EpShark

Nový zelený úděl, biliónový podvod, za který draze zaplatíme

15. 9. 2020Dnes předvedeme grafy, které ukazují, že uhlíková neutralita, kterou prosazuje EU, nebude mít žádný vliv na změnu klimatu. Zato bude mít pořádný dopad na náš rozpočet a ekonomiku, protože podstatně zdraží elektřinu i teplo a zlikviduje automobilový průmysl, uhelné elektrárny a teplárny, pomocí penále za emise a emisních povolenek, pokud se to vážně prosadí.


Následuje graf počtu obyvatel Země, jak rostl od r. 1750 podle (1), a pod ním je graf koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře (2). Oba grafy mají stejný průběh, a to včetně prodlevy během 2. světové války 1939 – 1945. Z toho je zřejmé, že obsah CO2 ve vzduchu závisí hlavně na počtu lidí na Zemi, protože všichni chtějí jíst, vařit, topit, cestovat, něco vyrábět a stavět a také potřebují elektřinu. Takže nárůst určitě bude pokračovat bez ohledu na směrnice Evropské komise.

Smiley face

Smiley face

Dále je graf globálních emisí ze spalování fosilních paliv a výroby cementu, na kterém je patrný pokles v letech ropné krize 1979 – 1983 z 19,6 na 18,5 GtCO2 , tedy o 5,6 % (3, 4).

Nad ním je graf koncentrace CO2 v ovzduší, na němž ovšem žádný pokles v těchto letech patrný není. Z toho je patrné, že i kdyby se celosvětově snižovaly emise CO2, jak požaduje Nová zelená smlouva, obsah CO2 v atmosféře by nadále vzrůstal.

Smiley face

Existuje teorie Gaia, kterou představil v r. 1969 britský vědec James Lovelock (5).
Ta říká, že Země se chová jako živý organismus tvořící systém, který vyhledává optimální fyzikální a chemické prostředí pro život na této planetě. Např. množství kyslíku ve vzduchu 21 % není nějaká náhoda, ale je to regulované, protože při obsahu 25 % by shořely všechny lesy v důsledku lesních požárů. Toto množství reguluje metan, který příroda také vytváří, a ten pomalu oxiduje na CO2 a vodní páru, čímž se reguluje množství kyslíku.

Sir Lovelock sice dnes patří mezi klimatické alarmisty, ale z jeho teorie lze odvodit i jiné závěry, když říká:

„Nejvýznačnější vlastností Gaii je udržovat stálé podmínky pro veškerý pozemský život.“ (6).
Z toho pak vyplývá, že když lidí neustále přibývá, a CO2 je pro ně životně důležitý, protože je potravou rostlin, tak jeho množství ve vzduchu musí také narůstat, aby pro všechny lidi byly zajištěny zmíněné stálé podmínky pro život. A bude narůstat, i kdyby se lidské emise začaly snižovat. Člověk tedy přispívá k celkovému množství CO2 v atmosféře, ale jeho výši určuje příroda.

Nový zelený úděl tedy znamená likvidaci prosperity EU a výše uvedené také vysvětluje, proč Evropská komise porušila legislativu EU a nepředložila europoslancům studii dopadů při zavedení Zelené smlouvy, čímž zcela ignorovala své povinnosti (7).

Pavel Dudr

Prameny:

(1) https://ourworldindata.org/grapher/world-population-since-10000-bce-ourworldindata-series?time=1800..
(2) https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/atmospheric-concentration-of-co2-ppm-1

(3) https://www.groasis.com/en/downloads/download-the-treesolution-for-free-and-learn-how-trees-clean-the-air-from-CO2

(4) https://ourworldindata.org/co2-emissions

(5) James Lovelock, Gaia, nový pohled na život na Zemi
(6) str. 143, tamtéž
(7) https://iuhli.cz/proc-ke-green-dealu-neni-dopadova-studie/
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Vložit komentář: