EpShark

Víc jak 100 uznávaných akademiků kritizuje EU za přístup ke Katalánsku

6. 11. 2017Ve čtvrtek více než 100 uznávaných akademiků a členů evropského parlamentu tvrdě kritizovalo EU v dopisu zaslanému prezidentovi Evropské komise Jean-Claude Junckerovi a předsedovi Evropské rady Donaldovi Tuskovi. Akademici uvedli, že Španělsko zneužívá svou moc. V dopise je uvedeno tohle:

„Jsme hluboce znepokojeni tím, že řídící orgány EU tolerují systematické porušování zásad právního státu ve Španělsku, zejména pokud jde o přístup španělských ústředních orgánů k deklaraci o katalánské nezávislosti dne 1. října. Nejsme zaujatí vůči žádné ze dvou stran, co se týče sporu o nezávislost, a jsme si vědomi procesních nedostatků v organizaci referenda. Naše obava spočívá v právním státě, jak je uplatňován členským státem EU.

Španělská vláda ospravedlnila své činy z důvodu podpory nebo obnovení ústavního pořádku.

1. Tribunál porušil ústavní ustanovení o svobodě pokojného shromažďování a o svobodě projevu - dvě zásady, které jsou zakotveny v referendech a parlamentních jednáních bez ohledu na jejich předmět. Bez toho, abychom zasahovali do španělských ústavních sporů, nebo do trestního řádu Španělska si povšimněme, že je to výsměch spravedlnosti, když se prosazuje jedno ústavní ustanovení tím, že dochází k porušování základních práv. Rozsudky Soudu a akce španělské vlády, pro které tyto rozsudky poskytly právní základ, tak porušují jak ducha, tak písmo právního státu.

2. Ve dnech předcházejících referendu provedly španělské orgány řadu represivních opatření proti státním zaměstnancům, členům parlamentu, starostům, médiím, společnostem a občanům. Zastavení internetu a dalších telekomunikačních sítí během kampaně a po ní mělo vážné důsledky pro uplatňování svobody projevu.

3. V den referenda španělská policie použila nadměrnou sílu a násilí proti pokojným voličům a demonstrantům - podle organizace Human Rights Watch. Takové nepřiměřené použití síly je nesporným zneužitím moci v procesu vymáhání práva.

4. Zatčení a uvěznění aktivistů Jordiho Cuixarta a Jordiho Sàncheze (prezidenti Katalánského národního shromáždění a Omnium Cultural) dne 16. října na základě obvinění ze vzpoury je výsměchem spravedlnosti. Fakta, které vedly k tomuto obvinění, nemohou být kvalifikovány jako vzpoura, ale spíše jako svobodné uplatňování práva na pokojné veřejné projevy, kodifikované v článku 21 španělské ústavy.

Právní stát

Právní stát znamená také ochranu základních práv a svobod - norem, které činí zákon závazný nejen proto, že je procesně správný, ale i proto, že jsou zakotvené v spravedlnosti. Právě takto chápaná právní stránka poskytuje důležitou legitimitu veřejné moci v liberálních demokraciích. Vyzýváme proto Komisi, aby přezkoumala situaci ve Španělsku v rámci právního rámce, jak tomu bylo dříve u ostatních členských států.

Vedoucí představitelé EU znovu zdůraznili, že násilí nemůže být nástrojem v politice, ale implicitně přehlíželi činnost španělské policie a tak v podstatě posvětili kroky španělské vlády, že prý jsou v souladu s právním řádem. Taková redukcionistická, zmrzačená verze právního státu by se neměla stát novým politickým standardem v Evropě.

Španělská vláda ve svém úsilí o zachování svrchovanosti státu a nedělitelnosti národa porušila základní práva a svobody zaručené Evropskou úmluvou o lidských právech, Všeobecnou deklarací lidských práv a články 2 a 6 základního práva EU (Lisabonská smlouva). Porušení základních práv a svobod chráněných mezinárodním právem a právními předpisy EU nemůže být vnitřní záležitostí žádné vlády. Ticho EU a její odmítnutí role zprostředkovatele je neopodstatněné.“

Existují základní práva každé lidské bytosti, která překračují práva ústavy. Kdyby se tentýž krok uskutečnil mimo EU, Jean-Claude Juncker, Donald Tusk a Mariano Rajoy by byli mezi prvními, kteří by se ujali slova.

Místo toho, pokrytci EU, tvrdí, že je to vnitřní záležitost a použití síly bylo opodstatněné. Podívejte se na "ospravedlnitelnou sílu" madridských policistů.Papaláši z EU to mají těžké. Buď se zachovají jako "hodní" demokraté a podpoří právo Katalánska, ale tím spustí spirálu, která časem způsobí zánik EU. Pokud se Katalánsko odtrhne, časem se bude chtít odtrhnout Baskicko, na severu Itálie Benátky a další města, dojde na rozpad Belgie, možná dokonce i Bavorsko se bude chtít odtrhnout časem. To by znamenalo konec EU a evropské elity to vědí. Nebo můžou přímo nebo nepřímo podpořit Madrid ale pak se v očích veřejnosti ještě víc zdiskreditují a potvrdí tím tvrzení, že EU je nedemokratický autoritářský útvar. Takže možnost číslo jedna bude vést s odstupem času k zániku EU, možnost číslo dva ji zdiskredituje. Pro euroskeptiky dobře, ať už se EU rozhodne jakkoliv.

Mike

Zdroj:

https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2017/11/171101_LETTER-TUSK-JUNCKER-FINAL1.pdf
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Vložit komentář: