EpShark

Čína – kandidát na ekonomickou katastrofu

30. 11. 2017Čína – kandidát na ekonomickou katastrofu

Předchozí finanční krize byla způsobena přílišným nárůstem zadluženosti soukromého sektoru. Například v USA stoupl dluh soukromého sektoru od roku 2001 do roku 2008 z 125% HDP na 170% HDP a dluh domácností z 65% HDP na 90% HDP. Tento prudký nárůst v takto krátkém čase způsobil kolaps v roku 2008. Podívejme se teď na Čínu.

Od roku 2008 tam stoupl dluh soukromého sektoru z 115% na 210% HDP. A dluh domácností z 15% HDP na 45% HDP. Teda mnohem vyšší nárůst než v USA v letech před velkým krachem v roce 2008. V Španělsku, které bylo krizí hodně zasaženo stoupl soukromý dluh ze 170% HDP na 270% HDP a dluh domácností z 50% HDP na 135% HDP. V Irsku stoupnul dluh soukromého sektoru z 200% HDP na 250% HDP a dluh domácností z 50% HDP na 118% HDP. Pak zažili tyto země obrovský krach. Podobný zažije časem i Čína.

Jak vidíme na grafu po krizi dluh soukromého sektoru v Eurozóně, Japonsku a USA víceméně stagnuje, ale v Číně jde prudce nahoru. Tohle není udržitelné a je jenom otázka času kdy se do Číny dostaví krize. Čínské politbyro se bude snažit krizi oddálit intervencemi, ale nakonec dojde i na Čínu.

Čínský růst je tažen úvěry, které se používají na financování nerentabilních projektů, jenom aby se udržel růst HDP. Tohle jsme už v historii měli.

Koncem 50. let a v 60. letech Sovětský svaz zahájil masivní investice do různých gigantických projektů a to způsobilo vysoký růst HDP. Koncem 60. let dosahovalo sovětské HDP 14% světové HDP a hodně amerických ekonomů včetně Paula Samuelsona si myslelo, že dříve nebo později SSSR předběhne USA. Nestalo se tak. Investice se ukázali jako ztrátové a neproduktivní a za dvě dekády podíl SSSR na světovém HDP klesl o 70% a SSSR se rozpadnul.

V 80. letech Japonsko taky prudce rostlo díky masivním investicím a prudce se zvyšujícímu dluhu. Podíl Japonska na světovém HDP byl tehdy 17%. Hodně ekonomů si myslelo, že do roku 2000 bude Japonsko největší ekonomikou světa. Investice se ukázali jako neproduktivní, zůstali jenom dluhy. Dnes je ekonomika Japonska míň jak třetinová oproti USA.

Myslím si, že Čína nakonec dopadne stejně.

Mike

Zdroj: Wolfstret , Trading Economics
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Vložit komentář: