EpShark

Budoucnost Světové zdravotnické organizace :: Gatestone Institute

12. 8. 2022Na snímku: Ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, (vlevo) s čínským ministrem zahraničí Wang I v Pekingu, 28. ledna 2020. (Foto: Naohiko Hatta – Pool / Getty Images)

Nedávno se sešlo Světové zdravotnické shromáždění (World Health Assembly, WHA) – nejvyšší orgán Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, WHO) – aby projednalo a posoudilo navrhované změny Mezinárodních zdravotnických předpisů. Tento dokument stanovuje právní rámec pro reakci zemí na ohniska nemocí ohrožujících veřejnost, které mohou překročit hranice, a širokou škálu odpovědností WHO za reakce na tato ohniska. Překvapivě to byla právě Bidenova administrativa, která navrhla soubor změn, jež by dramaticky rozšířily působnost a pravomoci WHO.

Člen Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických a nejvlivnější Republikán v podvýboru Sněmovny reprezentantů USA pro globální zdraví Chris Smith varoval:

"Znepokojující pozměňovací návrhy Bidenovy administrativy k Mezinárodním zdravotnickým předpisům WHO by generálnímu řediteli WHO Tedrosovi udělily novou jednostrannou pravomoc vyhlásit ve Spojených státech amerických i jiných suverénních zemích stav ohrožení veřejného zdraví, a to bez jakékoliv konzultace s USA nebo jiným členem WHO."

"Konkrétně by Bidenův pozměňovací návrh zrušil stávající nařízení, které vyžaduje, aby WHO členský stát 'konzultovala a pokusila se od členského státu, na jehož území k události údajně dochází, získat ověření,' čímž by se Spojené státy vzdaly možnosti vyhlásit vypuknutí infekčního onemocnění na území Spojených států amerických a reagovat na něj a staly by se závislými na úsudku zkorumpované a komplikované byrokracie OSN."

Tyto pozměňovací návrhy nebyly překvapivě na zasedání WHA přijaty. Místo toho byly budoucí dodatky a potenciálně i budoucí mezinárodní pandemická smlouva odsunuty na neurčito. Někteří prohlásili tento odklad za obrovské vítězství, ale já jsem k tomu skeptický. Domnívám se, že tento odklad bude využit k vypracování a předložení ještě ďábelštějších politik. Nyní není čas na oslavy, musíme být stále ostražití.

V lednu 2022 Bidenova administrativa v tichosti navrhla třináct pozměňovacích návrhů, které by měly být projednány ve Světovém zdravotnickém shromáždění. Kongres USA nebyl o těchto pozměňovacích návrzích, které by významně posílily pravomoci WHO, informován. Odborníci například věří, že by tyto pozměňovací návrhy umožnily řediteli WHO jednostranně vyhlásit "pandemii" nebo "stav ohrožení veřejného zdraví" v kterékoliv zemi, aniž by tato země měla možnost jakkoliv reagovat nebo před jeho vyhlášením informovat WHO. Místo toho by ředitel WHO jednostranně stanovil parametry a základ pro takové rozhodnutí.

Podobně jako Americká rada pro dezinformace, kterou nedávno navrhlo ministerstvo vnitřní bezpečnosti, by nyní WHO měla také pravomoc bojovat proti chybným informacím a údajným dezinformacím. Je znepokojující, že vládní instituce a mezinárodní organizace usilují o získání pravomocí a veřejných zdrojů k boji proti tomu, co ONI považují za dezinformaci; je to vývoj, který by nás měl všechny znepokojovat.

Je znepokojivé, že Bidenova administrativa má v úmyslu svěřit takovou pravomoc mezinárodní organizaci, která není transparentní, nemá povinnost se zodpovídat USA ani nikomu jinému a která katastrofálně selhala, když ignorovala varování Tchaj-wanu o přenosnosti viru COVID-19 z člověka na člověka a místo toho se spolčila s Komunistickou stranou Číny (KSČ) a lhala světu o nebezpečnosti viru, zatímco KSČ omezovala cestování v rámci Číny, ale podporovala cesty do zahraničí.

Dobrou zprávou je, že tyto pozměňovací návrhy nebyly přijaty. Světové zdravotnické shromáždění nyní v podstatě předložilo pozměňovací návrhy k případnému budoucímu projednání a vytvořilo pracovní skupinu, která má tyto a další pozměňovací návrhy dále rozpracovat a zvážit a rovněž zahájit práci na nové Mezinárodní smlouvě pro předcházení pandemiím a připravenost na ně. Již nyní existují očekávání, co by mělo být výsledkem těchto opatření: znepokojivé je, že WHO usiluje o přesně ty pravomoci, které jí byla Bidenova administrativa ochotna postoupit.

Pracovní skupina expertů OSN již například stanovila, že "probíhající mnohostranná jednání o novém mezinárodním nástroji pro pandemickou připravenost a následnou obnovu mají svůj základ v lidských právech." Není jasné, co to vlastně znamená, ale pokud tito odborníci použijí jako vzor skandály prolezlou a neefektivní Radu OSN pro lidská práva, tak budeme mít vážný problém.

Některé své myšlenky již vyložil například Adar Poonawalla, generální ředitel farmaceutické společnosti Serum Institut of India, největšího výrobce vakcín (bráno podle objemu). Požaduje mimo jiné sdílení duševního vlastnictví, globální dohodu o regulatorních standardech a univerzální cestovní vakcinační certifikaci na digitální platformě. Dále vysvětluje, že tyto typy činností by mohly být regulovány mezinárodními organizacemi, jako je WHO.

V důsledku těchto návrhů – počínaje pozměňovacími návrhy Bidenovy administrativy – by vedení WHO mělo volné ruce dělat tyto kroky:

  • samostatně určit, co je pandemie a co je vážné zdravotní riziko;
  • definovat důvody pro takové označení;
  • vyčlenit finance na boj proti "chybným informacím" a "dezinformacím";
  • stanovit rozhodující hodnoty (např. lidská práva), které by byly určující pro to, jak se bude pandemie řešit;
  • definovat způsob sdílení duševního vlastnictví a jeho kontrolu;
  • zavádět a řídit globální regulační normy a
  • vytvořit univerzální cestovní vakcinační certifikaci na digitální platformě.

Tyto návrhy však jsou jen špičkou ledovce. V tuto chvíli má tento plán všechny znaky posílení a financování netransparentního, neodpovědného a neodstranitelného molochu. Jen si představte, jaké další plány si tito globalističtí byrokraté mohou vymyslet, až se naplno rozjede proces vytváření tohoto nového monstrózního globálního zdravotnického aparátu. Pro národní suverenitu je zde jen málo místa a ještě méně se bere ohled na jednotlivce, kteří chtějí o svém životě rozhodovat sami.

Ačkoliv jsou vůči těmto obavám někteří kritici skeptičtí a tvrdí, že tyto obavy jsou přehnané, tak se zde nejedná jen o domnělé a vykonstruované ohrožení svobody amerických občanů a suverenity USA. Bidenova administrativa a její spojenci v Evropě a Asii byli naprosto srozuměni s původním balíčkem pozměňovacích návrhů. Koalici, která přijetí těchto pozměňovacích návrhů zabránila, překvapivě tvořilo více než 40 zemí z Afriky a také Brazílie. Ironií osudu je to, že tyto návrhy nepřijala s nadšením ani Čína, která WHO v mnoha ohledech ovládá.

Číně totiž současný model vyhovuje. WHO má omezené pravomoci, a dokud bude vedení WHO pročínské, tak je bude možné efektivně využít ve prospěch Číny. Pokud se vedení WHO postaví proti Číně, může Čína rozhodnutí WHO jednoduše zablokovat. V případě přijetí nových pravidel – neutrálních či protičínských – by Čína byla velmi zranitelná, protože WHO by mohla jednat jednostranně. Čína si možná myslí, že není potřeba měnit něco, co z jejího pohledu funguje.

I přes tento částečný neúspěch se však WHO a její příznivci stále snaží využít celosvětovou pandemii COVID-19 k přijetí těchto a podobných návrhů. Těm, kteří s takovými změnami nesouhlasí, navrhujeme několik kroků, které by mohly pomoci. Pro tvrzení, že WHO v současné krizi spektakulárně selhala, lze uvést více než pádné argumenty. Je třeba poukázat na to, jak byly dosavadní kroky WHO zpolitizované a jak byla doporučení WHO mnohdy hluboce chybná. Američané musí také požadovat, aby Kongres důkladně prošetřil financování WHO ze strany USA. Toto vyšetřování by mělo být doprovázeno povzbuzováním dalších whistleblowerů, aby odhalili další nedostatky a skandály týkající se WHO.

Během probíhajících diskusí týkajících se Mezinárodních zdravotnických předpisů a Mezinárodní smlouvy pro předcházení pandemiím a připravenost na ně i ohledně jakýchkoliv dalších netransparentních a nezodpovědných nadnárodních organizací musí Američané po Bidenově administrativě i po budoucích amerických administrativách požadovat naprostou transparentnost. Letos se současné administrativě tajnůstkářským jednáním téměř podařila další kapitulace před komunistickou Čínou, která by Ameriku vážně oslabila. Také americký Senát musí být ve svém dohledu nad smlouvami ostražitější. Je na místě, aby Senát i veřejnost začali být ostražití hned, nelze čekat, až budou tyto návrhy finalizovány. To už bude pozdě.

Pro budoucnost každého Američana i naší země je tato otázka kriticky důležitá. Udrží si USA kontrolu nad svým blahobytem a suverenitou a nad blahobytem a suverenitou svých spojenců, nebo vloží důvěru do rukou zprofanovaných mezinárodních organizací? Je nezbytné, abychom všichni pochopili nesmírný význam takového rozhodnutí a rizika s ním spojená.

Peter Hoekstra byl za vlády Donalda Trumpa velvyslancem USA v Nizozemsku. 18 let zastupoval ve Sněmovně reprezentantů 2. volební obvod státu Michigan. Byl předsedou Zpravodajského výboru Sněmovny reprezentantů USA. Nyní je předsedou poradního sboru think tanku Center for Security Policy.

Nejnovější články od:
nechte si zasílat novinky do e-mailu: přihlaste se zdarma k seznamu adres think-tanku gatestone institute.

Pro další podobné články navštivte českou verzi Gatestone institutu
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Vložit komentář: