministryně spravedlnosti Hesenska Eva Kühne-Hörmann se zeptala : „Jestliže nezletilým osobám, a to zcela správně, není dovoleno koupit si pivo, proč by měli zákonodárci dovolit dětem činit závažná rozhodnutí týkající se jejich sňatku?

Jiní byli toho názoru , že toto soudní rozhodnutí by mohlo otevřít stavidla kulturního konfliktu v Německu, protože muslimové by to mohli vnímat jako precedent pro legalizaci dalších islámských praktik v zemi včetně polygamie.

Dětské sňatky jsou celoněmeckým problémem. 559 dětí žijících v manželství žije v Bavorsku, 188 v Severním Porýní-Vestfálsku. Více než 100 případů je v Dolním Sasku a přinejmenším 100 v Berlíně.

V Bádensku-Württembersku vyskočil počet oznámených dětských sňatků v uplynulých dvou letech na sedminásobek, a to z 26 v roce 2013 na 181 ke konci roku 2015. Ve 162 případech šlo o dívky, v 18 případech jim bylo méně než 15 let.

Přesný počet dětských sňatků v Německu je neznámý. Částečně proto, že se zdá, že německé úřady ztratily přehled o totožnosti nebo místě pobytu potenciálně u stovek tisíc migrantů. Z počtu 1,1 milionu migrantů, kteří vstoupili do Německa v roce 2015, zažádalo o azyl pouhých 477 000. Německá vláda svaluje vinu za tento rozpor na evidenční problémy, ale jiní tvrdí , že mnozí migranti se skryli, aby se vyhnuli deportaci, protože nejsou uprchlíky utíkajícími z válečných zón, ale ekonomickými migranty hledajícími lepší život v Německu.

Ministr spravedlnosti Bádenska-Württemberska Guido Wolf řekl , že sňatky uzavřené v zahraničí by měly být uznány pouze v případech, jestliže jednomu partnerovi je nejméně 16 let a druhému 18 let a více, tedy v souladu s německým manželským zákonem. Wolf popisuje sňatky uzavřené ve věku 14 nebo 15 let jako sňatky nucené. Řekl: „ Těžko mohu uvěřit, že někdo, komu je méně než 16 let, se pro sňatek rozhodne nezávisle a o své vůli ." Wolf vyzval ke zvýšení zákonné věkové hranice pro všechny sňatky v Německu na 18 let.

Členové strany CDU kancléřky Angely Merkelové a jejich koaliční partneři z CSU vyzvali k postavení dětských sňatků mimo zákon. Strategický dokument uvádí :

„Dívka ve věku 11, 13 nebo 15 let nepatří do manželského svazku, ale do školy. V budoucnu musí být zásadou anulování dětských sňatků uzavřených v zahraničí. Prvořadost péče o dítě a rovné zacházení s muži a ženami jsou základem naší společnosti a našeho chápání hodnot. Sňatky s dětmi jsou tudíž s našimi hodnotami naprosto neslučitelné.“

Návrh zákona, který byl předložen německému parlamentu v listopadu 2016, požadoval, aby všechny Úřady péče o mládež v Německu hlásily dětské sňatky hned, jakmile se o nich dozvědí a tyto případy předaly soudům zabývajícím se problematikou rodiny, aby tyto sňatky mohly být anulovány. Soudcům by měl být povolen vlastní úsudek při udělení výjimky pouze v případech, kdy se věk nevěsty a ženicha blíží zletilosti.

Bavorský ministr spravedlnosti Winfried Bausback řekl :

„Toto není pouze otázkou tolerance a otevřenosti, ale otázkou ochrany dětí a nezletilých. Potřebujeme tudíž jasná pravidla. Věk vhodný pro uzavření sňatku bude v budoucnu vždy stanoven německými zákony.

Stephan Harbarth ze strany CDU, který požadoval , aby byly sňatky s dětmi v Německu zakázány do konce roku 2016, řekl: „Podle našeho kulturního pohledu je sňatek s dítětem neakceptovatelný. Utrpení těch, kterých se to týká, vyžaduje rychlou akci. Naše návrhy leží na stole. Můžeme je okamžitě nařídit zákonem. Podle nás by neměly o sňatcích rozhodovat rodinné klany. Rozhodovat by se měl každý jednotlivec sám. Nebudeme tolerovat souběžné ilegální islámské soudnictví. Dokonce ani v případě manželství.

Soeren Kern je vedoucí spolupracovník Gatestone Institute se sídlem v New Yorku.

Pro další podobné články navštivte českou verzi Gatestone institutu
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Vložit komentář: