EpShark

Kolik je muslimů v Evropě? Průzkum Pew skutečné počty podceňuje

20. 12. 2017Soeren Kern
https://www.gatestoneinstitute.org/11545/how-many-muslims-in-europe

  • Základní odhad od institutu Pew, který odhaduje počet muslimů v současné době v Evropě - podle kterého budou vypočítány budoucí projekce jejich počtu - byl podceněn nejméně o pět milionů muslimů.
  • Údaje UCIDE, které předpokládají, že v současné době se nachází přibližně 750 000 dalších muslimů ve Španělsku, se kterými odhad Pew nepočítá, jsou ve Španělsku široce uznávány jako nejpřesnější hodnocení počtu muslimského obyvatelstva v této zemi. Zůstává nejasné, proč Pew nezmínil zprávu UCIDE ve své zdrojové příloze.
  • V Německu se Pew "rozhodl nezapočítávat" milión muslimských žadatelů o azyl, kteří přišli do země v roce 2015/2016, protože "neočekávají, že dostanou status uprchlíka".
  • Zpráva Pew zcela ignoruje klíčovou otázku, jak bude Evropa integrovat desítky milionů muslimských migrantů, jejichž hodnoty - včetně antisemitismu, polygamie, mrzačení ženských pohlavních orgánů a násilí ze cti - nelze sladit s evropskými hodnotami, které jsou založené na židovsko-křesťanském a liberálně demokratickém dědictví.

Evropská muslimská populace se podle odhadů výzkumného střediska Pew do roku 2050 zdvojnásobí, nebo dokonce ztrojnásobí.

Projekce obsažené ve zprávě " Rostoucí muslimská populace v Evropě " potvrzují to, co je již dávno známé: desetiletí poklesu evropské porodnosti, spojené s masovou migrací z muslimského světa urychluje islamizaci Evropy.

Demografická kalamita, před níž stojí Evropa, je však dokonce horší než uvádí zpráva Pew. Kritická analýza údajů ukazuje, že výpočty Pew současné muslimské populace v klíčových evropských zemích jsou částečné a neúplné - a v některých případech nepřesné. Výsledkem toho je, že základní odhad od institutu Pew, který odhaduje počet muslimů v současné době v Evropě - podle kterého budou vypočítány budoucí projekce jejich počtu - byl podceněn nejméně o pět milionů muslimů, jejichž přítomnost v Evropě výrazně zvýší budoucí velikost muslimské populace na kontinentu.

Zpráva Pew nabízí tři projekce založené na třech různých scénářích migrace během příštích tří desetiletí. Výchozím bodem pro všechny tři scénáře je současné muslimské obyvatelstvo v Evropě (definované společností Pew jako 28 zemí, které jsou v současné době v Evropské unii plus Norsko a Švýcarsko) odhadované na 25,8 milionů (4,9% celkové populace) z poloviny roku 2016 - nárůst z 19,5 milionů (3,8%) v roce 2010.

První scénář předpokládá úplné zastavení muslimské migrace do roku 2050. K tomuto scénáři samozřejmě nedojde, ale byl modelován tak, aby určil, jak by mohla vypadat budoucnost s nulovou migrací.

V tomto scénáři se předpokládá, že evropské muslimské obyvatelstvo se zvýší o zhruba 10 milionů lidí, z odhadovaných 25,8 milionu muslimů v roce 2016 na 35,8 milionu v roce 2050. V procentuálním vyjádření by muslimská populace dnes vzrostla z přibližně 5% na 7,4% v polovině století - a to nejen proto, že počet muslimů roste v absolutních hodnotách, ale proto, že nemuslimské obyvatelstvo v Evropě by mělo klesnout zhruba o 10%.

Druhý "střední" migrační scénář předpokládá, že veškeré toky uprchlíků se zastaví od poloviny roku 2016, avšak budou pokračovat současné úrovně "pravidelné" migrace do Evropy (tj. migrace těch, kteří přicházejí z jiných důvodů než hledat azyl). Toto je nejpravděpodobnější scénář podle Pew. Za těchto podmínek by počet muslimů v Evropě mohl v roce 2050 dosáhnout 57,9 milionů, což představuje 11,2% evropské populace.

Konečně "vysoký" migrační scénář předpovídá rekordní tok uprchlíků do Evropy v letech 2014-2016, který bude pokračovat až do nekonečna se stejným náboženským složením - jmenovitě islámským - kromě typického ročního toku pravidelných migrantů. V tomto scénáři by počet muslimů mohl do roku 2050 dosáhnout 75,6 milionu, což představuje 14% evropské populace - což je téměř trojnásobek současného počtu.

Dopad těchto scénářů na různé evropské země je ohromující: podle scénáře s vysokou migrací například muslimská populace Švédska - dříve homogenní křesťanská země - do roku 2050 dosáhne téměř jedné třetiny (30,6%) celkové populace, následuje Kypr (28,3%), Rakousko (19,7%), Německo (19,7%), Belgie (18,2%), Francie (18%), Norsko (17%), Velká Británie (16,7%), Nizozemí (15,2%), Finsko (15%) a Itálie (14,1%).

Hrubá čísla jsou stejně ohromující:

  • V Německu by se muslimská populace ve vysokém scénáři v roce 2050 zvýšila ze 4 950 000 (6%) na 17 490 000 (přibližně 20%), ve srovnání s 11% ve středním scénáři a 9% ve scénáři bez další muslimské migrace.
  • Ve Francii by se muslimská populace zvýšila z 5 720 000 (8,8%) dnes na 13 210 000 (18%) do roku 2050 ve vysokém scénáři, ve srovnání s 17,4% ve středním scénáři a 12,7% ve scénáři bez další muslimské migrace.
  • V Británii by se muslimská populace zvýšila ze 4 130 000 (6,3%) dnes na 13 480 000 (17,2%) ve vysokém scénáři, ve srovnání s 16,7% ve středním scénáři a 9,7% ve scénáři bez další muslimské migrace.
  • V Belgii by se muslimská populace zvýšila z 870 000 (7,6%) dnes na 2 580 000 (18,2%) ve vysokém scénáři, oproti 15,1% ve středním scénáři a 11,1% ve scénáři bez další muslimské migrace.

Autoři zprávy uznávají , že dnes nikdo nemůže vědět, jak velká bude evropská muslimská populace v Evropě v roce 2050, ale tvrdí, že víceméně znají velikost současného evropského muslimského obyvatelstva. V tomto ohledu některé výpočty společnosti Pew, které jsou založeny na "analýze a prognózách nejlepších dostupných údajů o sčítání a průzkumu v každé zemi v kombinaci s údaji o přistěhovalectví z Eurostatu a jiných zdrojů" , jsou nedostatečné.

Ve Španělsku například Pew odhaduje současnou muslimskou populaci na 1,180,000 nebo 2,6% celkové populace. Unie islámských komunit ve Španělsku ( UCIDE ) však odhaduje, že muslimská populace Španělska na konci roku 2016 činila 1 919 141 nebo 4,1% celkové populace.

Údaje UCIDE, které předpokládají, že v současné době se nachází přibližně 750 000 dalších muslimů ve Španělsku, se kterými odhad Pew nepočítá, jsou ve Španělsku široce uznávány jako nejpřesnější hodnocení počtu muslimského obyvatelstva v této zemi. Zůstává nejasné, proč Pew nezmínil zprávu UCIDE ve své zdrojové příloze.

Různé odhady muslimské populace ve Španělsku v dnešní době přinášejí v roce 2050 výrazně odlišné projekce muslimské populace Španělska. Podle Pew se muslimská populace Španělska zvýší z 1,180,000 (2,6%) dnes na 2,810,000 (7,2%) do roku 2050 ve vysokém scénáři, ve srovnání s 2,660,000 (6,8%) ve středním scénáři a 1,880,000 (4,2%) ve scénáři bez další muslimské migrace.

Při aplikaci projekcí Pew na údaje UCIDE by se však muslimská populace Španělska zvýšila z 1 919 141 (4,1%) dnes na 4 570 242 (11,7%) do roku 2050 ve vysokém scénáři, ve srovnání s 4 326 128 (11%) ve středním scénáři a 3 057 575 (6,9%) ve scénáři bez další migrace muslimů.

Jinými slovy zhruba 750 000 dalších muslimů odhadovaných společností UCIDE v roce 2016 by - ve vysokém scénáři – by přineslo v roce 2050 o 1,8 milionu víc muslimů ve Španělsku, než předpokládal Pew.

V Rakousku Pew odhaduje současnou muslimskou populaci na 600 000, což je 6,9% celkové populace. Rakouský integrační fond ( Österreichische Integrationsfonds, ÖIF ), agentura ministerstva zahraničních věcí, však odhaduje muslimskou populaci v Rakousku na 700 000, což je 7,9%. Rozdíl ve výši 100 000 muslimů je zdánlivě nevýznamný, ale - ve vysokém scénáři - v Rakousku do roku 2050, přinese o 350 000 muslimů víc, než předpokládal Pew. V procentuálním vyjádření by rakouská muslimská populace podle ÖIF dosáhla téměř 25%, zatímco podle Pew 19,9%.

Ve Francii Pew odhaduje současnou muslimskou populaci na 5 720 000, ale připouští, že "Francie neměřila náboženství v celostátním sčítání lidu od roku 1872." Nicméně Pew ujišťuje čtenáře, že "je nicméně stále možné měřit náboženskou identitu a praxi ve Francii" .

Nikdo ve skutečnosti nezná přesný počet muslimů ve Francii. Je však známo, že miliony muslimů ve Francii jsou trvale ukrytí z oficiálních statistik. Francouzský analytik Yves Mamou vysvětluje :

"Toto číslo [šest milionů] nezohledňuje ani muslimskou populaci, která emigrovala do Francie ze severní Afriky v 60. a 70. letech a pro demografy, jejich vnuci a pra-vnuci nejsou považováni za přistěhovalce. Tito muslimové - kteří jsou spíše integrováni do statistik jako francouzští občané s francouzskými rodiči - jsou ve skutečnosti muslimové, ale pod statistickým radarem."

V Německu se Pew rozhodl "nezapočítávat" milión muslimských žadatelů o azyl, kteří přišli do země v roce 2015/2016, protože "neočekávají, že obdrží status uprchlíka". Pew předpokládá, že se buď navrátí do svých zemí původu, nebo budou deportováni, přestože Německo je zjevně laxní při deportování nelegálních migrantů. Ve skutečnosti bylo povoleno, aby desítky tisíc migrantů včetně mnoha odsouzených zločinců nadále žilo v Německu, často po desetiletí poté, co dostali příkazy k deportaci.

Německé úřady navíc připustily, že ztratili stopu potenciálně stovek tisíc ilegálních přistěhovalců, z nichž mnozí se domnívají, že se udržují na stálé dietě obchodováním s drogami, kapsářstvím a pomocí jiných forem drobného zločinu a kteří jsou odpovědní za celoplošné zvýšení kriminality a bezpráví na německých ulicích.

Analýza Pew počtu žadatelů o azyl v Evropě je pro laické čtenáře velmi matoucí a prakticky nesrozumitelná. Většina problému spočívá ve skutečnosti, že statistiky sestavené evropskými vládami jsou neúplné a často protichůdné. Tento zmatek je spojen s nedorozuměními v tom, jak definovat různé kategorie migrantů, včetně pravidelných přistěhovalců, kteří do zemí vstupují legálně jako pracovníci a studenti, žadatelé o azyl a uprchlíci, stejně jako nelegální migranti, kteří jsou uprchlíky. Přesto je tenhle nedostatek ve výzkumu Pew uveden v následujícím odstavci:

"Od počátku roku 2014 do poloviny roku 2016 - období pouhých dva a půl roku - zhruba třikrát tolik uprchlíků (1,2 milionů, nebo kolem 490 000 ročně) přišlo do Evropy, neboť konflikty v Sýrii, Iráku a Afghánistánu pokračovaly (tyto údaje nezahrnují dalších 970 000 muslimských žadatelů o azyl a 680 000 nemuslimských žadatelů o azyl, kteří přišli v období od poloviny roku 2010 do poloviny roku 2016, ale v Evropě se předpokládá, že nebudou mít právní status)."

Pew připouští, že "v našich celkových odhadech se můžeme mýlit, protože v případě, že v Evropě zůstane významné množství ilegálů, jejich přítomnost bude mít multiplikační efekt, který bude zvyšovat budoucí velikost muslimské populace kontinentu."

Ještě důležitější je, že zpráva Pew podceňuje společenský dopad masové migrace z muslimského světa tím, že zdůrazňuje, že i kdyby se muslimské obyvatelstvo v Evropě do roku 2050 ztrojnásobilo, bude "stále výrazně menší než počet křesťanských obyvatel, tak lidí bez náboženství v Evropě." Zpráva zcela ignoruje klíčovou otázku, jak bude Evropa integrovat desítky milionů muslimských migrantů, jejichž hodnoty - včetně antisemitismu, polygamie, mrzačení ženských pohlavních orgánů a vraždami ze cti - nelze sladit s evropskými hodnotami, které jsou založené na židovsko-křesťanském a liberálně demokratickém dědictví.

Nakonec zpráva zdůrazňuje, že výzkumné středisko Pew je nezávislé a "nepřijímá politické pozice". Zdá se však, že zpráva byla výslovně napsána, aby vyvrátila to, co říkají "senzační tvrzení" o nebezpečí muslimské migrace v Evropě. Část o Německu ujišťuje čtenáře:

"Obecně platí, že Němci se vyjadřují pozitivně ohledně uprchlíků a většina z nich tvrdí, že dělají Německo silnější díky jejich tvrdé práci a talentu (59%), než aby byli přítěží pro sociální systém (31%). Většina Němců vidí muslimy ve své zemi v pozitivním světle: Zhruba dvě třetiny tvrdí, že mají "velmi příznivý" (10%) nebo "většinou příznivý" (55%) pohled na muslimy, ve srovnání s asi třemi z deseti, kteří mají nepříznivý (23%) nebo velmi (6%) nepříznivý názor na ně."

Rozsáhlý hněv nad migrační politikou otevřených dveří kancléřky Angely Merkelové přispěl k jejímu volebnímu debaklu 24. září, kdy její středopravá aliance CDU/CSU získala jen 33% hlasů, což je nejhorší volební výsledek za téměř 70 let. Výsledky voleb ukázaly, že více než milión tradičních voličů CDU/CSU se přestěhovalo do Alternativy pro Německo (AfD), což je strana, která přitáhla voliče svým odmítavým postojem k masové migraci.

Spoluautor studie Pew Conrad Hackett, uznávaný demograf, také tvrdí, že do roku 2050 "nebude žádná země v Evropě, kde budou muslimové tvořit více než třetinu populace." Jeho vlastní zpráva však jasně uvádí, že muslimská populace Švédska by ve skutečnosti mohla tvořit třetinu populace za příští tři desetiletí. V každém případě muslimské obyvatelstvo mnoha evropských měst - Antverp, Birminghamu, Bradfordu, Bruselu, Leicesteru, Malmö, Marseille - téměř jistě přesáhne třetinu obyvatel do roku 2050.

Celkově zpráva Pew poskytuje neocenitelný pohled na demografické výzvy, kterým Evropa čelí během následujících tří desetiletí. Vzhledem ke své jedinečnosti je zpráva jistě primárním referenčním zdrojem ohledně evropského muslimského obyvatelstva pro nadcházející roky. Současně však zpráva ukazuje limity odhadování a projekce počtu muslimů v Evropě - zvláště v politickém prostředí, které je poznamenáno dogmatickým multikulturalismem a politickou korektností.

Soeren Kern je vedoucím pracovníkem institutu Gatestone v New Yorku.

Z anglického originálu přeložil Mike

Pro další podobné články navštivte českou verzi Gatestone institutu
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Vložit komentář: