EpShark

Mrzačení ženských genitálií: Multikulturalismus zešílel

21. 11. 2017napsal Khadija Khan
7. listopadu 2017

Překlad původního textu: Female Genital Mutilation: Multiculturalism Gone Wild
Překlad: Helena Kolínská, Libor Popovský

Pro další podobné články navštivte českou verzi Gatestone institutu

  • Vyžadování "náboženské svobody" nevědomky odhaluje falešné tvrzení významných muslimů - například iránsko-amerického náboženského učence a televizního moderátora Rezy Aslana a palestinsko-americké aktivistky Lindy Sarsour, kteří trvají na tom, že mrzačení ženských genitálií (ženská obřízka), anglicky Female Genital Mutilation (FGM) "není islámská praxe."

  • Podle statistik Národní zdravotní služby (NHS) je této příšerné proceduře vystavena jen ve Spojeném království každou hodinu nejméně jedna dívka - a to téměř třicet let poté, co byla ženská obřízka v zemi zakázána.

  • Ženská obřízka je stejně otřesný zločin jako znásilnění nebo otroctví. Avšak na Západě samozvané feministky - včetně muslimů, jako je Linda Sarsour a nemuslimských aktivistů na křížové

  • výpravě proti "islamofobii" - buď o těchto barbarských praktikách mlčí, nebo popírají jejich vztah k islámu. Podporují tito lidé také otroctví, což je další praxe podporovaná islámem?

Obhájci dvou michiganských lékařů z Indie, a jedné z jejich manželek, kteří byli 22. dubna obviněni velkou porotou a obžalováni ze zmrzačení genitálií dvou sedmiletých dívek, mají v úmyslu použít náboženskou svobodu jako argument obhajoby svých muslimských klientů.

Obžalovaní jsou členy islámské sekty Dawoodi Bohra sídlící v jejich domovské zemi. Tento federální soudní proces je první svého druhu od roku 1996, kdy byla ženská obřízka (FGM) zakázána. Tým obhájců argumentuje, že tato praxe je náboženským rituálem, a proto by měla být chráněna americkými zákony.

Jejich obhajoba nevědomky odhaluje falešné tvrzení významných muslimů - například iránsko-amerického náboženského učence a televizního moderátora Rezy Aslana a palestinsko-americké aktivistky Lindy Sarsour, kteří trvají na tom , že mrzačení ženských genitálií, anglicky Female Genital Mutilation (FGM) "není islámská praxe."

Mrzačení ženských genitálií, také známé jako ženská obřízka, je vyřezání nebo odstranění klitorisu a někdy i stydkých pysků. Jedná se o způsob, jak odstranit sexuální touhu a sexuální prožitek dívky, a jak zaručit, aby zůstala do svatby pannou a aby po svatbě zůstala věrná manželovi. Podle Světové zdravotnické organizace :

Ženská obřízka nepřináší žádné zdravotní výhody a mnoha způsoby dívky a ženy poškozuje. Tato procedura zahrnuje odstranění a poškození zdravé a normální ženské genitální tkáně a negativně zasahuje do přirozených funkcí dívčích a ženských těl. Obecně řečeno, rizika narůstají se zvyšující se závažností postupu.

...

Postupy se většinou provádějí u mladých dívek od dětství až po dospívání a občas i u dospělých žen. Odhaduje se, že každoročně ženská obřízka ohrožuje více než 3 milióny dívek.

Tato procedura byla vykonána na více než 200 miliónech žen a dívek žijících v současné době v 30 zemích v Africe, na Středním východě a v Asii, kde je ženská obřízka rozšířená nejvíce.

Příliv imigrantů a uprchlíků z těchto částí světa do západních zemí vedl k dramatickému a nebezpečnému nárůstu počtu případů ženské obřízky v Evropě, Velké Británii a Spojených státech amerických. Podle statistik Národní zdravotní služby je této příšerné proceduře vystavena jen ve Spojeném království každou hodinu nejméně jedna dívka - a to téměř třicet let poté, co byla ženská obřízka v zemi zakázána.

Zpráva Evropské komise navíc ukázala, že v Evropě podstoupilo ženskou obřízku přibližně 500 000 žen, a mnoho dalších je vystaveno riziku, že k tomu budou donuceny. Například v Německu byla v roce 2013 otevřena klinika , která obětem ženské obřízky poskytuje fyzickou a psychologickou léčbu; odhaduje se, že v zemi je zmrzačením postiženo 50 000 žen, přičemž přibližně 20 000 z nich žije v Berlíně. Pod jménem Desert Flower Centre (Centrum Pouštní květina) je tato snaha vedena a financována supermodelkou a herečkou narozenou v Somálsku a prominentní aktivistkou proti ženské obřízce Warisou Dirie.

V souvislosti s případem lékařů provádějících ženskou obřízku v Michiganu schválila 15. května sněmovna reprezentantů státu Minnesota a Senát státu Michigan legislativu , která by v těchto státech rozšířila stávající federální zákony proti ženské obřízce i na rodiče dívek, které byly tomuto rituálu podrobeny. Koneckonců jsou to matky a otcové, kteří nutí své dcery, aby to podstoupily – například v případě v Somálsku narozené spisovatelky Ayaan Hirsi Ali to byla její babička.

V rozhovoru pro britské noviny Evening Standard v roce 2013 vysvětlila Hirsi Ali - bývalá muslimka, která se zřekla své víry a stala se otevřenou kritičkou islámu a práva šaría, zvláště ve vztahu k ženám - proč je těžké stíhat členy rodiny podílejících se na FGM. Řekla:

"Udělali mi to ve věku pěti let a o deset let později, dokonce ani o 20 let později, bych proti svým rodičům nevypovídala. Je to psychologický problém. Lidé, kteří to dělají, jsou otcové, matky, babičky a tety. Žádná holčička by je neposlala do vězení. Jak by žila s takovým pocitem viny?"

Širší problém, který musíme řešit vedle legislativy, spočívá v tom, že západní multikulturalismus zešílel. Vezměte si například dubnové rozhodnutí Celie Dugger, redaktorky rubriky Zdraví a věda novin New York Times, přestat používat výraz mrzačení ženských genitálií, protože má "kulturní náboj".

Napsala: "Existuje propast mezi západními (a některými africkými) aktivisty, kteří bojují proti této praxi a lidmi, kteří tyto rituály praktikují. Cítila jsem, že jazyk, který používáme, prohlubuje tuto propast."

Ženská obřízka je stejně otřesný zločin jako znásilnění nebo otroctví. Avšak na Západě samozvané feministky - včetně muslimů, jako je Linda Sarsour a nemuslimských aktivistů na křížové výpravě proti "islamofobii" - buď o těchto barbarských praktikách mlčí, nebo popírají jejich vztah k islámu. Podporují tito lidé také otroctví, což je další praxe podporovaná islámem , která se dnes ještě praktikuje v Saudské Arábii , Libyi , Mauritánii a Súdánu , stejně jako pod vládou Islámského státu a Boko Haram ?

Právě proto je legislativa proti FGM, jakkoliv je nesmírně důležitá, sama o sobě nedostatečná. Nastal čas, abychom byli ostražití nejen vůči lidem, kteří ženskou obřízku provádějí, i vůči rodičům, ale abychom odhalili a zdiskreditovali každého, kdo se tuto brutalitu snaží ospravedlnit.

Khadija Khan je pákistánská novinářka a komentátorka, která v současné době sídlí v Německu.

https://popovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=611976

Pro další podobné články navštivte českou verzi Gatestone institutu
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
KOMENTÁŘ:

zdeněk stránský
22. 11. 2017 11:46
NHS v Británii od dubna 2016 do března 2017 eviduje 57 ženských obřízek...nelžete

Vložit komentář: