EpShark

O původu peněz III

25. 10. 2020[Přeloženo z originálu „On The Origins of Money“ od Karla Mengera. Vyšlo roku 2009. Dostupné na www.mises.org]

V. Vztahy příčin k různému stupni prodejnosti u komodit

Stupeň, nalezený zkušeností, ve kterém komodita převládá u prodeje na daném trhu za ceny odpovídající tržní situaci (tržní ceny), závisí na následujících podmínkách: 


I. Na počtu osob, které ještě chtějí danou komoditu a rozsahu a intenzitě potřeby, která je neuspokojená nebo se pravidelně opakuje.
II. Na kupní síle těchto osob.
III. Na dostupné kvantitě komodity ve vztahu k ještě neuspokojené (celkové) potřebě po komoditě.
IV. Na dělitelnosti komodity a jiných způsobech, pomocí kterých může být přizpůsobena potřebám jednotlivých zákazníků.
V. Na rozvinutosti trhu a obzvláště spekulaci. A konečně. 
VI. Na počtu a charakteru omezení uvalených poli-ticky a společensky na směnu a spotřebu s ohledem na danou komoditu.
Můžeme postupovat stejným způsobem, kterým jsme zvažovali stupeň prodejnosti komodit na určitých trzích a v určitých časových okamžicích, abychom ustavili prostorová a dočasná omezení jejich prodejnosti. V tomto ohledu také pozorujeme na našich trzích některé komodity, jejichž prodejnost je téměř neomezená na místo nebo čas a jiné, jejichž prodej je méně nebo více omezený. 
Prostorová omezení prodejnosti komodit jsou většinou podmíněny:
I. Stupněm, v kterém je potřeba komodit rozložena v prostoru.
II. Stupněm, v kterém zboží slouží samo k převodu a nákladům převodu v poměru k jeho hodnotě.
III. Rozsahem, v kterém prostředky převodu a obchodu jsou obecně rozvinuty s ohledem k rozdílným skupinám komodit.
IV. Lokálním rozsahem trhů a jejich vzájemným propojením pomocí „arbitráže“.
V. Rozdíly v omezeních uvalených na obchodní vzájemné vztahy s ohledem na rozdílné statky, u místního obchodu a obzvláště u mezinárodního obchodu. 
Časové limity prodejnosti komodit jsou většinou podmíněny:
I. Trvalostí potřeby, co se týká těchto komodit (stejně tak v jejich nezávislosti na výkyvech).
II. Trvanlivostí, tj. vhodností pro uchování.
III. Náklady na jejich uchování a skladování.
IV. Úrokovou mírou.
V. Pravidelností trhu pro ty stejné komodity.
VI. Rozvinutím spekulací a obzvláště termínovaných nákupů ve spojení se stejnými komoditami.
VII. Omezením uvaleným politicky a společensky na převody komodity z jedné časové periody do jiné časové periody.

karel-menger.jpg


Všechny tyto okolnosti, na kterých závisí různé stupně a různá lokální a časová omezení prodejnosti komodit, vysvětlují, proč to je tak, že jisté komodity můžou být prodány s lehkostí a jistotou na daném trhu, tj. v rámci lokálních a časových limitů, v jakémkoliv čase a prakticky v jakémkoliv množství za cenu odpovídající obecné tržní situaci, zatímco prodejnost jiných komodit je omezena úzkými prostorovými a dále časovými omezeními: a i v rámci těchto omezení je prodej těchto daných komodit těžký a do té míry nemůže být očekávána poptávka, než že nemůže být přivozena bez většího či menšího rozumného snížení ceny.

 

Článek vyšel na bawerk.eu
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Vložit komentář: