Czexit je za dveřmi!

15. 4. 2018Jak uvedla agentura HÁDÁM, v nejbližších dnech se sejde Evropská komise pro lidská práva společně s Evropským soudním dvorem, aby posoudili, zda nevyřadí Českou republiku z EU.

Důvodem není, jak se někteří občané mylně domnívají, eskapáda premiéra v demisi Andreje Babiše v demisi a jeho Čapí hnízdo, zatím ještě ne v demisi. Důvodem nejsou předražené dálnice mizerných kvalit či dvojnásobné ceny zdravotnických přístrojů, než je tomu jinde. Jde o daleko větší problém.

Podvýbor komise pro lidská práva ve Štrasburku dostal podnět od renomovaného právníka JUDr. Bretschneidera z Vídně, který byl v loňském roce při svém pobytu na Slovácku šokován výjevem, kdy po návsi obce Moravská Nová Ves běhaly naříkající ženy a dívky, pronásledované zběsilými muži s karabáčem v ruce. Pokud se některá s týraných žen dostala do blízkosti oněch machistických samců, byla tímto karabáčem tlučena do pozadí. Každý brutální a sadistický úder byl provázen jásavým výskotem neurvalé mužské smečky, která nic nedala na kvílení ubohé dívky.

Jak JUDr. Bretschneider očitě viděl, ony postižené ženy se před dalším výpraskem musely vykupovat jakýmsi oválným předmětem různé barvy a zdobení. Šlo nepochybně — dle JUDr. Bretschneidera — o předmět vysoké ceny, neboť po jeho odevzdání zanechal onen macho svého tlučení a začal se poohlížet po další oběti. Onen předmět dobře uschoval do proutěné ošatky.

JUDr. Bretschneider vznesl tyto zásadní argumenty:

1. Jak je možné, že Česká republika, jejichž občané dostávají amok při zahlédnutí hidžábu v pražské tlačenici, praktikuje jedno z oblíbených nařízení koránu — totiž bití žen?

2. Jak je možné, že jedna z politických stran v České republice, která má potírání islámu jako jediný bod svého politického programu, k tomuto zcela zjevnému muslimskému konání trpně mlčí? Dokonce její vůdce popřál všem svým spoluobčanům krásné velikonoce, když dobře ví, co se v nich bude dít?

3. Jak je možné, že se veřejně praktikuje džizja, tedy vykupování se jinak smýšlejících osob — v tomto případě ženského pohlaví — aby byly po zaplacení ponechány naživu a nebyly ubity na návsi před hostincem u Divého Ferdy?

4. Jak je možné, že česká hlava státu, zvolená nadpoloviční většinou voličů, kteří v ní vidí ochránce před vším zlem, které se na Českou republiku valí ze všech stran, trapně mlčí k tomuto ožehavému tématu, k němuž by se dala najít celá řada povedených bonmotů?

Jak naše agentura zjistila, Evropská komise velmi pečlivě posoudí udání JUDr. Bretschneidera, zhlédne několik hodin videozáznamů, pořízených speciální tajnou misí, která v onen den vyrazí do blíže neurčeného počtu českých a moravských vesnic. Povede rozhovory s týranými ženami, pokusí se navázat kontakt i s provinilci mužského plemene (zde si je komise vědoma, že je tak nutné učinit spíše v ranních hodinách, neboť odpoledne by byla výpověď pachatelů již méně srozumitelná). Na podkladě zjištěných skutečností poté vyhodnotí, jestli ponechá Českou republiku ve svazku EU, nebo ji administrativně přiřadí k Turecku.

Po zjištění závěru bude naše agentura informována jako první a občanům České republiky ho neprodleně sdělí.

Píše pan dr. Tomáš Vodvářka na blog.idnes.cz

Článek vyšel na svobodny-svet.cz
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Vložit komentář: