EpShark

Proč si myslím, že Drahoš (spíše) prohraje

18. 1. 2018Tak nějak jsem se zařekl, že prezidentské volby nebudu komentovat a pokud dám něco, tak spíše názory druhých a nejspíše z obou názorových stran. No ale protože „jen blbec nemění názory“, jak pravil sám pan vrchní velitel armády, tak se přece jen spustím, i když spíše jen formou volného toku myšlenek, nějakých postřehů, či úvah, jak je zachytila digitální stenografka.

Protože jestliže jsem v prvním kole vcelku bez většího rozmýšlení dospěl eliminací ke svému kandidátovi, v kole druhém už je to opravdu jen rozmýšlení, které zlo je menší. A popravdě, vědomě volit zlo, jenom protože je menší, nějak nemohu přenést přes srdce. Dokud byla možnost vybrat si z té chudé nabídky alespoň někoho jakž takž přijatelného, v rámci svých možností jsem pro neho zvolení něco udělal. Evidetně však o toho kadidáta národ nestojí a dává mi teď na vybranou ze dvou nepřijatelných. Spolupachatelem toho se stát nechci.

Proč si myslím, že spíše vyhraje Zeman, i když bez mého hlasu? Před Drahošem stojí docela komplikovaná překážková dráha a domnívám se, že i když budou debaty jenom dvě (jak už to tak vypadá), soudím, že hned na první překážce ztratí Drahoš podkůvku a na Taxisu patrně spadne s koně docela. Ale nemyslím, že půjde o zdrcující vítězství. Kdybych chtěl hodně moc Fortunu pokoušet, klonil bych se k výsledku 48 na 52, přičemž se lehce kloním k tomu, že pro Zemana.

Ačkoli výsledek, kterého dosáhl v prvním kole, je lepší, než mu předpovídaly průzkumy (ovšem kdo dnes věří průzkumům, že, průzkumy jsou spíš dneska moderátory výsledku, než skutečná analýza veřejného mínění), přesto si myslím, že kartami může velice zamíchat ještě celá řada (i podružných) věcí.

Například na mě zapůsobilo, ačkoliv je to zcela iracionální faktor, to, že Drahoš nosí falešné brýle jen pro parádu a vytváření dojmu serióznosti (i když je po operaci vůbec nepotřebuje). To byl pro mě první impuls: tak bacha, na toho chlapa si dávej pozor! A podobným faktorem je, že se celoživotně nechává vydržovat společností a žije bez uzardění na její náklady. Nebo jiná, poněkud cynická úvaha: jsem spíše přesvědčen, že Zemanův zdravotní stav pět let nevydrží, z čehož plyne, že předčasné volby jsou lepší, než pět plných Drahošových let. A obdobně může přemýšlet řada lidí. Ale co dál?

Kdybychom počítali pouze hlasy, v kterých Zeman v prvním kole nedosáhl, zdálo by se, že Drahoš má vítězství v kapsičce, avšak musíme si uvědomit, že účast v prvním kole byla přibližně jen kolem 60 % a bylo by spíše s podivem, kdyby v druhém byla vyšší. A i kdybychom připustili, že všichni voliči kandidátů, kteří v prvním kole propadli, by dali hlasy Drahošovi, čemuž také nevěřím, ani tak by výsledek podle mého soudu nebyl předem ložený.

Jen na okraj připomeňme minulé volby a to, že v prvním kole se výsledek Zemana a Schwarzenberga lišil o pouhých 0,8 procenta. Ve druhém kole nad ním pak ale Zeman zvítězil o 9,61 %. A když uvážíme, že část voličů v druhém kole už nepřijde, protože nebude chtít volit mezi dvěma zly a určitá část voličů neuposlechne doporučení svého bývalého kandidáta, pak prostě prostý součet hlasu odpadlých kandidátů Drahošovi na poražení Zemana nemůže stačit.

Uvažme zároveň, že s jakýmsi vlastním programem přišli Petr Hannig, Vratislav Kulhánek a Jiří Hynek. Jejich vlajkovou lodí nebyl antizeman. U ostatních kandidátů ano; jejich cílem bylo primárně odstranit Zemana za každou cenu. Ale pozor, kdyby bylo cílem jejich voličů zvolit Drahoše jako nepochybného antizemana, udělali by to hned. Protože od počátku průzkumy Drahoše preferovaly, až oči přecházely a mohl tudíž Zemana odstranit on sám (ostatně, jak jsem psal na Facebooku, když jsem si v sobotu odpoledne pustil k loupání ořechů ČT24, dost dlouho jsem měl oprávněný pocit, že Drahoš vyhrál už v prvním kole, protože jak se kolem něj televizní štáb natřásal a s jakým nadšením probíral každý bod z jeho volebního štábu, zdálo se, že nejen že vyhrál Hradčana, ale ještě Karlův most k tomu.

Ale chtěl jsem říct tolik: hlasy, které obdržel například Hilšer nebo Horáček (a nebylo jich málo) dostali proto, že prostě Drahoše nechtěli, zdál se jim možná nemastný-neslaný, ostatně vtipálci s oblibou používali termíny „želé“, či ve slušnosti alespoň „člověk zcela bez názoru“, pružný, oportunistický. Ti všichni dnes mohou velmi snadno dát hlas Zemanovi, ačkoliv na veřejnosti se k tomu možná ani nepřiznají, protože v něm spatřují určitou garanci, že se za ně někdo staví, že je tam razantní osoba a že je přidrzlá a vulgární jim vůbec nemusí vadit. I přesto, že pravomoci prezidenta zase nejsou tak oslnivé a řada lidí si ani z Ústavy nepřečetla, jaké prezident pravomoci ve skutečnosti má a očekávají od něj zázraky.

Zajímavý samozřejmě bude duel obou kandidátů. Zatím Zeman do žádných diskuzí nešel a ponechejme úvahám, zda to bylo spíše z nedostatku sil, anebo spíše proto, že si nechtěl vystřílet zásobu munice na více méně outsidery, tedy v podstatě politický kalkul. Nejeden komentátor zmínil, že to, že k diskuzím první vyzval Drahoš, byla taktická a strategická chyba, protože ho staví do defenzivního postavení. Ostatně hned za to od Zemana obdržel verbální políček, když mu na obrátku odpověděl, že jeho „prosbě“ rád vyhoví.

Jedním z konfliktních bodů souboje zřejmě může být postoj mezi buranstvím a intelektuální „elitou“, jak nejen sám sebe poměrně často označuje teolog Halík. Jeho pohrdavé a despektivní vyjadřování vůči minimálně polovině společnosti určitě vyvolá význačnou nelibost (ostatně zatím jsem se nesetkal s člověkem, který by řekl, že mu Halík hovoří úplně z duše). Tedy jeho opovržení řekněme k „méně vzdělané“ části společnosti je poměrně halasné, a ačkoliv Zeman si svého času také pustil svá ústa na špacír v obdobném výroku, i když s odvoláním na tvrzení druhých, aby to nemusel doložit: „Přední čeští psychologové tvrdí, že třicet procent české populace jsou pitomci.“ Jenže ten bonmot už je starý a Halíkova povýšenost je dlouhodobá, vlezlá a odpudivá. Takže myslím, že pokud se Drahoš bude muset vyjádřit k Halíkovým výrokům, bude muset vsadit na něj a jeho rétorickou zdatnost a to mu rozhodně voliče nepřidá. Ostatně, kdo by měl rád, když mu někdo druhý říká, že je pitomec, že.

Zeman je i přes viditelnou fyzickou sešlost schopen rychle nacházet břitké odpovědi a myslím, že Drahoš nebude schopen returnu. A není mu úplně cizí použít i argument nepravdivý, který by sice po diskuzi mohl být zpochybněn, ale jakmile se jednou ocitne v éteru, zapůsobí jako účinný šrapnel a uklízení ex post už bude zbytečné. Protože jsem několik Drahošových vystoupení s určitým sebezapřením poslouchal, je zvyklý akademicky rozebírat složitosti, zatímco v tom duelu se budou počítat pouze proměněné smeče.

Nesporným dalším konfliktním tématem budou uprchlíci. Ačkoliv dnes Drahoš zmírňuje své tehdejší postoje a už se snaží tvrdit, že imigraci je nutné omezit pouze na legální a další ústupky, přesto na něm zůstává pachuť z toho, že byl jedním z prvních signatářů takzvané Výzvy vědců, která naléhala na veřejnost, aby se neobracela k uprchlíkům zády (stále ještě ta mediální masírka, že se jedná o uprchlíky, nikoliv o ekonomické imigranty, plus ještě se závažím islamismu kolem pasu). Tady se prostě se Zemanem těžko sejdou na společném stanovisku, i kdyby Drahoš nacouval zády do zdi. A ačkoliv ta výzva nebyla úplně tak vítačská, jak se dnes vykládá, nebo předkládá, myslím, že Zeman nad ní zatančí vítězný tanec kolem mučednického kůlu. Přinejmenším pro ty, kteří sice Zemana nemají rádi, ale kvóty ještě méně.

Dalším tématem diskuse nepochybně bude euro. Ne, že by se snad Zeman k němu stavěl záporně (ačkoliv každý malinko se orientující člověk ví, že přijetí eura je dnes sebevražedné a pro Miloše Zemana má smysl pouze v jediné věci: připoutání České republiky k Evropské unii. Tady asi sehraje úlohu argumentace, přičemž Zeman jako ekonom bude nesporně na koni (i když bude nepochybně nadsazovat klady), Drahoš jako neekonom mu je bude velmi těžce vyvracet, i kdyby měl vypracovanou sebelepší přípravu. Nadto, pokud se ho Zeman zeptá na nějakou ekonomicky odbornou věc, či na ekonomický termín či ekonomický výrok (a to si ujít nenechá), rozemele Drahoše jako makulaturu, kterou si nacpe do špiček bot.

Samozřejmě dojde na nakládačku hnoje, a jak už si rýpnul Babiš do Nejedlého a Mynáře, Drahoš mu takovou nahrávku poskytne jistě také, čímž otevře jedovatý dotaz na své vlastní spolupracovníky (a finanční zdroje), kteří jsou stejně diskutabilní, jako výše zmínění, přinejmenším Kleindienst, umazaný korupcí kolem Davida Ratha a Středočeského kraje.

Plus se teď ještě objevily na Drahoše jakési kompromitující materiály, které jsou sice patrně fake, ale právě Zemanovi obdivovatelé je aktivní rozšiřují. I když se osobně kloním k tomu, že údajné záznamy o StB spíše nemusí být pravdivé (ostatně novinář Kmenta, kterému mám sklon spíše věřit, než nevěřit, už zveřejnil k věci svůj článek, že se jedná spíše o dezinformační materiál namířený proti Drahošovi). Ať je to pravda či nikoliv, rozhodně to i s ohledem na načasování Drahošovi nepřidá. Na druhou stranu, včerejší útěk komundíry Veleby z DVTV, po neodbytných dotazech Veselovského na zdroj peněz na Zemanovu kampaň, zase ubere Zemanovi.

Já naprosto chápu všechny, kteří v Zemanovi vidí jen vulgárního alkoholika, navíc socialistu s Babišem v kapse, což už dnes není tak jisté, protože Zeman Babiše použil docela vychytrale k tomu, aby ANO nepostavilo svého kandidáta, a jakmile Babiš k tomuto účelu posloužil, už ho Zeman svým způsobem nepotřebuje. Že se jejich cesty rozcházejí, bychom mohli zaznamenat už v okamžiku, kdy se Babiš odvážil kritizovat Zemanovy spolupracovníky, což předtím nikdy neudělal, a Zeman naopak už při proslovu v Parlamentu, kdy se na odchodu zmínil, že pro příští Babišovu vládu už bude požadovat 101 poslaneckých podpisů. Tedy to, co už jsem psal před pár dny, že systém-tandem už skončil.

Přitom Drahošova pozice k Babišovi je nevyhraněná, nemastná, neslaná a nemá s ním ani zkušenost a patrně ani nedomýšlí důsledek. I zde je Zemanova politikou protřelá duše ve veliké výhodě.

Ale chtěl jsem hlavně říci, že Zeman ve zmačkaném nepadnoucím saku, ale se svou schopností břitkého vyjádření a jadrných bonmotů, bude pro mnoho lidí srozumitelnější a pochopitelnější, než vědecký a nažehlený Drahoš.

Z diskuze patrně vyjde lépe ten, který bude umět jasně srozumitelně a krátce vytvořit konfliktní situaci, na kterou nepůjde odpovědět jednoduše a Drahoš se svým stylem (a z povahy pořadu omezeného časem) se nebude schopen krátce vyjádřit a adekvátně reagovat. Bude stačit několik Zemanovách „alarmistických“ zkratek a jakékoliv zdlouhavé vysvětlování už bude marné.

Jen tak na okraj ještě zmíním, že jsem od několika lidí četl, že k prvnímu kolu nechodí, protože to je jen taková rozehřívačka a že volit budou až ve druhém kole. Ačkoliv je to poněkud v rozporu s tím co jsem psal někde v úvodu, že druhé kolo bude patrně slabší než první (minule byla v druhém kole účast nižší o 2,2 %), i to může zamíchat s výsledkem, protože preference těch, kteří v prvním kole nevolili, mohou být zásadně jiné, než těch, kteří prvním kolem prošli a přijmou/nepřijmou doporučení svých kandidátů.

Osobně vnímám celou řadu těch, kteří od počátku mají k Zemanovi velikou averzi, zejména pro jeho přešlapy z doby jeho vlády, ať to byly nejrůznější aféry nebo cokoliv jiného, navíc ho nesnáší jako socialistu, ale přesto vidí v Drahošovi daleko větší nebezpečí právě pro jeho přespřílišnou orientaci na europeistickou politiku, merkelismus, možná i vstřícnost k Sorosově univerzitě, kterou Maďaři vypakovali, atd. Takže se může snadno stát, že se skřípěním zubů a se zaťatými pěstmi si řeknou, že přece jen Zeman je menší zlo, byť ho jinak bytostně nesnáší a nakonec mu to třesoucí rukou hodí.

Takže můj osobní názor je, že Drahoš zdaleka, zdaleka nemá vítězství v kapse a spíše se mírně a opatrně kloním k tomu, že to Zeman nakonec vyhraje. Ale neberte mě vážně, jen si tady tak mudruju, protože se mi ještě nechce spát. No, je před námi ještě 14 dní a také se může ještě ledasco přihodit.

Mimochodem: paní Šichtařová se včera na FCB vyjádřila, cituji:

„Ještě pořád si většina myslí, že přímá volba prezidenta byla dobrým nápadem?? Je tu náhle tolik zloby, která se v mnohých uvolnila, a která ještě není nic proti tomu, jaká zloba přijde po druhém kole. A přitom: každý má svou pravdu — jen se zrovna nemusí vždycky shodovat s pravdou toho druhého.“

Ačkoliv pokládám přímou volbu za ukvapeně přijatou, ale ne proto, že má zmiňované důsledky, ale hlavně proto, že se změnou způsobu volby byl rozvážen už tak mizerný systém dělby moci a jestliže přímá volba prezidenta je charakteristická pro prezidentské systémy, pak jsme neměli zůstat na polovině cesty a skutečně k němu přejít. Se všemi klady i zápory. A k té námitce paní Šichtařové: Osobně se domnívám, že přímé volby jsou jen ventilem poměrně široké společenské frustrace. Ve společnosti je hluboké zklamání z nesplněných očekávání a dlouhou dobu uměle živené napětí. Takže kdyby to nebyly prezidentské volby, napětí by se ventilovalo jen jinak (a možná o to hůře).

PeTaX

Článek vyšel na svobodny-svet.cz
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
KOMENTÁŘ:

Miroslav
19. 1. 2018 2:01
Zeman je národní zájmy hájící prezident a co je hlavní je to, že je nezkorumpovatelný, ale Drahoš je člen zločineckého Římského klubu a panevropské unie, která je napojena na svobodné zednáře a satanisty, kteří plánují vyvraždit 6,5 miliardy lidí na světě s pomocí islámské invazní armády, teroristů ISIL a mnohých dalších fašistických a zločineckých struktůr !!! Drahoš chce přijímat na diktát USA a EU statisíce islámských zmrdů na vyvraždění obyvatel Evropy a pak i světa !!! Je tady skutečný satanistický a zločinný Kalergiho plán na vyvraždění bílé rasy a nastolení Nového otrokářského řádu, čemuž musí demokratický a svobodný svět zabránit !!! Bez politiku typu Miloše Zemana, Tomio Okamury, Filipa, Klause, Sládek, Konvička apod. to, ale nepůjde !!! Proto volme všichni v prezidentských volbách 2018 Miloše Zemana na Hrad !!! Přeji Zemanovi pevné zdraví a vítězství v nynějších prezidentských volbách !!!

Vložit komentář: