EpShark

Teď se rozhoduje o budoucnosti USA

15. 1. 2018V USA se teď rozhoduje o tom, jestli se bude stavět zeď na hranicích s Mexikem, jestli se zastaví takzvaná řetězová migrace (migranti si mohou dovést své rodiny a ty pak své atd…) a jaký status budou mít lidé, co ilegálně imigrovali do USA (takzvaní DREAMERS), když byli ještě děti. Jestli se těmto lidem udělí amnestie a možná i občanství, nebo ne.

Demokraté a mnoho umírněných (pseudo)republikánů je proti zdi a ukončení řetězové migrace a jsou za udělení amnestie DREAMERS. Trump a konzervativní republikáni jsou proti. Jedná se o mnohem důležitější věci, než byla například daňová reforma, nebo Obamova zdravotnická reforma. Rozhoduje se teď o budoucnosti USA. Proč?

Stačí se podívat na tenhle graf volebních preferencí v posledních prezidentských volbách, jak volili příslušníci jednotlivých etnických skupin obyvatelstva.

Je jasné, že jde o hodně. Zatímco bílí Američané volí dost jednoznačně republikány, černí volí téměř jenom demokraty a mezi hispánci je počet demokratických voličů mnohem větší, než těch republikánských. Je jasné, že demokratická strana chce co nejvíc migrace z chudých zemí a je jasné proč se tomu konzervativní republikáni snaží ze všech sil zabránit. Demokratická strana ví co je v sázce, jak jsme mohli vidět v uniknutých záznamech této strany, kde se přiznává, že další migrace a amnestie pro DREAMERS jsou klíčové pro budoucí volební úspěch strany.

Demokratická strana byla ještě před několika desetiletí stranou chudší dělnické třídy, zatímco republikáni byli stranou bohatší vyšší střední třídy a podnikatelů. A tak i když podíl bílých v USA byl v těch časech zhruba 90% populace, tyto dvě strany se pravidelně střídali u moci. Pak demokratická strana změnila strategii a začala podporovat dovoz chudých lidí ze zemí třetího světa. Tihle lidi u kterých správně předpokládala, že budou chudší a méně úspěšní, než domorodí Američané, chtěla lákat na štědré sociální služby a vysoké státní přerozdělování. Tak si chtěla zabezpečit dominanci a permanentní vítězství ve volbách. Tahle strategie měla ale dva nezamýšlené důsledky.

Zatímco barevné menšiny spolehlivě volili demokraty, tak nižší bílá dělnická třída se od nich začala odvracet, protože už necítila, že by demokraté hájili jejich zájmy. A tak ve volbách v roce 2016, i když podíl bílých Američanů klesl z 90% pod 70%, demokraté prohráli. A to nejen boj o post prezidenta, ale republikáni mají většinu i v senátu a kongresu. Barevní sice volili demokraty, ale to bylo kompenzováno tím, že hodně bílých se od demokratů odvrátilo.

A pak je tady druhý problém. Hispánci nejsou tak spolehliví voliči socialistů jako černí, nebo muslimové v Evropě. Zatímco první generace hispánců spolehlivě volí demokraty, u třetí a čtvrté to zdaleka není tak jednoznačné . Podíl voličů demokratů tam prudce klesá (i když je stále větší než 50%). Je to tím, že 97% hispánců první generace se identifikuje jako hispánci, u čtvrté generace je toto číslo jenom poloviční. Pouze 7% nově imigrujících hispánců se považuje za Američany, u třetí generace se už 56% považuje za Američany. Dokonce i používání španělštiny u nich pomalu klesá. Jinými slovy z hispanců se pomalu stávají normální Američané a sympatie k demokratickým politikám identity, masové migrace a proti-bělošské nenávisti u nich klesají. Hispánska migrace tak poskytuje demokratům stále se snižující výnosy. Navzdory proti-imigrační a proti-mexické rétorice měl Trump u hispánců větší úspěch než jeho předchůdce - hyperkorektní a uhlazený Mitt Romney.

Jinými slovy demokratické plány na permanentní ovládnutí politické scény pomocí migrace selhali ze dvou důvodů.

1. Bílá nižší pracující třída se od nich odvrátila.

2. Hispánci – nejpočetnější menšina - se postupně naturalizuje a sympatie k demokratům každou generací klesají.

Jinými slovy demokraté vytvořili typické Ponziho schéma a jejich volební úspěch závisí na neustále větším přílivu migrantů. Pokud se tento příliv zastaví nebo výrazně zpomalí, jejich pyramidová hra se sesype. Hispánci budou s každou další generací volit víc republikány a ti noví už přicházet nebudou. Kombinace bílých, co budou dominantně volit republikány a hispánců, co budou volit republikány třeba ze 40% by mohla této straně zabezpečit dominanci. Silná zeď na hranicích s Mexikem, radikální omezení migrace a deportace ilegálů by určitě znamenala kolaps pyramidové hry demokratů.

Naopak pokračování masové migrace, řetězové migrace a udělování občanství ilegálům, jako jsou DREAMERS by mohla misky vah permanentně nachýlit na stranu demokratů.

Hraje se teď o všechno. O to, která strana bude dominovat v USA v příštích desetiletích. Je tedy jasné, proč je debata tak vyhrocená. Bude se rozhodovat o tom, jestli USA zůstanou relativně svobodnou a prosperující zemí, nebo se promění v něco jako je v lepším případě Brazílie a v horším Venezuela.

Mike
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Vložit komentář: