EpShark

Sivoš: Babiš byl Bureš a spolupracoval s StB vědomě

29. 11. 2017Vojak, Oko, Ekron nebo Mosten. To jsou názvy některých svazků a spisů československé StB, v nichž figuruje Andrej Babiš pod krycím jménem Bureš. Pravděpodobný předseda vlády ale tvrdí, že nikdy vědomě se Státní bezpečností nespolupracoval a jeho evidence agenta byla neoprávněná.

Bratislavský Nejvyšší a krajský soud mu daly v minulosti za pravdu, ale slovenský Ústavní soud nedávno jejich rozhodnutí zrušil. Andrej Babiš je tak znovu evidovaným agentem StB. Jerguš Sivoš, badatel Ústavu paměti národa, jenž analyzoval agenturní minulost Andreje Babiše a připravoval odborný posudek pro soud, pak zcela jasně tvrdí: Babiš byl Burešem a vědomým tajným spolupracovníkem StB.

V čem je pro vás nález Ústavního soudu důležitý?

Ústavní soud ve svém nálezu řekl dvě zásadní věci. Tím, že Ústav paměti národa zveřejňuje registrační protokoly a dokumenty, nenese zodpovědnost za jejich obsah, protože není právním nástupcem StB. Tato zveřejnění mu přikazuje zákon. Žalovanou stranou proto ústav být nemůže.

To ale neřeší samotný petit žaloby, tedy jestli šlo v případě Andreje Babiše o oprávněnou, nebo neoprávněnou evidenci…

V tomto smyslu je podstatná další část nálezu Ústavního soudu, který poukázal na důvěryhodnost svědků, tedy bývalých příslušníků StB. Řekl, že tito svědci jako vykonavatelé zlovůle komunistického režimu nemohou svědčit ve prospěch bývalých agentů StB . Tedy těch, jež sami verbovali, zavazovali ke spolupráci, řídili a využívali na udržení monopolu moci komunistické strany. Bývalí příslušníci StB jednoduše nemohou být z mnoha důvodů u soudu považováni za věrohodné svědky a jejich svědectví nemůže mít větší váhu než archívními dokumenty podložená historická analýza.

Připravil jste pro soud odborný posudek o spolupráci Andreje Babiše s StB. Kolik jste nad tím strávil času?

Několik měsíců. Měl jsem ale tu výhodu, že ještě před začátkem kauzy Babiš jsem se důkladně věnoval XII. správě SNB, o níž jsem napsal knihu. A právě pod tuto správu spadal odbor na ochranu socialistické ekonomiky a pod něj agent Bureš patřil.

Do čeho jste mohl nahlédnout?

Do zpráv z operativní činnosti, odposlechů, sledovací činnosti, do denních raportů, hlášení, do dokumentů, které StB posílala do ústředí komunistické strany. Studoval jsem plány práce, vyhodnocení činnosti, kontrolní mechanismy. Mohl jsem prověřit a zkontrolovat takzvané objektové svazky, jež se vedly na strategické budovy, úřady, podniky zahraničního obchodu. Možností bylo opravdu hodně a bylo jen otázkou času projít to obrovské množství stran dokumentů.

To jste musel fyzicky stránku po stránce přečíst?

Byly to skutečně desetitisíce stran, které se týkaly období, během něhož byl spolupracovník Bureš veden nejdříve jako důvěrník a později jako agent. Analyzoval jsem všechny dokumenty související s odborem na ochranu socialistické ekonomiky. StB byla velmi dobře vnitřně kontrolovaná, neustále sledovala, jestli její agenti nejsou například odhalení a nespolupracují s cizí rozvědkou. Musel jsem proto analyzovat i tyto dokumenty, svazky jiných tajných spolupracovníků.

A právě v jednom z nich jste našli pro vás důležitý záznam…

Přesně tak. Našli jsme materiál, v němž StB prověřovala nejdříve spolehlivost spolupracovníka Bureše, zda je vůbec vhodným člověkem na spolupráci, k naverbování. Museli jsme porovnávat seznamy osob, seznamy dokumentů v jeho spise s jinými dokumenty, abychom si ověřili, že to „sedí“, a to se potvrdilo

Andrej Babiš se hájí, že jeho spis byl zfalšovaný, zmanipulovaný, vymyšlený. Je to možné?

V žádném případě. Archívní výzkum, následnost a souvislosti všech sesbíraných dokumentů potvrdily, že to nemohlo být vyfabulované. Už proto, že v takovém případě by bratislavská správa neposílala informace o činnosti svého agenta do Prahy. Takové informace totiž vzbuzovaly v Praze zájem, další dotazy nebo úkoly pro takového agenta. Na jejich žádost mohl být například úkolován v prostředí zahraničního obchodu, zjistit nebo ověřit zpravodajsky hodnotné informace. Argument obhájců pana Babiše, že to byl vymyšlený svazek jen proto, aby příslušníci StB vykázali činnost, je lichý.

Celý rozhovor je v tištěném Reflexu č. 47, ze čtvrtka 23. listopadu.

Článek vyšel na svobodny-svet.cz
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
KOMENTÁŘ:

Holcman
29. 12. 2017 12:37
Výborný článek.

Vložit komentář: