EpShark

Evropa: návrat do totality

8. 2. 2018https://www.gatestoneinstitute.org/11814/europe-totalitarianism

  • Evropská unie má zavedené programy, které výrazně usilují o to, aby ovlivnily hlavní zpravodajské a novinářské subjekty vlastní agendou EU - například pokračováním masové migrace do Evropy z Afriky a Středního východu. Za tímto účelem nedávno Evropská komise financovala vydání příručky s pokyny pro novináře o tom, jak psát o migrantech a migraci.
  • Vypadá to, že je v zájmu těchto zástupců médií označit alternativní či nová média jako zdroje "falešných zpráv".
  • Navrhovaný francouzský zákon by orgánům umožnil zablokovat webové stránky během volebního období, což je drakonické opatření k boji proti politickým oponentům, které by uvedly Francii do stejné kategorie zemí jako Čína a Írán, které blokují webové stránky, které nevyhovují agendám režimu.

Evropská unie zintenzivňuje úsilí o cenzuru a marginalizaci hlasů, které nesouhlasí s jejími politikami, a to pod vhodným eufemismem boje proti "falešným zprávám".

"Komise musí zkoumat dopady, které online platformy přinášejí pro naše demokracie, pokud jde o šíření falešných informací a iniciovat úvahu o tom, co bude na úrovni EU potřebné k ochraně našich občanů," napsal Jean-Claude Juncker , předseda Komise Evropská komise, v květnu roku 2017. Je pozoruhodné, jak pečlivě chce Juncker v totalitní podobě chránit občany EU před zprávami, které nesouhlasí s agendou Komise.

V říjnu 2017 Evropská komise oznámila svou politiku proti "falešným zprávám" a hodlá "navrhnout řešení proti řešení šíření falešných zpráv". Podle Komise "Falešná zpráva se skládá z úmyslné dezinformace šířené prostřednictvím on-line sociálních platforem, zpravodajských médií nebo tradičních tiskovin" . Podle Komise se zpravodajská politika proti falešným zprávám EU řídí mimo jiné "svobodou projevu, pluralitou médií a právem občanů na rozmanité a spolehlivé informace" .

Toto ujištění o svobodě projevu a pluralismu je spíše směšné: EU již dělá, co může, aby odstranila "pluralitu médií a ... různé a spolehlivé informace". Například EU má zavedené programy - jako je Program pro práva, rovnost a občanství (REC) -, které se intenzivně snaží ovlivňovat hlavní zpravodajské sdělovací prostředky a jejich novináře vlastní agendou EU - například pokračováním masové migrace do Evropy z Afriky a Středního východu. Za tímto účelem nedávno Evropská komise financovala vydání příručky s pokyny pro novináře o tom, jak psát o migrantech a migraci. Příručka byla zveřejněna 12. října Mezinárodním novinářským institutem (IPI) - sdružením profesionálů v oblasti médií, kteří reprezentují přední digitální, tiskové a vysílací zpravodajství ve více než 120 zemích. Konkrétně s ohledem na muslimy pokyny doporučují :

"... Dávejte pozor, abyste dále nestigmatizovali názvy jako "muslim" nebo "islám" tím, že je spojíte s konkrétními činy ... Nedovolte, aby extremistická tvrzení o činech "ve jménu islámu" zůstala nezpochybněná. ... zdůraznit rozmanitost muslimských komunit ... "

EU rovněž finančně podporuje kampaň "Media Against Hate", kterou provozuje Evropská federace novinářů (EJF), největší organizace novinářů v Evropě, která zastupuje více než 320 000 novinářů ze 43 zemí. Cílem této kampaně je :

"... zlepšit mediální pokrytí týkající se migrace, uprchlíků, náboženství a marginalizovaných skupin ... proti projevu nenávisti, netolerance, rasismu a diskriminace ... zlepšit implementaci právních rámců upravujících nenávistné projevy a svobodu projevu ..."

Na podpoře svých rodících se politik proti "falešným zprávám" nedávno Evropská komise jmenovala 39 "odborníků" do tzv. "Skupiny na vysoké úrovni (HLEG) o falešných zprávách a online dezinformacích" :

"Zahrnuje zástupce občanské společnosti, platformy sociálních médií, zpravodajských médií, novinářů a akademické obce ....

"Skupina na vysoké úrovni poskytne poradenství Komisi, pokud jde o vymezení fenoménu falešných zpráv, vymezení rolí a odpovědnosti příslušných zúčastněných stran, využití mezinárodního rozměru, zhodnocení stávajících pozic a formulace doporučení."

Zástupci médií byli téměř výlučně vybíráni z hlavních médií - gigantů, jako jsou ARD, RTL, švédská státní televize, Sky News, AFP a News Media Europe, což dokazuje, že jakýkoli vyvážený výsledek, který by tito "odborníci" mohli dosáhnout, představuje spíše iluzorní možnost. Oni do značné míry dokonce považují nová nebo alternativní média za hrozbu a je zdánlivě v zájmu těchto zástupců médií označit konkurenční alternativní nebo nová média jako "falešné zprávy". Skupina na vysoké úrovni uspořádala zahajovací schůzku dne 15. ledna 2018.

Evropská komise prozkoumá názory občanů EU a uskuteční průzkum veřejného mínění Eurobarometru, který bude zahájen počátkem roku 2018 a bude "měřit a analyzovat vnímání a obavy evropských občanů ohledně falešných zpráv" . Komise rovněž uspořádá "konferenci s více zainteresovanými stranami o falešných zprávách" , která "vymezí hranice problému, posoudí účinnost řešení již zavedených sociálními médii a dohodne se na klíčových zásadách pro další akce" .

EU není sama, kdo ohrožuje svobodu projevu pod záminkou ochrany před "falešnými zprávami". Ve Francii oznámil prezident Emmanuel Macron, že chce zavést novou legislativu zaměřenou na regulaci "falešných zpráv" během volebních období, včetně "nouzových právních opatření", která by francouzské vládě umožnila odstranit "falešné zprávy" z webových stránek nebo blokovat stránky zcela. Macron řekl:

"Pokud chceme chránit liberální demokracii, musíme být silní a musíme mít jasná pravidla. Když se budou šířit falešné zprávy, bude možné jít k soudu ... a pokud to bude vhodné, obsah bude zrušen, odstraněny budou uživatelské účty a nakonec blokované webové stránky."

Takový zákon by znamenal, že francouzský stát - nebo ten, kdo by byl v pozici, aby mohl zastávat funkci myšlenkové policie v jeho zastoupení - se stane arbitrem toho, co tvoří "pravdu", podobně jako nový německý cenzurní zákon vyžaduje, aby sociální média působila jako privatizovaná myšlenková policie německého státu.

Navrhovaný francouzský zákon by však šel ještě dál než německá cenzura tím, že by francouzským orgánům umožnil zablokovat celé webové stránky během volebních období, což je drakonické opatření k boji proti politickým oponentům, které by uvedly Francii do stejné kategorie zemí jako Čína a Írán, které zakazují internetové stránky, které nevyhovují agendám režimu.

Takový francouzský zákon by rovněž porušoval právo na svobodu projevu a informace zaručené článkem 10 Evropské úmluvy o lidských právech, kterou Francie podepsala, a jurisdikcí Evropského soudu pro lidská práva. Článek 10 stanovuje, že každý má nejen právo na svobodu projevu, ale také právo "přijímat a šířit informace a myšlenky bez zásahu ze strany orgánů veřejné moci a bez ohledu na hranice ..." Vlády nemají v tomto právo zasahovat - s několika specifickými výjimkami popsanými v článku 10 - protože takový zásah představuje vládní cenzuru.

Celkově se zdá, že Evropa usiluje o to, aby se totalita opět vrátila.

Judith Bergman je publicistka, právnička a politická analytička.

Z Anglického originálu přeložil Mike

Pro další podobné články navštivte českou verzi Gatestone institutu
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
KOMENTÁŘ:

Jarek
2. 3. 2018 11:13
Dekuji za zajimave informace.
Jindra
28. 2. 2018 10:15
S radostí připojím k citaci vašeho článku i váš emajl, ale taky bych rád věděl, co vy jste zač. Z vaší stránky to není jasné. J.P. Ing. konstr., který si minulých 40 let nechal, v zahraničí, lítat pečené holuby do huby.

Vložit komentář: