EpShark

Hoppe: libertariáni a alt-right

20. 12. 2017Projev Hanse-Hermanna Hoppeho o libertarianismu a alt-right byl velmi očekáván. Vzhledem k tomu, že Hoppe bývá často nepochopen, chtěl jsem shrnout jeho projev tak, aby to obyčejný člověk pochopil. Následuje rozdělení jednotlivých bodů přednášky:

Hoppe konkrétně říká, že chce mluvit o libertarianismu a o alt-right. Podtitul je "Hledání libertariánské strategie pro změnu společnosti".

Začíná tím, že uvádí, jak termín "liberální" a "libertariánský" byl nyní spojen s tolika různými pozicemi, že nyní se z toho stala prázdná obálka. Nyní je také ohrožen "libertarianismus", který byl zavázán obnovit, to co bylo ztraceno, když termín "liberál" ovládli socialisté a zničili ho.

Moderní libertariánské hnutí je mladé. Bylo založeno Murraym Rothbardem a poprvé se tento termín objevil v knize For A New Liberty, publikované v roce 1973. Libertariánské hnutí mělo asi 10 lidí, kteří se vešli do obývacího pokoje Rothbarda. Vzhledem k tomu, že pojem je mladý, Hoppe se nevzdal naděje zachránit tento termín, ale uznává, že byl hodně poškozen.

Libertarianská doktrína je jednoduchá: pokud by na světě nepanoval nedostatek, fyzické střety mezi lidmi by byly nemožné. Mezilidské konflikty se týkají omezených zdrojů. Protože jsme schopni komunikovat, argumentujeme s cílem vyhnout se konfliktu. Proto vytváříme určité společenské normy. Pokud bychom se nechtěli vyhnout konfliktu, nemá smysl mít normy a mohli bychom spolu jenom bojovat. Konfliktům týkajících se vzácných zdrojů se lze vyhnout pouze tehdy, pokud jsou všechny omezené zdroje přiděleny jednotlivcům nebo skupinám jednotlivců (soukromý majetek). To je jediný způsob, jak můžu samostatně jednat s vlastními věcmi, a vy s vašimi, bez fyzického střetu.

Každá osoba vlastní své fyzické tělo.

Osobní nehmotný majetek je přidělen nejprve osobě, která nejprve využila vzácný zdroj, nebo těm, které jej získaly prostřednictvím dobrovolné výměny bez konfliktu od předchozího majitele.

Pokud chcete žít v míru s ostatními a vyhnout se střetům nebo usilovat o jejich klidné řešení, musíte být anarchistou. Musíte být anarcho-kapitalistou.

Falešní libertariáni a ne-libertariáni obhajují toto:

1. Nutnost státu, veřejného sektoru, státního majetku nebo daní, aby bylo možné žít v míru.

2. Existenci lidských nebo občanských práv jiných než práva na soukromé vlastnictví. To zahrnuje práva žen, práva menšin, práva na volný pohyb na cizí území bez souhlasu toho druhého, právo na minimální mzdu, zdravotní péči apod.

Zastánci výše uvedeného se mohou nazývat, jak chtějí. Můžeme dokonce s nimi spolupracovat, abychom se dostali k našemu konečnému cíli, ale nejsou to libertariáni. Existují pouze majetková a vlastnická práva a platí pro všechny jednotlivce.

Rothbard a Hoppe byli často nazýváni jako zlí, falešní a nenávistní libertariáni.

Rothbard byl označen (antifašisty) za rasistu, sexistu, xenofoba a fašistického židovského nacistu. Hoppe říká, že všechny tyto přívlastky zdědil, a pár dalších (s výjimkou židovství).

Hnutí alt-right se dostalo do povědomí během kampaně Donalda Trumpa. Spojenectví alt-right s Trumpem ale brzy poté skončilo, když se Trump ukázal být dalším válečným intervencionistickým prezidentem.

Alt-right je nástupcem paleokonzervativního hnutí založeného Patem Buchananem. Toto hnutí mezičasem zaniklo, ale vrátilo se silnější než kdy jindy. Hoppe se zmínil o mnoha jménech, které jsou nyní spojeny s alt-right, jako je Paul Gothfried, Jared Taylor nebo Richard Spencer.

Hoppe uznává, že jeho dílo bylo spojeno s neo-reakčním hnutím. To mu přineslo uznání od Sorosem sponzorované Southern Poverty Law Centre. Zmínil se, jak Tom DiLorenzo tomuto centru rád říká Soviet poverty lie center.

Hoppe připouští, že libertariánská doktrína neříká nic o tom, jak zachovat svobodný společenský řád nebo jak se dostat k libertariánskému společenskému řádu z ne-libertarianského společenského řádu.

Říká, že libertarianismus může být popsán jako teorie bez psychologie a sociologie a alt-right může být popsáno jako opak - psychologie bez teorie.

Členové hnutí nejsou spojeni nějakou teorií a žádný text opravdu neurčuje jeho pravý význam.

Alt-right je mnohem víc sjednocená tím, proti čemu bojuje, než tím, čeho chce vlastně dosáhnout.

Alt-right nenávidí akademické intelektuály, média a celou vládnoucí třídu. Všechny výše uvedené skupiny podporují společenskou degeneraci.

Alt-right nenávidí kulturní marxismus a je jim úplně jedno, že hnutí je mnohými pokládáno za rasistické nebo xenofobní.

Alt-right trvá na tom, že život je o boji a konfliktu mezi jednotlivci a skupinami.

Hoppe cituje přesné shrnutí alt-right od Millennial Woes.

Rovnost je nesmysl. Na hierarchii záleží. Mezi rasami jsou rozdíly, mezi pohlavími jsou rozdíly, na moralitě záleží a sociální degenerace opravdu existuje. Kultury nejsou rovnocenné a nemusíme si myslet, že jsou. Člověk je hříšná bytost a život není pouze o materialismu. Na bílé rase záleží a civilizace je velice cenná. Toto je alt-right.

Hoppe si uvědomuje, že existují členové hnutí alt-right, kteří mají náklonnost k libertarianismu a které kdysi pozval na výroční události jim založené společnosti Property and Freedom Society.

Hoppe si také uvědomuje, že existuje spousta členů alt-right kteří mají názory, které jsou neslučitelné s libertarismem. Zdůrazňuje, že Pat Buchanan a Trump chtějí omezit přistěhovalectví – co není nekompatibilní s libertarianstvím, ale také chtějí omezit obchod (tarify, protekcionismus) a to už je.

Říká, že Richard Spencer měl v jednom okamžiku libertariánské postoje. Teď Spencer odsoudil všechno libertariánské. A dokonce je ochoten podpořit socialismus, pokud je to socialismus pouze pro bílé lidi. Hoppe je z toho hodně zklamán.

Alt-right má obrovskou zásluhu na tom, že opět přinesli na světlo mnohé témy a problémy, které jsou všem známé, ale je politicky nekorektní o nich mluvit.

Mimochodem politicky korektní libertariánské hnutí Students for Liberty – sluníčkoví libertariáni by se mělo podle Hoppeho přejmenovat na Stupids for Liberty.

Mnoho libertarianů se domnívá, že vše, co je zapotřebí pro svobodný společenský řád, je striktní vymáhání principu neagrese. To je postačující mezi komunitami, které od sebe žijí daleko, ale je zapotřebí mnohem víc, pokud jde o lidi žijící blízko sebe v jedné komunitě.

Aby mohli lidé vedle sebe žít v míru, vyžaduje to, aby sdíleli společnou kulturu. Může tady být mírumilovná koexistence mezi odlišnými kulturami, pokud tyto kultury jsou od sebe vzdálené. Ale multikulturalismus, kde více kultur žije společně na jednom místě, nutně vede ke konfliktu a napětí.

Libertariánský řád musí být chráněn před komunismem, socialismem nebo čímkoli, co porušuje vlastnická práva. Libertariánská společnost je řád, který je založen na myšlence soukromého vlastnictví. Komunisté a socialisté jsou otevřenou hrozbou. Pokud se nacházejí v libertariánské společnosti, musejí z ní být vyloučeni.

Hoppe používá příklad někoho, kdo má špatného souseda jako příklad pro předchozí bod. Pokud se někdo nedopouští přímé agrese, ale například rituálně zabíjí zvířata na svém majetku, je hlučný, z jeho majetku se síří obrovský zápach, založí si na svém pozemku nevěstinec, kam chodí lidi 24 hodin denně, nemůžete mu to zakázat, jediné co můžete udělat je sociálně ho ostrakizovat. Podle libertariánského řádu nemůžete reagovat na něj přímou agresí. Váš ostrakismus ale možná nebude postačovat a budete potřebovat společnou pomoc druhých, aby učinili totéž v naději, že přestane zabíjet zvířata na svém majetku a páchat jiné nepřístojnosti nebo prodá majetek a odejde. Tím upozorňuje na to, jaký dopad bude mít komunita na kulturu.

Někteří libertariáni předpokládali, že tento problém "špatného souseda" prostě nebude existovat, a proto jej nijak neřeší. To je naivní. Doporučují jenom, aby se libertariáni chovali ke všem příjemně a vyhráli pomocí svých argumentů. Tahle představa je naprosto naivní. Využívá jako příklad naivní článek Jeffreyho Tuckera "Co dělat a co nedělat" .

Tucker navíc ani nedodržuje své vlastní principy, protože alt-right automaticky kritizuje jako nenávistné fašisty. Jeho rada je dobrá pouze pro lidi s otevřenou myslí, kteří se objevili odnikud bez stopy historie. To je naivní, pokud jde o dosažení libertarianských cílů. Hoppe se setkal s lidmi, kterým svoboda nic neříká, mají cíle nekompatibilní se svobodou a nenávidí svobodu, tak jak to chápou svobodní lidé. Proč by tyto lidi někdo neměl považovat za své nepřátele?

Libertariáni musí být realističtí a musí rozpoznat nerovnosti mezi jednotlivci a kulturami. Existují i nepřátelé svobody.

Myšlenky svobody jsou téměř všude potlačeny. Zřídka na jakémkoli místě mimo západní Evropu a v zemích, v nichž se tito Evropané usadili, mohou být tyto myšlenky stále otevřeně propagovány.

Jestliže libertariáni omezují svou strategii pouze na Západ, pak můžeme definovat, co jsou nejvýznamnější nepřátelé západu: vládnoucí hluboký stát (vojenský komplex, tajné služby, úřady, centrální banky a nejvyšší soudy), intelektuálové (většinou financovaní státem) a novináři mainstreamovych médií. Hnutí alt-right to naprosto správně identifikovalo.

Oběti jsou samozřejmě daňoví poplatníci, ale to je jen část odpovědi. Existuje tady i kulturní válka. Existuje tady pokus o zničení všech sociálních vazeb. Toto vytváří obyvatelstvo, ve kterém je jejich jedinou vazbou závislost na státu. Alt-right to správně identifikovalo.

Prvním krokem k závislosti na státu bylo zavedení státu veřejného blahobytu a sociálního zabezpečení. To způsobilo, že starší lidé a podtřída se stávají závislí na státu. Role rodiny a komunity byla potlačena.

Dalším krokem je viktimologie. Ženy, černí, hnědí, LGBT získaly status oběti. Mají právní výsady. K tomu dochází také u legálních a nelegálních přistěhovalců.

Výsledkem těchto kroků bylo, že problém "špatného souseda" nebyl vyřešen. Byl systematicky propagován.

Svoboda sdružování a dobrovolná segregace a odloučení byla nahrazena nucenou integrací.

Všechny skupiny obětí jsou nyní postaveny proti sobě a všechny byly postaveny proti bílým, heterosexuálním, ženatým mužům.

Instituce rodiny, která vytvořila základ západní civilizace, byla zneužita jako zdroj všech sociálních zločinů.

Úspěšná libertariánská strategie by měla nejprve přizpůsobit své poselství bílým, ženatým, křesťanským párům s dětmi. U těchto lidí budou mít libertariánské myšlenky největší šanci na úspěch. Naopak nejmenší šanci budou mít u skupin, které jsou chráněny státem. Toto je správné pochopení demografie a libertarianského marketingu. Alt-right taky správně identifikovali tuhle skupinu, jako skupinu s nejvyšší afinitou k myšlenkám svobody.

Libertariánská společenská změna by měla očekávat, že intelektuálové a tradiční média jsou financovány státem, a proto by se nemělo očekávat, že budou součástí řešení. Hayekovská strategie, která začíná s předními filozofy v naději, že jejich vize se postupně dostává ke všem ostatním, je nerealistická. Libertariánská strategie musí být populistická. Musí se přímo obrátit na masy.

Ačkoli hlavními adresáty libertarianismu budou ti, kteří nemají speciální privilegia (bílí heterosexuální muži, rodiny), je strategickou chybou, aby se příslušnost k bílé rase stala výhradním kritériem. Některé proudy alt-right přijaly tuto chybnou strategii. Koneckonců jsou to bílí muži, kteří tvoří většinu vládnoucí třídy, která způsobila tento problém. Tento výsledek by nebyl možný bez pomoci bílých mužů.

Strategie by se dala shrnout do těchto bodů:

1.

Zastavte masové přistěhovalectví. To vedlo k problému "špatných sousedů" a nárůstu sociálního státu. Nikdo není proti přistěhovalectví nebo přistěhovalcům, ale musí sem být někým pozvaní. Pokud pozvané strany vstoupí s komunitou do svazku, bude pravděpodobnější, že budou produktivními členy společnosti a nebudou pobírat sociální dávky. Každý kdo pozval přistěhovalce nebo zaměstnavatel přistěhovalců by měl platit komunitě za to, že migrant užívá veřejné statky a infrastrukturu. Tak komunita nebude muset platit žádné zvýšené náklady způsobené přítomností migranta. Pokud budou všichni přistěhovalci vybíráni podle produktivity a kulturní afinity, budou to většinou, ale ne výhradně, bílí přistěhovalci.

Hoppe věří, že všichni známí komunisté a socialisté jakékoli barvy, kultury nebo náboženství, kteří se snaží imigrovat, by neměli mít dovolené se trvale usídlit.

Na plně privatizovaném území (libertarianský společenský řád) neexistuje taková věc jako otevřené hranice a právo na svobodné přistěhovalectví. Soukromý majetek zahrnuje hranice a vlastníci mají právo někoho vyloučit. Veřejné vlastnictví by mělo být považováno jako majetek domácích daňových poplatníků.

Stát je zločinecká organizace a svěření kontroly nad hranicemi státu bude mít za následek nespravedlnost jak proti domácím obyvatelům, tak proti cizincům. Stát ale také dělá něco, když hranice vůbec nekontroluje. Za stávajících okolností, pokud stát nečiní nic, poškozuje domácí obyvatele.

2.

Zastavte útočení, zabíjení a bombardování lidí v jiných zemích. Hlavním (ne ale jediným) důvodem, proč hordy přistěhovalců směřují do jiných zemí hromadně, jsou války USA (a jejich spojenců) v jiných zemích.

Teroristické útoky na Západě jsou do značné míry zaviněny těmito intervencemi.

Libertariáni by měli nazvat lidi, kteří jsou zodpovědní za tyto války tím, čím skutečně jsou: vrahové a pomahači masového vraždění. Libertariáni by měli volat po zahraniční politice přísného ne-intervencionismu. A požadovat stažení ze všech mezinárodních a nadnárodních organizací, jako je NATO.

3.

Zastavte veškerou státní pomoc cizím státům. S cizími zeměmi pouze obchodovat, ale nezasahovat do domácích záležitostí.

4.

Zastavit financování vládní elity. Odhalte platy a úplatky politiků, vedoucích stran, mafiánských kapitalistů, vládních činitelů a velkých korporací parazitujících na státu.

Libertariáni musí zdůrazňovat, že všechny peníze elit jsou sebrány daňovým poplatníkům. Musí tady být tlak na co největší odstranění všech daní, od daní z prodeje až po daně z příjmů.

5.

Zrušte federální rezervní systém. Je to druhý zdroj financování elit. Centrální banky podporují války. Musí být eliminovány a nahrazeny konkurenčními bankami a komoditními penězi.

Zrušte všechny zákony proti diskriminaci. Lidé musí být svobodní k tomu, aby se mohli přidružit nebo oddělovat, integrovat nebo segregovat, připojit se nebo odtrhnout se.

6.

Je potřeba požadovat, aby všichni pracovníci v oblasti gender, diversity, studií menšin, sociální antropologe a podobných pseudověd byli vyhozeni a konečně se naučili nějakému užitečnému řemeslu.

7.

Rozdrtit současné hnutí antifa. Je financováno vládnoucí elitou. Tyto radikálové terorizují všechno, co je jimi považováno za rasistické, fašistické nebo pravicové. Lidé jsou fyzicky napadáni.

Policie by měla být vypuštěna na tento dav radikálů, ale bylo jí vládou řečeno, aby to nedělali. Měla by mít možnost zničit antifu, protože se jedná o legitimní porušování vlastnických práv. A pokud to policie neudělá, cíle jejich agrese by měli dostat právo bránit se všemi prostředky.

8.

Rozdrtit zločinecké gangy. Nemělo by být přihlíženo na to, jaké národnosti, náboženství, rasy nebo země původu tyto gangy jsou.

9.

Veškerý zákaz zbraní by měl být zrušen.

10.

Přestat podporovat parazity závislé na sociálních dávkách. Skutečným záměrem sociálních politik je zajistit vytvoření a zvětšování skupiny lidí závislých na státu a volících silnější stát. Zrušte všechny programy sociálního zabezpečení. Ten, kdo nebude pracovat, nebude jíst. Ten, kdo nemůže pracovat, o toho by se měla starat rodina, komunita a dobrovolná charita.

11.

Stát by se neměl vměšovat do školství. Veřejné vzdělávání je hlavní příčinou většiny problémů. Soukromé vzdělávání je mnohem efektivnější. Lidé tráví většinu svého života v institucích financovaných státem. Státní vzdělání je určeno k vybudování vojáků a dobrých veřejných zaměstnanců. Indoktrinace funguje, protože lidé tráví většinu svého života vystaveni tomu, co chce stát, aby se učili. Vzdělání by mělo být nakonec privatizováno.

Závěr:

Nevěřte politikům a politickým stranám. Konečným cílem libertarianismu je ukončit politiku. Pokud se budete muset podílet na politice, nenechte se zlákat mocí a zaměřte se na místní úroveň. Propagujte radikální decentralizaci a podporujte mírumilovnou secesi a decentralizaci.

Buďte odvážní, ale nepáchejte zlo, jak řekl Mises. Oponujte vládnoucím elitám, protože pokud nebudete odvážní, věci se jenom zhorší.Mike
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
KOMENTÁŘ:

Mike
20. 12. 2017 14:28

Tomáš Macháček napsal: Ten Tuckerův článek bych přeložil jako: "Co dělat a co nedělat". Jinak supr

Díky, už jsem to opravil.
Tomáš Macháček
20. 12. 2017 13:20
Ten Tuckerův článek bych přeložil jako: "Co dělat a co nedělat". Jinak supr

Vložit komentář: