EpShark

2019: kostely jsou znesvěcovány po celé Francii

28. 3. 2019Od začátku roku 2019 viděla Francie útoky, které zahrnovaly žhářství, vandalství a znesvěcení řady historických katolických kostelů.

Vandalové roztrhali kříže, zničili svatostánky, rozbili sochy a zničili eucharistie a zažehli strach z nárůstu rozšířeného protikatolického sentimentu napříč celou zemí.

V neděli 17. března, hned odpoledne, historický kostel sv Sulpice v Paříži byl zapálen, hlásí Newsweek. Ačkoli nikdo nebyl zraněn, francouzské úřady stále vyšetřují útok, který hasiči přičítají žhářství.

Kostel sv. Sulpice byl postaven v 17. století a je domovem tří maleb francouzského románského umělce Eugena Delacroixe. Kostel byl použit ve filmové adaptaci Dana Browna Da Vinciho kód.

Podle katolické publikace La Croix International, právě minulý měsíc, v severozápadní Francii v katolickém kostelu sv. Mikuláše byla poničeno soška panny Marie a oltář.

Ve stejném měsíci byla vypálena oltářní látka v katedrále Saint-Alain v Lavauru, v jihozápadní Francii a dále tam byly rozbité sochy svatých a křížů. Po vandalismu starosta města Bernard Canyon ve veřejném prohlášení řekl: „Bůh odpustí. Já ne."

V Nimes, městě na jihu země, které se nachází v blízkosti španělských hranic, vandalové pošpinili kříž s lidskými výkaly a vydrancovali oltář kostela Notre-Dame des Enfants (Panny Marie dětí).

Hostie, které byly používány při společných obřadech, o nichž katolíci věří, že jsou tělem Ježíše Krista, byly nalezeny v odpadcích mimo budovu kostela.

Biskup Robert Wattebled z Nimes ve svém prohlášení pro tisk řekl: „To velmi ovlivňuje naši diecézní komunitu. Znamení kříže a Nejsvětější svátost byly předmětem vážných zločinů.“

„Tento čin znesvěcení nás všechny hluboce raní,“ dodal.

Podle předního katolického časopisu The Tablet, od února samotného, bylo zaznamenáno rekordních 47 dokumentovaných útoků na církevní a náboženská místa.

Observatoř nesnášenlivosti a diskriminace křesťanů v Evropě, která sídlí ve Vídni, oznámila v prvních dvou měsících roku 2019 nárůst útoků na katolické kostely o 25 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Ellen Fatini, výkonná ředitelka skupiny, řekla Newsweek, že ačkoli motiv mnoha z těchto útoků není znám, Francie čelí rostoucímu problému protikřesťanského násilí - zejména neo-feministickými a levicovými anarchistickými skupinami.

Řekla: „Myslím, že ve Francii je proti církvi a jejím symbolům rostoucí nepřátelství“, „ale zdá se, že je více proti křesťanství a symbolům křesťanství. Tyto útoky jsou na symboly, které jsou pro farníky a katolíky skutečně posvátné. Znesvěcení hostií je velmi osobním útokem na katolicismus a křesťanství, více než sprejové malování na vnější zdi kostela.“

Ve svých komentářích řekla, že ačkoli Francie má dlouhou světskou tradici, je to nepochybně kulturně křesťanská země a že jakýkoli „útok na církev jako symbol náboženství je také útokem na autoritu a dědictví země.“

„Tlak přichází od radikálních sekularistů nebo anti-náboženských skupin, stejně jako od feministických aktivistů, kteří mají tendenci zaměřovat se na církve jako na symbol patriarchátu, který je třeba odstranit,“ pokračoval Fatini.

9. února byl také oltář v kostele Notre-Dame v Dijonu zničen. Vandalové odstranili hostitele z příbytku a roztrousili drobky po podlaze.

Francouzský premiér Edouard Phillipe se setkal s francouzskými představiteli církve, aby tyto útoky odsoudili. Ve svém prohlášení řekl, že: „V naší sekulární republice jsou respektována místa bohoslužeb. Takové činy mě šokují a musejí být jednomyslně odsouzeny.“

Vyšší úředníci s katolickou církví ve Francii také vyjádřili svůj zármutek z nárůstu útoků na symboly své víry.

Mike

Zdroj: Voice of Europe
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Vložit komentář: