EpShark

Lži vědců o emisích CO2 lze vyvrátit i pomocí matematiky 7. třídy ZŠ

9. 8. 2020Lži vědců o emisích CO2 lze vyvrátit i pomocí matematiky 7. třídy ZŠ

Jelikož jsme s matematikou 9. třídy ZŠ u členů Akademie věd ČR a univerzitních profesorů neuspěli (1), zkusíme snížit laťku a použijeme matematiku jen do úrovně 7. třídy. Třeba budeme úspěšnější, když směsi plynů nebudeme řešit matematicky, ale ručně s protřepáváním gigatun CO 2 ve sklenici od marmelády.

Číselné údaje zde čerpáme ze studie (2), kde jsou novější údaje než u Mezinárodního panelu IPCC, ale v zásadním se neliší.

Emise CO2 produkuje nejen člověk, ale i příroda. U lidí je to zejména spalování fosilních paliv, výroba cementu, kompostování, odlesňování atd. Ve vědecké literatuře je ovšem často opomíjena pivní pěna a kynuté těsto, jehož póry jsou také plné CO2 , zejména u kynutých knedlíků. My to ale pomíjet nebudeme, protože to vysvětluje, proč zrovna v Česku je tolik klimaskeptiků. Úhrnem to představuje 10,9 GtC ročně do atmosféry.

U přírodních emisí je to zejména biosféra, která emituje 120 GtC za rok. To je dýchání rostlin a živočichů, aerobní rozklad biomasy, lesní požáry atd. Potom moře a oceány, které emitují ročně 90 GtC.

Všechny tyto emise jsou průběžně absorbovány tak, že rostliny při fotosyntéze spotřebují 123,2 GtC a oceány absorbují 92,4 GtC. Takže zbytek 5,3 GtC zůstává v atmosféře.( Zdroj (2) uvádí, že naměřeno bylo 4,7 GtC.)

Vědci z IPCC a jim podobní přitom tvrdí, že asi 45 % antropogenních emisí zůstává v atmosféře (3), což je 0,45 x 10,9 = 4,9 GtC. A to znamená, že veškerý nárůst CO2 v atmosféře podle nich pochází od lidí.

Nyní si názorně předvedeme, že tomu tak není.
K tomu použijeme tvrdý papír, ze kterého nastříháme 221 čtverečků, přičemž každý bude představovat 1 GtC emisí CO2 za rok:

11 ks označíme písmenem A, to budou antropogenní emise 10,9 GtC / rok
90 ks budou emise moří a oceánů 90 GtC / rok, ty označovat nemusíme
120 ks budou emise biosféry 120 GtC / rok, také neoznačíme.

Nyní všechny nasypeme do sklenice a protřepeme. Potom zavřeme oči a vytáhneme z nich 5 ks, které budou představovat roční nárůst CO 2 v atmosféře 4,7 až 5,3 GtC / rok. Podle zmíněných vědců by všech 5 mělo mít označení A, protože tento nárůst podle nich způsobili lidé. Pokus několikrát zopakujeme a zjistíme, že mezi 5 vytaženými většinou nebude ani jeden označený A. Protože podíl lidských emisí z celkových je pouze 5 % a 5 % z pěti kusů je 0,25 ks.

Závěr si každý může udělat sám a je v nadpisu článku.

Co: Český hydrometeorologický ústav, odbor klimatologie
Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR, odd. klimatologie
Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR

Pavel Dudr


Prameny :
(1) https://pravyprostor.cz/lzi-vedcu-o-emisich-co2-ktere-lze-vyvratit-pomoci-matematiky-zs/?utm_source=cerstvezpravy.cz&utm_medium=partner&utm_campaign=cerstvezpravy

(2) https://www.earth-syst-sci-data.net/10/2141/2018/essd-10-2141-2018.pdf
(3) https://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_oteplov%C3%A1n%C3%AD
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
KOMENTÁŘ:

Pavel
9. 8. 2020 19:38
Klimaticko-gretenské šílenství, které podporují špičky EU.

Vložit komentář: